All tagged strojárstvo

Dynamike strojárstva prospieva vplyv domácich hráčov

Strojárstvo je stabilizujúci prvok slovenského priemyslu, ktorý má v sebe nemálo dynamiky. Jedna z najlepších správ, ktorú možno o brandži povedať, je, že to platí aj bez zarátania automobilovej výroby. Keď vlani tuzemskému priemyslu o niečo klesli tržby, bol za tým z veľkej časti pokles cien energetických komodít. Výkony podržala tradičná výroba – a najviac práve tradičné strojárstvo bez zarátania automotive

Potrebujeme jednotný priemysel

Na konci októbra uplynuli dva roky, čo sa Alexej Beljajev neangažuje v tuzemskom strojárstve iba ako podnikateľ cez skupinu Optifin Invest, ktorú spoluvlastní. Ako prezident národného zväzu hovorí, že Slovensko sa má správať ako priemyselná krajina. A musia sa podľa toho rozhodovať nielen podnikatelia, ale aj štát.