All tagged internet of things

Priemysel 4.0 zautomatizuje zmenu

Než sa vo finalizačnej výrobe minie balenie komponentov, dodávateľ súčiastok dostane správu a pripraví ďalšiu dodávku. Práca zásobovacej logistiky,žiadna novinka,  napadne každému. Až na jeden detail, tú správu poslali dodávateľovi priamo z prepravky komponenty. Zásobovanie riadené bez zásahu človeka, podľa princípov konceptu Priemysel 4.0.