All tagged automotive

Zahraničné firmy musia nájsť aj našich výskumníkov

Slovenský automobilový priemysel pridáva jeden výrobný rekord za druhým. Ak si však má udržať konkurencieschopnosť, potrebuje ľudí, schopných obsluhovať zložité technológie vo výrobe. No nielen to. Je potrebné, aby centrály nadnárodných firiem objavili tunajších expertov a dali im riešiť technologické úlohy vo výskume, opisuje časť svojej misie prezident Zväzu automobilového priemyslu SR Juraj Sinay.