Pokrok generuje objednávky pre vývoj aj mimo priemyslu

Pokrok generuje objednávky pre vývoj aj mimo priemyslu

Špecializovaná strojárska výroba so zázemím skupiny Matador s vlastným vývojom, konštrukciou a výrobou prototypov umožňuje plniť technologicky náročné objednávky z priemyslu aj iných oblastí.

Technologické riešenia, ktoré kombinujú inovatívne poznatky z rôznych oblastí, sú vzhľadom na tempo pokroku rovnako zaujímavé pre zákazníkov z priemyslu aj z iných oblastí. Firmám v strojárstve, ktoré ich dodávajú, nestačí disponovať výrobnými kapacitami so špičkovým vybavením. Moderné zariadenia a stroje na rôzne využitie potrebujú často doslova ušiť na mieru požiadaviek zákazníka.

D80_0069.jpg

To nejde bez silných expertných kapacít vo vývoji, v konštrukcii, ale aj vo vývoji a výrobe prototypov. Dodávateľ výrobkov a technologických služieb v strojárstve Matador Industries sa môže spoľahnúť na odborníkov v dvoch pomyselných vrstvách. Prvou je vlastná konštrukčná kancelária v Dubnici nad Váhom, ktorá tesne spolupracuje s tamojšou výrobou, vybavenou modernými technológiami.

Druhá je výskumno-vývojové zázemie priemyselnej skupiny Matador Group. Tá má medzi kľúčovými prvkami misie schopnosť reagovať na zmeny nielen v priemysle, ale aj v ekonomike a celej spoločnosti. Aby ju dokázala napĺňať, priebežne upravuje štruktúru tak, aby jej firmy fungovali vo funkčných väzbách a vytvárali hodnotu pre zákazníka.

Tá vzniká po línii, ktorá vedie od priemy- selného dizajnu cez vývoj, konštrukciu, vývoj a výrobu prototypov až po navr- hovanie a výrobu inteligentne riadených automatizovaných výrobných pracovísk. Podľa prezidenta Matador Group Štefana Rosinu umožňuje skupine pracovať na nových projektoch v rôznych oblastiach priemyslu a spoločnosti.

matador

„Práca slovenských konštrukčných kancelárií, ako je aj tá naša, nielen zvyšuje technickú a odbornú úroveň domáceho priemyslu, ale aj otvára priestor pre ďal- šie slovenské strojárske firmy vo výrobe a v kooperáciách,“ dodáva Š. Rosina. Skupina tak posúva ťažisko svojho biznisu smerom k sofistikovaným službám v strojárskej výrobe a tvorbe priemyselných riešení podobne ako to urobila v mobilite.

Okrem vývoja a výroby má strojárska odnož Matadoru v rámci skupiny k dispozícii aj kapacity v priemyselnej automatizácii. Komplexnosť jej ponuky podčiarkuje vývoj a výroba nástrojov, materiálových riešení a spájania. Tá spolu s výrobou prototypov radí Matador Group doslova medzi tvorcov podoby moderného inteligentného priemyslu.

D80_0213.jpg
Prečo skúsiť meniť neistotu na maržu

Prečo skúsiť meniť neistotu na maržu

Obrana je nielen politika a biznis

Obrana je nielen politika a biznis