Obaly v dodávateľskom reťazci sa menia na ekologickejšie

Obaly v dodávateľskom reťazci sa menia na ekologickejšie

Opakované využitie obalov šetrí náklady na skladovanie, dobre nastavený obeh zefektívňuje prepravu – a ich kvalita ovplyvňuje hodnotu pre zákazníka.

Ak firma odstráni všetok nepotrebný materiál a činnosti v balení, ušetrí. Ak obloží svoj produkt nevhodnými obalmi a preženie jeho ochranu, nielen že si zvýši priame náklady, ale aj spomalí procesy a uberie si z času na doručenie produktu zákazníkovi. Riskuje jeho poškodenie? Azda ani nie.

Kvalitné procesy v manipulácii už dlhší čas odkláňajú ťažisko správneho priemyselného balenia od samotnej mechanickej ochrany tovaru. Naopak, výber materiálových riešení umožňuje podnikom vybrať vhodné obaly a sústrediť sa aj na ich ďalšie vlastnosti.

Riadenie vplyvu obalov na životné prostredie sa z populárneho aktivizmu mení na zákonnú povinnosť. Popri ňom dostávajú obaly ďalšiu dôležitú úlohu. Vďaka inteligentným riešeniam a komunikácii v rámci priemyselného Internetu vecí dokážu informovať zákazníka, čo sa deje s jeho zásielkou.

Súčasť kvality produktu

Význam obalov v priemyselných dodávkach medzi firmami sa už dávno nekončí bezpečným doručením tovaru zákazníkovi. Obchodníci využívajú balenie, ale aj samotné obaly ako samostatný nástroj starostlivosti o zákazníka. Jeho správne využitie umožňuje zvýšiť hodnotu pre zákazníka a tým v konečnom dôsledku aj ziskové marže výrobcov.

Podľa šéfa poradenských služieb pre dodávateľské reťazce konzultačnej spoločnosti Capgemini Dharmendru Patwardhana sú moderné obaly aj dôležitým prvkom efektívnej manipulácie s tovarom, dopravy, ale aj označovania a sledovania jeho pohybu.

„Napríklad veľkosť a hmotnosť obalu ovplyvňuje náklad na dopravu a skladovanie v celom dodávateľskom reťazci. V e-commerce sa obal stáva prvkom spokojnosti zákazníka s tovarom, v priemysle pomáha presnému doručovaniu v logistických modeloch,“ cituje D. Patwardhana logistický magazín Inside Packaging.

Obalový priemysel, podobne ako ďalšie odvetvia, čoraz intenzívnejšie zasahuje a mení digitalizácia. Využitie priemyselného Internetu vecí a ďalších prvkov prepájania informačných systémov s výrobnými prevádzkami, logistickými kanálmi, ale aj samotnými výrobkami mení dodávateľské reťazce výrobného priemyslu.

Digitálne nástroje, napríklad na sledovanie pohybu zásielok, nielen zvyšujú bezpečnosť doručenia, ale umožňujú ešte presnejšie plánovať dodávateľskú logistiku a redukovať plochu, nutnú na skladovanie. Samozrejme, nákup sofistikovaných systémov a integrovanie senzorov do produktov či inteligentných visačiek do ich obalov niečo stoja. Tieto investície si dokážu firmy vykryť len tak, že zarobia na lepšom servise pre zákazníka.

Nielen enviro aspekt

Okrem technológií a zatraktívnenia tovaru v očiach zákazníkov menia pohľad firiem na obaly a obalové materiály aj požiadavky na ochranu životného prostredia. Nielen zo strany environmentálnych mimovládok, ale čoraz viac aj priamo z legislatívy vrátane požiadaviek na znižovanie uhlíkovej stopy, ktoré presadzuje Európska únia. V obalovom priemysle to značí posun k recyklácii a najmä k viacnásobnému alebo dlhodobému používaniu obalov.  

Preferencie zákazníkov vo využívaní jednorazových či vratných alebo obehových obalov najčastejšie ovplyvňuje samotný produkt, na ktorý sa využívajú. „Vo všeobecnosti sa však dá povedať, že sa o vratné obaly zaujíma čoraz viac firiem. Kombinácia enviro aspektu spolu s nižšími nákladmi na odpadové hospodárstvo a vyššou efektivitou na výrobnej linke je veľkým motivátorom,“ vymenúva Jean-Romain Plault, manažér skladovej logistiky Gefco Slovakia. 

Výber typu obalu má podľa neho vplyv aj na ekonomiku prepravy. „Vratné obaly sú vhodné predovšetkým pre toky v rámci Európskej únie, s ich využitím je logistika vlastne jednoduchšia,“ dodáva J.-R. Plault. Prínosom používania vratných obalov sú podľa neho nižšie náklady na skladovanie a vyššia produktivita na výrobných linkách. Pokiaľ ich možno využiť tak v okruhu, teda v zásobovaní aj dodávke hotových výrobkov, náklady vďaka vyťaženiu výrazne klesajú.

Náklady stále zavážia

Naopak, ak sa pri preprave použije jednorazový obal, musí podnik kalkulovať aj s nákladmi na likvidáciu odpadu, ktorý vznikne po jeho použití. S tým treba podľa Tomáša Körnera, obalového špecialistu logistickej spoločnosti Geis, rátať aj napriek tomu, že aj prepravný obal je podľa neho predajný nástroj.

Nezmyselné balenia, ktoré nezodpovedajú veľkosti výrobku, sú predimenzované v spotrebe materiálu, majú vysoké náklady na samotnú výrobu obalu aj na balenie. „Obal môže tvoriť značnú časť predajnej ceny, do ktorej sa navyše premietajú aj zvýšené náklady na prepravu ,vzduchu‘,“ konštatuje T. Körner. Ďalším trendom sú ekologické „zelené“ obaly. Na trhu však podľa neho zatiaľ nie je v tomto sortimente príliš široká ponuka.

„Podľa posledných výskumov a tiež názorov odborníkov zo skúšobných laboratórií či špecialistov na likvidáciu odpadu nie je cestou náhrada plastov za rastlinné materiály alebo papier, ktorých výroba a likvidácia prináša nové problémy a tým zaťažuje životné prostredie rovnako, ba dokonca ešte viac,“ myslí si T. Körner.

Navyše, ekologické obaly sú niekoľkonásobne drahšie než klasické, preto sa v praxi vyskytujú aj situácie, keď chce firma prostredníctvom obalov pôsobiť ekologicky, no pri kalkulovaní nákladov na obal potvrdí, že reálne dosahy na životné prostredie nehrajú kľúčovú rolu.

Racionálnym východiskom je podľa odborníkov racionálna spotreba jednoduchých obalov takým spôsobom, aby obaly boli vratné, viackrát použiteľné a ďalej spracovateľné.

Automotive v rámci limitov

Prepravné hľadisko a bezpečnosť produktu sú však primárne. Ako konštatuje Dušan Valient, riaditeľ technologického centra výrobcu autosedačiek v Trenčíne, ide pri výbere obalov o kľúčový faktor.  Náklady v podobe pokút pri poškodení produktov v prípade použitia nevhodného obalu počas transferu sú natoľko vysoké, že prevýšia úspory z využitia nových typov obalov.

Aj preto sa v automobilovom priemysle všeobecne používajú pevné plastové obaly. Na druhej strane ich však dodávateľ môže požívať opakovane a pri likvidácii ich správne separovať, čiže posielať na recykláciu, zdôrazňuje D. Valient.

„Automobilový priemysel je vysoko orientovaný na cenovú efektivitu. Cena každého dielca a súčiastky sa počíta na štyri desatinné miesta. Obalový materiál sa preto vyberá podľa kvality, aby zabezpečil potrebnú ochranu počas transportu,“ konštatuje D. Valient.

Adient nevylučuje, že by svoje pôsobenie mohol zmeniť. Na trh podľa neho musí prísť dostupná alternatíva, ktorá bude ekologická, zaručí bezpečný transfer produktov a bude cenovo dostupná.

Podľa J.-R. Plaulta je využívanie prepraviek, typických pre autobrandžu, aj ekonomicky výhodné, keďže sú štandardizované na využitie na výrobných linkách zákazníkov, napríklad v továrňach automobiliek pri finálnej montáži áut. Ako dodáva, rovnakým spôsobom sa snažia zefektívňovať fungovanie dodávateľského reťazca aj firmy v iných odvetviach.

Autor je ekonomický reportér SME.

FOTO Shutterstock

Batériové ambície  spojili firmy a vedcov

Batériové ambície spojili firmy a vedcov

Inovácie v stratégii pripravujú firmu na budúcnosť

Inovácie v stratégii pripravujú firmu na budúcnosť