Vývoj zarába pri  správnom manažmente

Vývoj zarába pri správnom manažmente

Popri kvalifikovaných odborníkoch, technickom vybavení a dostatku nápadov potrebujú firmy pri navrhovaní inovatívnych produktoch aj odborné finančné riadenie vrátane vykazovania.

Keď sa firma rozhodne zvýšiť konkurencieschopnosť vývojom nových produktov, púšťajú sa manažéri do zaujímavej etapy jej riadenia. Menia stratégiu, musia si získať dôveru majiteľov či materskej skupiny, nájsť odborníkov a vytvoriť im podmienky na prácu.

Aby výskum a vývoj vytvorili pre firmu zdroj zvyšovania zisku, patrí k ich zodpovednosti aj jeho profesionálne riadenie. Súčasťou je aj finančný manažment. Ten sa získaním dostatočného rozpočtu zďaleka nekončí, presnejšie sa len začína, upozorňuje konateľ poradenskej spoločnosti SmarTech Solutions Martin Gondár.

„Výskum a vývoj, tak ako iné rozvojové investície, potrebujú, aby firma racionálne cielila výdavky. Na to potrebujú manažéri informácie z kvalitne pripraveného projektu a reportingu,“ vysvetľuje M. Gondár. Dobre spracovaná dokumentácia sa hodí na získavanie financovania z kapitálu firmy, dostupných vonkajších zdrojov, no aj tržieb z inovovaných produktov, pre ktoré treba správne kalkulovať ceny.

Preto, ak sa firma chystá inovovať svoj produkt, potrebuje poznať ciele vývoja, kto má na projekte pracovať a aj ako ho bude financovať. Dobre pripravený projekt je základ, ak chce firma dosiahnuť zníženie dane z príjmov o výdavky na výskum a vývoj, teda takzvaný superodpočet. Z toho sa po viacerých zvýšeniach stal funkčný nástroj na podporu vývoja.

SmarTech metodologia.png

Jeho výška by sa mala ďalej zvyšovať a dosiahnuť úroveň 150 až 200 percent. Pri správnom využití tak firmy budú môcť ušetrí na daniach ešte viac – a napríklad investovať do ďalšieho vybavenia centra výskumu a vývoja.

„Aby firma využila superodpočet správne a naozaj jej ušetril, musí omnoho skôr, než požiada o zníženie dane v daňovom priznaní, celkom od začiatku projektu, myslieť na správne vykazovanie,“ upozorňuje M. Gondár. Okrem toho má mať firma jasno aj v tom, aké iné formy grantov alebo štátnej pomoci chce na vývoj využiť, aby na rovnaké náklady čerpala len jednu podporu.

„Definitívne potvrdia správnosť evidencie až daňové kontroly superodpočtu. Na základe skúseností s nimi dokážeme podnikom poradiť tak, aby plne využili prnos inovácií pre svoj biznis,“ dodáva M. Gondár. Skúsenosti zo susedného Česka, kde nástroj zaviedli skôr a už nejakú kontrolujú jeho využívanie, podľa neho potvrdzujú, aké dôležité je správne zdokumentovanie vývojových projektov. Ak si naň podniky nedajú pozor, je z úspory na daniach vo finále len drahá pôžička od štátu.

SmarTech Solutions +421 904 352 451 superodpocet.sk

Konzultačný tím poradenskej spoločnosti SmarTech Solutions poskytuje podnikom z rôznych odvetví služby pri získavaní daňovej podpory na výskum a vývoj. Ako exkluzívnu službu dokáže SmarTech nasimulovať daňovú kontrolu a preveriť preukazovanie spôsobilosti projektov a nákladov do superodpočtu. Ťaží zo skúseností, ktoré od roku 2012 získal s vyše 600 výskumnými a vývojovými projektmi v Česku a na Slovensku.

SEMINÁRE O SUPERODPOČTE Trenčín, 28. máj Žilina, 29. máj Prešov, 30. máj Bratislava, 4. jún Banská Bystrica, 5. jún Prameň: superodpocet.sk/seminare

Ako firmy používajú elektromobily

Ako firmy používajú elektromobily

Čo zelektrizuje slovenský autopriemysel

Čo zelektrizuje slovenský autopriemysel