Roboty čo samé volajú servis

Roboty čo samé volajú servis

Prepojenie robotov ABB s výrobnými zariadeniami na linkách do funkčného celku dáva firmám do rúk nástroj na efektívne a nepretržité využitie kapacity strojov.

Na výrobnej linke plynule beží výroba, firma zarába na predaji produktov a v súlade s plánom spláca nemalú investíciu. Keď príde informácia od dodávateľa technológií, že jedno zo zariadení linky môže prestať fungovať.

Jedno z najväčších rizík pre priemyselné podniky – zastavenie výroby – však prevádzku ohroziť nemusí. Technologická firma totiž zároveň so správou avizuje, že pripravila riešenie, posiela technika a vďaka jeho servisnému zásahu poruche predíde.

Prediktívna údržba je len jedna z proaktívnych služieb, ktoré umožňujú zlepšovať a zefektívňovať fungovanie zariadení v priemyselných firmách a predchádzať neplánovaným prerušeniam výroby vďaka dátovej analýze. Súbor digitálnych riešení ABB Ability umožňuje doslova transformovať priemyselné závody pre fungovanie v novej ére.

Prepojené služby (Connected Services) v ponuke jedného z lídrov svetového trhu automatizácie ABB poskytujú rozvinuté analytické nástroje a proaktívne využívané dáta, ktoré pomáhajú znižovať počet incidentov až o 25 percent a skrátiť čas reakcie a odstránenia problému až o 60 percent.

Pomáhajú také služby iba veľkým firmám? „Ide o riešenie, ktoré dokáže využiť aj menší výrobca, ktorého výroba závisí od fungovania jedného robota. Veľké firmy potrebujú obvykle optimalizovať výkon rozsiahleho súboru robotov nezriedka aj vo viacerých prevádzkach,“ hovorí riaditeľ servisu robotiky ABB Jozef Bernáth.

V systéme prepojených výrobných strojov, robotov a automatizačnej techniky sa pre výrobné podniky otvára možnosť zvyšovania výkonu zariadení a lepšieho využitia produkčných kapacít. Prepojené digitalizované riešenie umožňujú podnikom vyhovieť aj požiadavkám zákazníkov na čoraz častejšie zmeny produktov vo výrobe a zrýchliť ich uvádzanie na trh.

Digitálne technológie môžu podľa odhadov predefinovať priemyselnú výrobu, sieťové odvetvia, dopravu aj infraštruktúru. Okrem zefektívnenia prevádzky a zvýšenia produktivity práce umožňujú firmám aj neustále zvyšovať kvalitu a bezpečnosť výroby.

Pri prepájaní robotov ABB s inými zariadeniami do funkčného celku si môžu podniky podľa J. Bernátha vybrať medzi pevným a bezdrôtovým pripojením.

„Všetky roboty ABB sú pripravené na oba typy prepojenia, čo umožňuje vytvoriť systém prediktívnej, proaktívnej a okamžitej podpory hneď, ako sa firma rozhodne pre túto modernizáciu,“ vysvetľuje.

ABB Robotika a pohony kontakt@sk.abb.com www.abb.sk

Jeden z najväčších svetových výrobcov robotov ABB ťaží zo 40-ročných skúseností vo vývoji pokročilých softvérových riešení na podporu podnikových procesov v priemyselných firmách. Medzi najväčšie patrí aj jej základňa 70 miliónov prepojených zariadení, šesťtisíc podnikových softvérových riešení a 70-tisíc digitálnych kontrolných systémov. V rámci využitia princípov Industry 4.0 ponúka poznatky z ich využitia zákazníkom v rámci súboru riešení ABB Ability.

ABB CONNECTED SERVICES

  • Monitorovanie a diagnostika stavu

  • Backup Management

  • Remote Access

  • Fleet Assessment

  • Asset Optimization

Automatizácia je strategické riešenie

Automatizácia je strategické riešenie

Ako myslí centrálny mozog továrne a skladu

Ako myslí centrálny mozog továrne a skladu