Platforma pre  podnikovú digitalizáciu

Platforma pre podnikovú digitalizáciu

Inovačnú silu podniku zvyšuje schopnosť pracovať s dátami v reálnom čase nielen v prevádzke, ale aj vo vývoji produktov a biznis modelov.

Využitie princípov Industry 4.0 sa pre priemyselných manažérov stáva konkurenčnou výhodou a čoskoro sa zmení na nutnosť. Ak chcú podniky využívať na riadenie a zefektívňovanie výroby a logistiky inteligentné nástroje, potrebujú bez obmedzení pracovať s veľkým množstvom informácií o svojom podnikaní a procesoch.

Česká automobilka Škoda Auto pred vyše rokom implementovala do svojej IT infraštruktúry SAP HANA. Bola prvou firmou v koncerne Volkswagen, ale aj v strednej a východnej Európe, ktorá zvládla takú rozsiahlu systémovú migráciu. Pre zlepšenie práce s finančnými, technickými a prevádzkovými dátami si ju naplánovala vo firemnej stratégii.

Automobilka označila SAP HANA ako platformu, ktorá jej má umožniť komplexne digitalizovať podnikové procesy. Plánuje na nej rozvíjať riešenia vo výrobe a logistike, vrátane robotizácie a automatizácie v rámci projektu Industry 4.0.

Pre ďalšiu fázu digitálnej transformácie hovorí stratégia automobilky o novom prístupe k riadeniu vzťahov so zákazníkmi, elektronického obchodu a nových

obchodných modelov na digitálnej platforme. V novej fáze spolupráce SAP so Škoda Auto zaujme automobilka silnú pozíciu medzi veľkými firmami na Slovensku a v Česku, ktoré využívajú nástroje inteligentného podniku ako prostredie pre inovácie.

Základom je podnikový informačný systém SAP S/4HANA, ktorý pomáha riadiť procesy od financií, cez nákup až po logistiku. „Označenie HANA napovedá, že systém stojí na in-memory platforme SAP HANA. Tá umožňuje integrovať všetky dáta podniku a pracovať s nimi v reálnom čase,“ vysvetľuje generálny riaditeľ SAP Slovensko Martin Ferenec.

Systém využíva moderné technológie, ako je Internet vecí či strojové učenie. Pomáha pri digitalizácii finančných procesov, prevádzky, riadení portfólia a vývoji nových produktov. Pracovníci firmy v ňom pracujú so živými dátami a predikciami budúceho vývoja.

„Vďaka zakomponovaným funkciám umelej inteligencie a automatizácii sa práca s dátami natoľko zrýchli a zefektívni, že mnohé rutinné činnosti vypadnú z kalendára úloh,“ dodáva M. Ferenec. Príkladom sú návrhy scenárov reakcií, napríklad pri výpadku dodávok do výroby.

Nasadenie SAP S/4HANA v cloude eliminovalo otázku dostupnosti systému aj pre využitie v malých a stredných podnikoch. Miera dosiahnuteľnej štandardizácie umožňuje zrýchliť nasadenie do ostrej prevádzky na šesť až osem týždňov. Umožňuje však aj detailne opísať biznisový model firmy s využitím 25 odvetvových riešení.

www.sap.com/sk/products/ s4hana-erp.html

Spoločnosť SAP je líder na trhu aplikácií pre podnikový softvér. Pomáha ľuďom a organizáciám na všetkých úrovniach fungovať lepšie, efektívnejšie spolupracovať, účinnejšie využívať aktuálny prehľad o podniku a ako si udržať náskok pred konkurenciou. Aplikácie a služby SAP umožňujú viac ako 404 000 zákazníkom riadiť firmy rentabilne, plynule sa prispôsobovať podmienkam a dosahovať udržateľný rast.

PRÍNOSY NASADENIA SAP S/4 HANA

  • Zlepšenie plnenia objednávok o 25 percent

  • Pokles počtu výrobných chýb až o pätinu

  • Zníženie obstarávacích nákladov o 15 percent

Čo zelektrizuje slovenský autopriemysel

Čo zelektrizuje slovenský autopriemysel

Automatizácia je strategické riešenie

Automatizácia je strategické riešenie