Ako myslí centrálny mozog továrne a skladu

Ako myslí centrálny mozog továrne a skladu

PROJEKTOVAŤ MODERNÚ FABRIKU NIELEN ZNAČÍ ZÁROVEŇ KRESLIŤ LOGISTICKÉ CESTY, ALE AJ LÍNIE DÁTOVÝCH TOKOV PRE VHODNÚ DIGITÁLNU ANALÝZU A OPTIMALIZÁCIU PROCESOV.

Aký prínos má priniesť digitalizácia, ak už firma využíva výrobný informačný systém, v ktorom sústreďuje dáta z prevádzky? To je otázka, ktorá v štvoruholníku generálny riaditeľ – výrobný riaditeľ – finančný riaditeľ – šéf IT v podniku padá pomerne často. Keďže ide o štvoricu manažérov, ktorí sú nielen odborníci v odlišných oblastiach, ale nemajú vždy plne kompatibilnú komunikáciu, nebýva odpoveď jednoduchá.

No je nesmierne dôležitá. Ak firma zvládne popísať digitálnymi dátami svoje procesy a napojiť ich na riadiace systémy, získa veľmi funkčný nástroj na optimalizáciu. Či ho nazýva digitálny podnik alebo menej populárnym názvom, nie je až také dôležité. Ide o nástroj, ktorý obvykle umožňuje pripraviť si nové procesy v rôznych oblastiach tak, aby v ostrej prevádzke fungovali veľmi efektívne.

V situácii, keď sa požiadavky zákazníkov výrobných podnikov sprísňujú a ešte viac než v minulosti zvyšujú konkurenčný tlak, si nový spôsob práce s digitálnymi informáciami žiada aj stále tesnejšie prepájanie podnikových činností. Asi najviac to platí o výrobe a logistike. Časy, keď napríklad zásobovacia logistika končila pri bráne finalizačného závodu alebo v sklade, sú minulosťou. Prepojený režim si žiada, aby kľúčové oblasti riadenia podniku a ich manažéri pracovali v súhre. Už preto, že digitálne nástroje musia získavať zdroje z výrobne a logistickej praxe a optimalizovať ich podľa ekonomických kritérií tak, aby pomáhali úspešne uskutočniť strategické plány podniku. To znamená, že kvarteto manažérov, hoci riadi odlišné úseky, musí tesne spolupracovať.

P90331201_highRes_logistics-robot-pick.jpg

VIAC NA MENŠEJ PLOCHE

Výroba aj logistika musia zvládnuť naplniť požiadavky zákazníkov v čoraz vyššom tempe, rozmanitosti produktových verzií, no na stále menšom priestore. Navyše na to často nemajú dosť ľudí a potrebujú im pridávať pomoc v podobe automatických technológií.

Či firma stavia nový závod alebo optimalizuje fabriku, ktorá funguje roky, musí často nanovo sformovať prostredie, v ktorom beží prevádzka. Ak potrebuje napríklad naprojektovať efektíivnu logistiku a vhodne investovať do automatizácie do existujúcej výroby, pomôže, aby vedela, akými smermi tečú cez výrobu materiálové toky a kde sú úzke miesta.

Plánovanie je však len jeden bod, hovorí aplikačný inžinier Sova Digital Milan Lokšík. „Aj dobre naprojektovaná linka však môže o spustení výroby fungovať inak, než ukazovala simulácia. Napríklad preto, že ľudia robia svoje činnosti inak, než mali. Potom musí firma proces zmeniť – no aby nešla naslepo, potrebuje aspoň nasimulovať, aké dosahy bude mať zmena,“ dodáva.

NEVARIŤ Z HMLY

Ani simulácia však nesmie fungovať iba ako kreslenie na prázdny papier. Potrebuje vstupy, na základe ktorých možno odhadnúť, čo ktorá zmena prinesie. „Možno to prirovnať k sofistikovanej kalkulačke, urobí správny výpočet, no výsledok bude užitočný len ak sa do nej vložili správne premenné,“ dodáva M. Lokšík.

Preto potrebujú podniky viac než len získavať gigabajty dát z výroby či iných procesov. Pre funkčné využitie digitálny nástrojov potrebuje podnik pracovať s dátami v takej štruktúre, aby reálne popisovali prevádzku a umožňovali identifikovať, čo sa deje. Zjednodušene povedané, ak aj manažéri zistia, že proces na linke nebeží optimálne, potrebujú informáciu o tom, kde je problém, a potrebujú ju rýchlo.

Ak napríklad vo výrobe vznikajú mikroprestoje, pretože na úzkom mieste linky sa vyskytujú poruchy, treba investovať do kvalitnejšieho zariadenia. Ak pre proces chýba materiál, je potrebné skontrolovať logistické toky. Ak sa spolu s výrobnými linkami, manipulačnými zariadeniami či logistikou projektujú aj dátové toky, majú výrobní inžinieri spolu s kolegami z IT kde hľadať a snažiť sa upraviť výrobný proces.

P90330394_highRes_bmw-group-uses-virtu.jpg

VYŤAŽIŤ ZO STROJOV MAXIMUM

Moderné technológie núkajú pre zber dát z reálnej prevádzky rôzne spôsoby, rovnako ako metódy a nástroje spracovania dát. Či sa však dáta zbierajú z dvierok stroja, vysokozdvižného vozíka alebo rukavice skladníka či operátora so senzorom, musia mať presne určené využitie.

Digitálne riešenia, či ide o riadiace softvéry, využitie takzvaného digitálneho dvojčaťa, teda komplexného popisu procesov v reálnom prostredí, prevedené do digitálnej podoby, či optimalizácia s využitím rôznych foriem umelej inteligencie, potrebujú vhodné dáta. Rovnako tak rozhodnutie, či má firma investovať do robotov, alebo hoci aj pridať na operáciu o človeka viac.

Pomáhajú tiež, ako vyťažiť z prevádzky stroja maximum. Či správnym zaradením do linky a zladením procesov s inými zariadeniami, alebo aj expertnými opatreniami, ktoré ho majú udržať v chode.

Využitie prediktívnej údržby preto nie je nasadenie technológie, namontovanie nového riadiaceho zariadenia či nainštalovanie softvéru. Ide o využitie detailnej analýzy dát, ktorá umožňuje určiť, ktoré stroj majú kritický vplyv na chod linky, a aj ich vnútorné procesy, ktoré môžu byť rizikové.

Správne popísanie procesov na výrobných linkách, ale aj okolitých logistických tokov, umožňujú firme nielen sledovať, analyzovať a upravovať činnosť strojov a prácu ľudí tak, aby fungovali efektívne.

Umožňuje ich aj merať, rozširovať a zlepšovať s predvídateľnými ekonomickými dosahmi. Alebo napríklad chrániť pred napadnutiami systému a inými kybernetickými hrozbami.

Roboty čo samé volajú servis

Roboty čo samé volajú servis

Chytľavo ukázať novinku pomáha predajom

Chytľavo ukázať novinku pomáha predajom