Dizajn a inovácie menia pridanú hodnotu na tržby

Dizajn a inovácie menia pridanú hodnotu na tržby

Projekty vo formovaní podoby modernej mobility a inteligentných pracovísk a liniek umožňujú skupine Matador tvoriť efektívne riešenia pre rôzne priemyselné odvetvia.

Ak firmy pružne reagujú na vývoj na trhoch technologickými inováciami aj biznis modelmi, dokážu využiť svoju expertízu aj v nových odvetviach. Na základe tohto princípu využíva priemyselná skupina Matador Group schopnosti odborníkov vo svojich firmách nielen na inovácie biznisu, v ktorom už pôsobí, ale aj hľadanie priestoru v sektoroch, ktoré sa tvoria.

Tomu sa musia podľa prezidenta Matador Group Štefana Rosinu prispôsobovať aj štruktúry, v ktorých firmy v skupine fungujú. Práve takáto flexibilita, ktorá namiesto rigidnej formy vytvára funkčné väzby v skupine, ktorá sa priebežne funkčne transformuje, umožňuje podľa neho reagovať nielen na požiadavky zákazníkov, ale aj zmeny v spoločnosti a ekonomike. „Práve tie tvoria nové oblasti, z ktorých vznikajú nové trhy,“ konštatuje Š. Rosina.

02.jpg

Takéto zmeny menia doterajší automobilový priemysel na výrazne pestrejší systém výrobcov a dodávateľov služieb mobility, pričom do tejto oblasti čoraz viac vstupujú technológie. Na formovanie biznisu Matadoru v mobilite má výrazný vplyv vyše 400 inžinierov a dizajnérov dcérskej spoločnosti Aufeer Design.

Tá sa s vlani otvoreným inovačným centrom nielen navrhuje dizajn pre rôzne odvetvia dopravy. Jej konštrukčné a inžinierske kapacity jej umožňujú asistovať zákazníkom pri celom procese tvorby nových produktov až po prípravu produkcie.

Z toho vznikajú možné synergie, ktoré súvisia aj s ďalšími zmenami v štruktúre skupiny. Portugalská Sodecia Automotive kúpila od Matadoru majoritu v divízii Matador Automotive a rozhodla sa presunúť do Vrábľov európskú centrály pre štruktúrne dielce karosérie. Slovenskí odborníci dostali dôležitú úlohu v starostlivosti o zákazníkov vrátane vývoja.

Takými krokmi sa podľa Š. Rosinu plní stratégia Matadoru. Sériovú výrobu v jej biznise nahrádzajú vývojové projekty spoločného podniku, no aj celkom nových zákazníkov. „Pokračuje proces, keď sa činnosti v vysokou pridanou hodnotou stávajú kľúčovou časťou tržieb našej skupiny,“ poznamenáva.

Podobne ako v mobilite sa biznisom Matadoru stávajú sofistikované služby aj v strojárskej výrobe a tvorbe priemyselných riešení. Navrhovanie, vývoj a výroba automatizovaných liniek s robotickými pracoviskami, vývoj a výroba nástrojov, materiálových riešení a spájania zaradilo túto odnož Matadoru medzi tvorcov podobu inteligentného priemyslu. Pridalo aj možnosti spolupráce s firmami z odnože mobility – pri výrobe prototypov.

www.matador-group.eu

Matador Group pracuje na budovaní pozície inovatívneho dodávateľa riešení v mobilite a priemysle. Popri spolupráci s divíziou Matador Automotive, v ktorej získala vlani majoritu globálna skupina Sodecia, sú jadrom vývojové a výrobné aktivity strojárskej spoločnosti Matador Industries, nástrojárne Matador Tools a dynamicky rastúceho hráča v priemyselnej automatizácii Matador Automation v Dubnici nad Váhom. Ich riešenia v priemyselnom vývoji a výrobe dopĺňajú ponuku služieb pre výrobcov v rôznych odvetviach vrátane mobility, ktorí využívajú dizajnovokonštrukčné služby českej firmy Aufeer Design.Model All Inclusive

Model All Inclusive

Ako firmy používajú elektromobily

Ako firmy používajú elektromobily