Rozvoj elektromobility sa dotkne aj elektrickej siete

Rozvoj elektromobility sa dotkne aj elektrickej siete

NA SLOVENSKU MÁ DO ROKU 2025 VZNIKNÚŤ 1 500 NABÍJACÍCH STANÍC PRE E-AUTÁ.

Elektromobilita v tridsiatych rokoch tohto storočia? Tretinu cestnej dopravy – najmä v mestách – obslúžia elektromobily. Väčšinou dobíjané v práci, na parkoviskách či v garážach doma. Vo výhode budú firmy a ich plánovateľné dopravné požiadavky.

Ak bude niekto potrebovať dobiť batériu neplánovane skôr, navštívi rýchlonabíjačku presne tak, ako sa desaťročia navštevujú benzínky. Okrem množstva elektrických áut na cestách a dostatočne košatej dobíjacej siete na to bude nutné dimenzovať aj elektrickú distribučnú sieť.

Požiadavky a najmä konkrétne kroky energetických firiem by mali zabezpečiť, aby sa nenaplnili poznámky skeptikov. Tí sa pri komentároch k elektromobilite oháňajú silnými slovami, ako je blackout, teda výpadok dodávok elektriny, alebo brownout, teda náhly výrazný pokles napätia v sieti.

NÁROKY NA SIEŤ

Odhady, s ktorým pracujú firmy aj štát, hovoria, že do roku 2030 bude na Slovensku okolo 30-tisíc vozidiel, ktoré budú mať buď čistý elektrický, alebo hybridný pohon. V súčasnosti funguje v krajine necelých tristo nabíjacích staníc. Podľa predpokladu Ministerstva hospodárstva SR ich do roku 2025 bude zhruba tisícpäťsto.

Zmeny bude potrebovať aj elektrická sústava. Najmä distribučné spoločnosti budú podľa odhadov investovať milióny eur, aby ju dokázali v prípade odberovej špičky pri napojení mnohých áut udržať. Podľa odhadov britskej konzultačnej firmy Green Alliance spred dvoch rokov totiž v súčasnej sieti môže pripojenie šiestich elektromobilov naraz v jednej štvrti alebo menšej mestskej oblasti presiahnuť možnosti siete.

„Nabíjačky elektromobilov sú náročné na výkon a potrebujú rozsiahlu kapacitu zo siete. Z nulového odberu idú v krátkej chvíli do maximálneho, čo zákonite ovplyvňuje parametre napätia v sieti,“ dopĺňa hovorca Stredoslovenskej distribučnej Miroslav Gejdoš.

NABÍJAČKY MUSIA PRIBÚDAŤ

Budovanie súčasnej energetickej infraštruktúry trvalo desaťročia, pričom podľa analýz Stredoslovenskej distribučnej nerátalo s tým, že bude potrebné pripájať aj také odbery. Nabíjacie stanice sa pritom stavajú na rôznych uzlových miestach, pri obchodných centrách či reštauráciách. Pri administratívnych budovách zatiaľ pribúdajú menej.

Po novom však budú súčasťou infraštruktúry na každom parkovisku s viac ako desiatkou miest. Takýto organický rast podľa očakávaní Východoslovenskej distribučnej zásadný vplyv na zaťaženie distribučnej sústavy neprinesie.

Ak by elektromobily dosiahli do roku 2030 desaťpercentný podiel na celkovom počte osobných áut, zaťaženie distribučnej sústavy by sa podľa Východoslovenskej distribučnej nemalo zvýšiť o viac ako tri až päť percent. Napriek tomu distribučné spoločnosti už dosahy elektromobility zvažujú a chystajú sa na ne.

Podľa predsedu Predstavenstva Západoslovenskej distribučnej Antona Jurisa firma priebežne vyhodnocuje dosahy rozvoja elektromobility na spoľahlivosť dodávok elektriny. „Pripájanie nabíjacích staníc pokračuje na základe dôsledného zváženia dosahov na stabilitu a bezpečnosť distribučnej sústavy,“ dodáva.

RIEMYSEL ZAUJÍMAJÚ BATÉRIE

Témou pre slovenský priemysel budú z energetického hľadiska skôr batérie. Aj preto, že ak sa vysoká výroba áut na Slovensku udrží, elektromobilita by mala byť jej súčasťou – a batérie by sa mali stať dôležitou súčasťou biznisu dodávateľov.

Trh sa pritom mení, hoci stále ide o podstatný prvok vysokej ceny elektrických áut. Už vývoj v rokoch 2010 až 2015 ukázal vplyv úspor z rozsahu. Aj keď sa stále elektromobily vyrábali v pomerne nízkych množstvách, cena batérií klesla o 65 percent.

Väčšia výzva sú dodávky batérií, ktorých budú – pre očakávaný podiel elektromobilov na počte nových áut – potrebné vysoké množstvá. V snahe začať doháňať rozbeh ázijských výrobcov Európska únia rozbehla Európsku batériovú alianciu ako podporný projekt rozvoja výroby batérií na starom kontinente.

Financial Times vlani vyčíslili, že by Únia mohla do aliancie investovať 2,2 miliardy eur. Aliancia začiatkom roka vypísala výzvu v celkovej hodnote sto miliónov eur na projekty vývojového zlepšovania batérií a ich skúšobnej výroby.

BEZ PODPORY TO NEPÔJDE

V marci finišujú tiež prihlášky do podpornej schémy nemeckého ministerstva hospodárstva na výrobu batérií. Záujem ohlásili viaceré nemecké automobilky, niektoré v spojení s výrobcami batériových technológií. Popri Volkswagene sa do výzvy s hodnotou miliardy eur prihlásilo napríklad BMW spolu s tradičnou batériovou spoločnosťou Varta.

Po schválení Akčného plánu rozvoja elektromobility, ktorý predložilo ministerstvo hospodárstva, by sa podľa plánov mali pomerne rýchlo obnoviť stimuly na nákup elektrických a hybridných áut. Požiadavky stakeholderov z oblasti elektromobility mierili najmä k vyššej kontinuite podpornej schémy.

Pomôcť môžu aj ďalšie opatrenia plánu, pre firmy najmä rýchlejšie odpisy elektromobilov a nabíjacích staníc, no aj podpora ich budovania. Podľa riaditeľa Slovenskej asociácie pre elektromobilitu Patrika Križanského možno siahnuť aj k ambicióznejším krokom. „Ak sa však plán bude poctivo zapracovávať, môže pomôcť,“ dopĺňa.

Autor je ekonomický reportér denníka Sme.

Priemysel potrebuje druhý život materiálov

Priemysel potrebuje druhý život materiálov

Elektromobilita otvára priestor na tvorivosť

Elektromobilita otvára priestor na tvorivosť