Koho sa pýtajú na budúcnosť

Koho sa pýtajú na budúcnosť

MNO_JESNY MARTIN_0002.jpg

Podniky v slovenskom priemysle dlhé roky hnevalo označovanie za montážnu dielňu, hoci už takmer dve desaťročia možno Slovensko označiť za krajinu s moderným výrobným priemyslom. Ten dokáže plniť objednávky s vysokými nárokmi na kvalitu, presnosť dodávok a výhodné ceny.

Pomáha, ak funguje v prajnom podnikateľskom prostredí, ktoré ho len v rozumnej miere a predvídateľnej podobe zaťažuje nákladmi a administratívnou náročnosťou regulácie a legislatívy.

Tlak na ceny rastie najmä v oblasti nákladov na ľudí. Okrem situácie na trhu práce túto položku zvyšujú aj nové predpisy, často inšpirované politickými bilbordmi. Potrebnejšie zmeny, najmä v podobe, obsahu a financovaní vzdelávania, neprichádzajú. Požiadavky sú pritom jasné. Štát prvými krokmi reaguje aj na potreby podpory výskumu a vývoja.

Daňové úľavy pomôžu, funkčné grantové programy výskumu a vývoja by pomohli ešte viac. Najmä však treba výrazne, a po dlhom čakaní už aj rýchlo, zmeniť riadiaci aj finančný rámec vzdelávania a vedy vrátane jasne ocenenej pozície špičkových inštitúcií.

Úlohy však má aj priemysel. Na konkurencieschop nosť už moderná výroba nebude stačiť. Manažéri budú musieť doplniť inovačnú časť podnikovej stratégie a uchádzať sa u vlastníkov, domácich aj nadnárodných, o nové právomoci vo vývoji a inováciách, rozpočty – a prijať za ne zodpovednosť.

Ak totiž napríklad autopriemysel napäto čaká, či sa budú na Slovensku vyrábať nové veľkosériové elektromobily, je to aj preto, že sa málo angažoval vo formovaní pohonu tejto novej technológie. Napríklad ak by dodávatelia neprijali v takej vysokej miere úlohu výrobnej obsluhy okolitých závodov automobiliek, mohol byť ich vplyv väčší.

Potom by mohlo byť na Slovensku viac než hŕstka vývojových centier, ktorých sa pýtajú na budúcnosť produktu. Pred pár rokmi sa pýtali na elektromobilitu – a napríklad Maďarsko už má motoráreň, výrobu batérií, vývojových dodávateľov – a rozhodnutia troch automobiliek o veľkovýrobe elektrických áut.

Digitálna fabrika  potrebuje viac než plot

Digitálna fabrika potrebuje viac než plot

Automotive premýšľa, ako zarobiť na elektroautách

Automotive premýšľa, ako zarobiť na elektroautách