Robot musí slúžiť človeku a procesu

Robot musí slúžiť človeku a procesu

Návodov na intenzitu a nákladovosť automatizácie v podnikoch existuje mnoho. Dôležité je vedieť, v čom bude robot užitočný a nezabudnúť na žiadnu položku pri výpočte.

MNO_MORHAC MARTIN_A.jpg

Tiché, rýchle pohyby, efektívna prevádzka, nižšie náklady a schopnosť opakovane vykonávať najkvalitnejšiu verziu výrobnej činnosti počas celej zmeny. Využitie robotov ako základného prvku v automatizácii priemyselnej výroby prináša rôzne výhody.

Prinajmenšom tak ju vnímajú technológovia a odborníci z oblasti priemyselného inžinierstva, poznamenáva predseda predstavenstva spoločnosti Sova Digital, Martin Morháč. Finanční manažéri vidia niečo iné – podobne ako pri iných oblastiach využitia priemyselného konceptu Industry 4.0 rátajú s často nemalými investíciami.

„V jednej veci je ich prístup jednoznačne správny. Podnik musí rozhodovať o investíciách do automatizácie na základe presných informácií o tom, na čo mu riešenia s robotmi budú, nie na základe nadšenia pre technologické novinky,“ zdôrazňuje M. Morháč. Preto podľa neho musia výrobní inžinieri kolegom z finančných oddelení pomôcť a rozhodovať o nákupoch na základe návratnosti investícií.

Otázku, ako ju kalkulovať, pomáha firmám zodpovedať ďalší princíp Industry 4.0 – digitalizácia výroby. Preto obsahujú riešenia Sova Digital odporúčania na využitie robota alebo inú formu automatizácie na základe dôslednej analýzy dát z prevádzky a ich optimalizácie.

Ako podotýka M. Morháč, na internete možno nájsť množstvo kalkulátorov, ktoré umožnia zistiť priemerné náklady na pracovníka a aj to, koľko operátorov zavedenie robotizácie na pracovisku nahradí. „Lenže to nestačí, pretože technika má najmä namiesto človeka vykonávať náročné opakované činnosti efektívne, aby ľudia mohli strážiť kvalitu a uvažovať nad zlepšeniami,“ dodáva M. Morháč.

Dôležité je na nič pri výpočte nezabudnúť. Prvý predpoklad investície do robotizácie je dlhodobé využitie automatických zariadení. Preto experti zo Sova Digital odporúčajú zamerať sa na jednoduché úkony a zvážiť, či ich možno automatizovať v pôvodnej podobe alebo diferencovať výrobný postup. „Robot je obvykle súčasťou výrobného procesu a musí mu slúžiť, nie ho brzdiť,“ podčiarkuje M. Morháč.

V samotnej kalkulácii sa berú do úvahy investície do zariadení, bezpečnostné systémy, inštalácia robotov, aplikovanie systému, ale aj stavebné práce. Do nákladov vstupuje aj práca ľudí v programovaní a údržbe pracoviska či vyššia spotreba energie. V priemere treba počítať aj s tým, že zhruba štvrtinu nákladov na prácu ľudí bude firma platiť aj po zautomatizovaní činnosti.

SOVA Digital, a. s. www.sova.sk

SOVA Digital dodáva na kľúč vytvorené riešenia v zbere, aktualizácii a vyhodnocovaní dát o výrobku a príprave výroby. Implementuje softvérové riešenia na základe PLM platformy Siemensu, integráciu podnikových systémov, úpravu procesov, podporu, školenia a služby. V snahe poskytovať potrebné komplexné partnerstvo vytvorila Sova Digital tím, ktorý združil poznatky a skúsenosti odborníkov prepojením firiem Sova Digital, CITO Digital a Sidat Digital pod značkou SOVA Group.

Priemysel v regióne je za vrcholom cyklu

Priemysel v regióne je za vrcholom cyklu

Priemysel 5.0 zefektívni využitie odpadu

Priemysel 5.0 zefektívni využitie odpadu