Expanzia pridáva nároky na finančnú obsluhu

Expanzia pridáva nároky na finančnú obsluhu

KoBA_R_Kellner.jpg

Ak podnik získa zákazníkov na nových trhoch, musí riešiť technické a obchodné otázky. Pomoc s finančnými službami a informáciami o lokálnom biznise sa mu zíde a oplatí.

Inovácie, ktoré prilákajú nových zákazníkov, dokážu posunúť priemyselný podnik do pozície silného medzinárodného hráča. Ak firmy ponúkajú novinky na exportných trhoch alebo nájdu v cudzine partnera do spoločného podniku na získanie synergií, rastú im nároky na kvalitné manažérske rozhodnutia. To sa netýka len technických otázok či štruktúry obchodného modelu. Mení sa aj finančné riadenie.

Biznis v nových krajinách potrebuje obvykle náročnejšie štruktúry financovania, ale aj iný prístup k riadeniu rizík. Pri získavaní nového biznisu v nákupných tendroch alebo pri zakladaní spoločného podniku zohráva dôležitú úlohu banka. Služby, ktoré korporátnym klientom ponúka Komerční banka, a. s., pobočka zahraničnej banky, sa však klasickým bankovým servisom na domácej pôde nekončia.

Poradenstvo môže vstúpiť hlbšie do podnikania klienta, hovorí zástupca

výkonnej riaditeľky a šéf korporátneho bankovníctva slovenskej Komerční banky Richard Kellner. „Napríklad pri vytváraní spoločných podnikov vo vzdialených exotickejších krajinách sa môžu zísť nielen bankové služby, ale aj informácie o lokálnych tamojších špecifikách,“ dodáva.

Globálne pokrytie Société Générale, materskej skupiny Komerční banky, tak majú k dispozícii aj klienti zo Slovenska. V praxi to znamená lokálnu podporu doslova na telefóne. „Keď sa nášmu klientovi naskytla obchodná príležitosť v jednej z afrických krajín, na druhý deň sme mali potrebné informácie od šéfa tamojšieho firemného bankovníctva a slovenský podnik získal podporu vrátane informácií o špecifikách biznisu,“ opisuje R. Kellner.

Funkčná komunikácia vo vzťahu s lokálnou bankou sa hodí aj pri získavaní nových kontraktov, ku ktorým sa pridávajú záruky od banky slovenskej firmy aj lokálneho partnera. Ak to ide bez nutnosti angažovať externú korešpondenčnú banku, podnik určite ušetrí.

Príprava finančných služieb umožňuje banke okrem iného potvrdiť slovenskej firme aj to, či vstupuje do biznisu s kredibilným partnerom, a to bez toho, aby posúvala akékoľvek citlivé informácie. „V domovskej krajine málokto pozná firmu tak dobre ako jeho banka. Ak sa podniky z krajín kdekoľvek na svete dohodnú na spolupráci, ponúka finančná obsluha bankami z jednej skupiny nielen globálny know-how, ale aj synergie a veľmi efektívne služby,“ konštatuje R. Kellner.

Komerční banka, a. s., pobočka zahraničnej banky Hodžovo námestie 1A 811 06 Bratislava Tel.: 0800 118 100 e-mail: koba@koba.sk www.koba.sk

Komerční banka patrí medzi trojku najväčších bánk v Českej republike a je lídrom v korporátnom financovaní. Bankový know-how a stabilitu jej okrem lokálnej expertízy dodáva aj zázemie tradičného európskeho bankového domu Société Générale. Na Slovensku pôsobí Komerční banka viac než desať rokov, od roku 2011 ako pobočka zahraničnej banky.

Technológie elektromobility zmenia nielen pohyb

Technológie elektromobility zmenia nielen pohyb

Priemysel v regióne je za vrcholom cyklu

Priemysel v regióne je za vrcholom cyklu