Politický aktivizmus mení biznis model automobiliek

Politický aktivizmus mení biznis model automobiliek

MIERA NAKÁZANÝCH REDUKCIÍ EMISIÍ OXIDU UHLIČITÉHO SA POČAS OKTÓBRA V NÁZOROCH EURÓPSKYCH INŠTANCIÍ MENILA V ROZMEDZÍ DESAŤ PERCENTNÝCH BODOV.

Rozvoj elektrifikácie a využitia hybridných automobilov mení automobilový priemysel už nejaký čas a ovplyvňuje technológie, výrobu aj obchodné modely. Zmeny legislatívy, ktoré na najbližšie obdobie pripravili vrcholné orgány Európskej únie, vyzerajú ako silný impulz na ich zrýchlenie. Tlak, ktorý vytvárajú, však ani pre rozvoj nových pohonov, ani pre konkurencieschopnosť európskeho automobilového priemyslu veľa úžitku neponúka.

PO PÄŤ AŽ DESAŤ PERCENT

Jesenná várka nových noriem dostala označenie „ambiciózne znižovanie emisií oxidu uhličitého“. Do roku 2030 majú podľa neho klesnúť emisie oxidu uhličitého nových osobných automobilov o 35 percent v porovnaní s rokom 2021. Výfukové plyny dodávok budú obsahovať o 30 percent menej oxidu uhličitého. Pravidlá okrem toho pýtajú pre úrady presnejšie údaje o množstve produkovaných emisií.

„Dohoda je ďalším krokom k prijatiu nových právnych predpisov o emisiách oxidu uhličitého. Európsky automobilový priemysel sa vďaka nej dostáva na cestu výroby čistejších áut, vyšších investícií do inovácií a spoľahlivých údajoch o emisiách,“ povedala po finálnom rokovaní ministrov životného prostredia Elisabeth Köstingerová, rakúska ministerka pre udržateľný rozvoj a cestovný ruch.

Po návrhu Európskej komisie, ktorý hovoril pre osobné autá o znížení emisií o 30 percent, Európsky parlament prisadil na 40 percent a rozhodovali práve šéfovia enviro rezortov. Ministri životného prostredia členských krajín Únie sa dohodli, že osobné automobily vyrábané v Únii od roku 2030 by mali vypúšťať o 35 percent menej emisií oxidu uhličitého ako v roku 2021, dodávky potom o 30 percent menej.

Argumenty Európskeho parlamentu, ktorý zhruba týždeň po komisii zvýšil návrh o desať percent, neboli dostupné. Automobilky požadovali len 20-percentný pokles. Francúzsko, Holandsko a Dánsko pýtali 40 percent, Írsko so Švédskom požadovali až 50-percentné sprísnenie emisných limitov.

To už naozaj výrazne presiahlo všetko, čo po zvážení všetkých možností navrhla Európska komisia. Krajiny so silným automobilovým priemyslom ako Nemecko, Slovensko či Česká republika boli na strane nižších návrhov, bližších 30-percentnému návrhu Komisie.

ŤAŽKÁ REGULÁCIA

Vyrovnať sa s novou legislatívou bude pre automobilky náročné. Znamená to, že musia predovšetkým akcelerovať rozvoj elektromobility a zrejme budú musieť elektrické autá ponúkať s nižšími maržami, než plánovali, aby podporili ich predaj. Ide totiž o veľkú zmenu v technológiách, ktorú tradične sprevádzajú vyššie ceny. Automobilové združenia a zväzy už dlhšie avizujú, že ide o technologické i ekonomické ohrozenie odvetvia a vytvorí tlak, ktorý zmení automobilové odvetvie na nepoznanie.

Schválený návrh emisných limitov pre osobné automobily podľa výkonného riaditeľa českého Združenia automobilového priemyslu Zdeňka Petzla zostáva aj naďalej veľmi ambiciózny. „To, že skokové zmeny emisných limitov v takom rýchlom slede zaplatí priamo v cene výrobku alebo nepriamo, v daniach občan bez toho, aby sa mu zvýšila úžitková hodnota vozidiel, je zrejmé,“ vyhlásil Z. Petzl pre tlačovú agentúru ČTK.

Európska asociácia výrobcov áut ACEA uviedla, že takéto opatrenia budú mať negatívny vplyv na konkurencieschopnosť priemyslu, na zamestnancov automobiliek, ale tiež na konečných spotrebiteľov – občanov. Doplnila, že systém založený na sankciách, ktorý schválili úradníci najvyšších orgánov Európskej únie, v kombinácii s vysokými predajnými kvótami nie je v súlade s realitou a narúša zásadu technologickej neutrality.

„Slovensko na zasadnutí Rady ministrov životného prostredia krajín európskej dvadsaťosmičky podporilo kompromisný návrh, a to v roku 2030 znížiť emisie oxidu uhličitého o 35 percent oproti roku 2021 pre nové osobné automobily a o 30 percent pre ľahké úžitkové vozidlá, napríklad dodávky,“ oznámil hovorca ministerstva životného prostredia Tomáš Ferenčák.

FOTO Európska komisia  2.jpg

VÝPADKY Z TESTOVANIA

V septembri tohto roku vstúpila do platnosti emisná norma Euro 6c spolu s novou metodikou emisných testov. Používaný cyklus NEDC (New European Driving Cycle) bol nahradený testami s označením WLTP (Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure). Súčasťou nových testov je aj overovanie produkcie emisií v reálnej premávke.

Nové pravidlá priniesli v automobilovom priemysle rozsiahle zmeny. Automobilky museli podľa nových pravidiel homologizovať všetky predávané modely. Počty testov výrazne zvýšil fakt, že overiť treba všetky druhy výbav a kombinácie motorov s prevodovkami, ktoré značka ponúka. Homologizácia je preto pomerne zdĺhavá.

Výsledok bolo cítiť aj v ponuke – niektorí výrobcovia so širokou ponukou modelov museli na čas, kým čakali na schválenie, prestať ponúkať časť modelov. Časť dokonca zastavila výrobu, buď preto, že model v istých špecifikáciách prišiel na rad neskôr, alebo ho dokonca musela zmeniť a začať znovu vyrábať s úpravou.

Nové pravidlá sa netýkajú len naftových motorov. Tie sú v posledných mesiacoch terčom kritiky a pokusov o zákazy zo strany mnohých európskych miest a štátov. Po novom dostali aj niektoré benzínové motory filter pevných častíc. Ten mali naftové motory ešte pred príchodom emisnej normy Euro 5. Nové meranie emisií prinesie reálnejší pohľad na skutočné množstvo produkovaných škodlivín jednotlivými modelmi.

Testy priniesli aj ďalší efekt – v oficiálnych špecifikáciách modelov sa upravovala, presnejšie zvyšovala, normovaná spotreby, ktorú udávajú výrobcovia. Reálna spotreba áut by však smerom nahor ísť nemala. Predchádzajúce testy NEDC prebiehali len v laboratórnych podmienkach. Autá v nich vďaka benevolentným pravidlám dokázali dosiahnuť výrazne nižšie emisie než v reálnej premávke.

Napriek tomu výrobcovia môžu aj naďalej, až do roku 2020, informovať o spotrebe produkcií emisií podľa testov NEDC. Rovnako až do roku 2020 budú automobilky dostávať pokuty za prekročenie limitov flotilových emisií za celé vyrobené množstvo podľa staršej metodiky. Pravidlo znie tak, že výrobcovia dostanú od Únie pri prekročení flotilových emisií pokutu vo výške 95 eur za každý gram oxidu uhličitého, vyprodukovaného na jednom kilometri navyše.

TESTY NA CESTÁCH

Nový spôsob testovania presunul overované autá z laboratórnych podmienok priamo na cesty. Počas testovania musia prejsť minimálne 48 kilometrov skutočnej jazdy. Tretina trasy má viesť cez mesto, druhá tretina po okresných cestách a posledná časť počíta s jazdou po diaľnici. No je fakt, že v skutočnej premávke nie je možné zabezpečiť rovnaké podmienky pre všetkých.

Do výsledkov totiž vstupuje počasie, intenzita dopravy alebo teplota vzduchu a vozovky. Na druhej strane, za volantom testovaných vozidiel sedia vodiči, ktorí sú vyškolení na to, aby dokázali jazdiť čo najviac konzistentne, so všetkými autami rovnakým štýlom.

Starší spôsob testovania emisií trval výrazne kratšie. Podmienka hovorila o najkratšom trvaní 19 minút a 40 sekúnd. Vozidlo počas overovania v laboratórnych podmienkach prešlo jedenásť kilometrov. WLTP v upravených laboratórnych podmienkach potrvá 30 minút s celkovou dĺžkou trasy 23,27 kilometra.

Priemerná rýchlosť jazdy sa zvýšila z 33,6 kilometra za hodinu na 46,5 kilometra za hodinu. Maximálna rýchlosť stúpla zo 120 kilometrov za hodinu na 131,3 kilometra za hodinu v novej metodike. Okrem toho sa po novom k testom pridá ešte najmenej 48 kilometrov jazdy na reálnej ceste, čo potrvá od 90 do 120 minút.

Priemerná rýchlosť jazdy na diaľnici musí presiahnuť rýchlosť 90 kilometrov za hodinu. Navyše, maximálna rýchlosť musí podľa pravidiel prekročiť rýchlosť 100 kilometrov za hodinu minimálne na päť minút.

shutterstock_1182777925.jpg


PROBLEMATICKÉ EMISIE OXIDOV DUSÍKA

Nová metodika merania a preverovanie emisií otvorila otázku budúcnosti niektorých ďalších technologických prvkov v moderných autách, ktoré v cykle NEDC šetrili palivo. Ide napríklad

o štart-stop systém, ktorý automaticky vypne motor, keď auto zastane.

Počet zastavení v rámci testov výrazne klesá a prínos zariadenia sa zníži. Navyše do toho vstupuje poznatok technikov, že náhle vypínanie a časté štartovanie motorom škodí, pretože nadmerne a s nevhodnými tepelnými rozpätiami zaťažuje niektoré súčiastky.

Napriek tomu, že nový testovací cyklus WLTP zvýši oficiálnu spotrebu automobilov, požiadavky zo strany Európskej únie na znižovanie emisií zostávajú rovnaké a s pribúdajúcim časom sa sprísňujú. Tvrdé limity emisií oxidu uhličitého nie sú jediné.

Problematické sú aj emisie oxidov dusíka. Podľa platnej normy Euro 6 môže byť flotilový priemer vypúšťaných emisií oxidov dusíka 80 miligramov na kilometer. V tomto prípade Európska únia prikročila k dočasnému uvoľneniu limitov.

Od septembra tohto roku môžu nové typy automobilov prekročiť túto hodnotu o 110 percent. Od septembra 2019 sa výnimka bude týkať každého nového auta. Od roku 2020 sa tolerancia prekročenia zvyšuje na 50 percent. Koniec prekračovania limitov má nastať v roku 2022.

Znižovanie flotilových emisií podporuje rastúca ponuka elektromobilov, ktoré z hľadiska merania pri jazde neprodukujú žiadne priame emisie. Aj keď predaje zdvíha pomalšie.

Dosahy elektrických áut na životné prostredie sú častou témou, najmä z hľadiska výroby a likvidácie batérií a pôvodu energie, ktorú využívajú. Predmetom debát sa stávajú energetické zdroje, z ktorých pochádza elektrina. Najostrejšie polemiky vyvoláva debata o dosahoch prevádzky elektromobilov v krajinách, kde sa energia z veľkej časti vyrába v uhoľných elektrárňach.

Pracovníci údržby budú noví programátori

Pracovníci údržby budú noví programátori

Verejné obstarávanie sa zjednoduší

Verejné obstarávanie sa zjednoduší