Ako pomôže Smart Industry biznisu

Ako pomôže Smart Industry biznisu

V akej oblasti prinesie využitie princípov Smart Industry najskôr merateľné výsledky v prevádzke a podnikaní vašej firmy, prípadne vašich obchodných partnerov?

A Výrobné procesy, produktivita práce ľudí.

B Automatizácia obslužných procesov výroby, najmä robotika.

C Logistika – zásobovanie výroby, dodávateľský reťazec, distribúcia.

D Údržba – zavedenie prediktívnej údržby.

E Administratívne činnosti.

F Iné.

1_MNO_MISO PETER_0007.jpg

Peter Mišo

ArcelorMittal Gonvarri SlovakiaSSC, generálny riaditeľ

Všetky možnosti. – – – Aplikácia princípov Smart Industry prinesie výsledky v každom procese firmy. Musia sa však využívať účelne, musia byť vysvetlené užívateľom a tí musia vidieť ich výhody. V tejto fáze zavádzame, respektíve rozširujeme využitie softvéru pre výrobu a údržbu, marketing a obchod aj personalistiku, teda v každej oblasti. Eliminujeme zbytočné papiere, efektívne využívame informácie a analýzy. V druhej fáze sa zameriame na zvyšovanie automatizácie, ktoré bude vhodné pre náš typ výroby. Tomuto trendu samozrejme prispôsobujeme vzdelávacie aktivity pre zamestnancov a aj samotná práca pre nich sa stáva inou - zaujímavejšou.

2_Igor Suba Matador - kópia.jpg

Igor Šuba

Matador Group, CIO

Všetky možnosti. – – – Vo výrobe najmä v oblasti monitoringu a vizualizácie procesov priamo na pracoviskách a optimalizácie podporných procesov. Automatizácia beží všade, kde to má ekonomický zmysel. V poloautomatizácii zasahuje aj logistiku a porastie. Rovnako ako v administratív e aj v údržbe beží digitalizácia dokumentácie pre dostupnosť pri zásahu a chystajú sa systémy pre prediktívnu údržbu. Popri tom nasadzujeme prvky internetu vecí pre meranie parametrov bez zložitých IT štruktúr.

3_Ján Paulíny.JPG

Ján Paulíny

Ipesoft, obchodný riaditeľ

A,B,D – Výrobné procesy, produktivita práce ľudí. – – – Produktami v zvolených oblastiach podporujeme zmeny procesov u našich klientov. Rozhodovanie o takejto investícii má základ primárne v jej návratnosti. Prínosy z už implementovaných projektov prichádzajú často skôr, než bolo plánované. Zároveň si myslíme, že viaceré ďalšie oblasti čakajú na svoju príležitosť, pričom ich pravdepodobne budeme považovať za súčasť iného moderného pojmu.

4_Michal Ambrovič_2018.jpg

Michal Ambrovič

Volkswagen Slovakia, hovorca

B – Automatizácia obslužných procesov výroby, najmä robotika. – – – Pre spoločnosť Volkswagen Slovakia je Industry 4.0 dôležitou témou predovšetkým pri nasadzovaní automatizačnej techniky, informačných technológií a digitálnych nástrojov. Už dnes testujeme roboty spolupracujúce s človekom, ktoré uľahčujú namáhavú prácu našim spolupracovníkom, či rukavice so senzormi a tiež virtuálnu realitu, ktorú využívame pri rozličných druhoch tréningov a školení.

5_MNO_BELJAJEV ALEXEJ_0007.jpg

Alexej Beljajev

Tatravagónka, predseda predstavenstva

A – Výrobné procesy, produktivita práce ľudí. – – – Keďže v Priemysle 4.0 ide najmä o súčinnosť informačných technológií s výrobou, najpodstatnejší a najrýchlejšie badateľný prínos pre Tatravagónku očakávame práve vo výrobných procesoch. Zber a výmena Big Data z výrobných procesov by mali mieriť k efektívnejšej produktivite a optimalizácii, najmä opakovaných výrobných postupov.

6_Marian_Cernek.jpg

Marián Černek

Kia Motors Slovakia, vedúci oddelenia Plánovania výroby

B, C, E – Automatizácia obslužných procesov výroby, najmä robotika. – – – Niet pochýb o tom, že automobilový priemysel bude naďalej dôrazne presadzovať automatizáciu za účelom znižovania ceny výroby automobilov. Na druhej strane, akýkoľvek významný skok v oblasti nákladov a efektívnosti už nebude možné dosiahnuť iba automatizáciou.

7_L_Sommer_foto.jpg

Ľubomír Sommer

Foxconn Slovakia, riaditeľ Finance & Controlling, Planning, HR & General Affairs

A – Výrobné procesy, produktivita práce ľudí. – – – V súčasnosti čelíme novému fenoménu - nedostatku výrobných pracovníkov. Preto sa mení optika nazerania na automatizačné a Smart Industry projekty. Už to nie je len o klasickej snahe vyrobiť viac a rýchlejšie, ale v určitých situáciách je postačujúce, ak takéto nové riešenie aspoň plnohodnotne nahradí chýbajúceho ľudského pracovníka s rovnakou efektivitou.

8_N_Brath_spinea_2_TUTO DAJME.jpg

Norbert Brath

Spinea, generálny riaditeľ

A, D – Výrobné procesy, produktivita práce ľudí. Zavedenie prediktívnej údržby. – – – Pre extrémne náročnú a presnú strojársku výrobu, ako má naša spoločnosť, je nevyhnutné ladiť výrobné procesy do najvyššej možnej miery. Efektívna výroba pritom nesmie mať dosah na vysokú kvalitu, bez ktorej by naše výrobky nefungovali. Rovnaký prínos má čoraz sofistikovanejšia údržba – pretože zabezpečí nielen prevenciu pred výpadkami výroby, ale aj bezchybné fungovanie zložitých strojov.

Logistické siločiary pretínajú fabriky

Logistické siločiary pretínajú fabriky

Podnikový energetik ovplyvňuje investície aj kvalitu

Podnikový energetik ovplyvňuje investície aj kvalitu