Pohyb vo firme ovládnu digitálne dáta

Pohyb vo firme ovládnu digitálne dáta

S RASTÚCIMI NÁROKMI VÝROBY NA PLYNULOSŤ ZÁSOBOVANIA, NEDOSTATKOM MIESTA A ĽUDÍ, SA VÝROBNÁ LOGISTIKA NEZAOBÍDE BEZ INFORMÁCIÍ A OPTIMALIZÁCIE NA ZÁKLADE DIGITÁLNYCH DÁT.

Málo obslužných činností zrástlo za posledné roky s priemyselnou výrobou tak tesne ako logistika. To výrazne zvyšuje nároky na logistické riešenia, ktoré sú doslova súčasťou organizácie výroby. Smeruje to dokonca k prepojeniu výrobných procesov a dodávateľského reťazca do jedného celku. Ešte pred pár rokmi končili línie dráh v dodávateľskom reťazci na bráne závodu. V súčasnosti mieria až ku konkrétnym pracoviskám na linke.

Z toho jasne vypláva, že logistika je uprostred dôležitých zmien, ktoré musí zvládnuť popri dynamickom raste výkonov. Popri tom rastie jej vplyv na efektivitu výroby a mieru využitia výrobných zariadení. Navyše, v prípade meškania alebo prerušenia toku materiálu a iných výrobných vstupov, ale aj distribúcie hotových výrobkov, môže prísť zastavenie výrobnej linky vo finalizačnej výrobe. A to býva drahé.

VŠETKÉHO VEĽA, LEN MIESTA MÁLO

Logistika v čoraz vyššej miere ovplyvňuje to, či bude výroba fungovať efektívne. Musí pritom počítať s neustále rastúcim objemom prepravovaného materiálu a produktov. Tržby priemyselných firiem s 20 a viac zamestnancami vlani na Slovensku presiahli 85 miliárd eur. Podľa brandžovej poučky to znamená, že logistika sa o objem výroby v takej hodnote starala dvakrát – raz pri zásobovaní a druhý krát pri distribúcii.

Slovenská priemyselná logistika je vyspelá. Ťahá ju rozvinutý automobilový sektor, no aj strojárstvo, výroba elektrotechniky či ďalšie odvetvia. Nároky však rastú a dynamika rozvoja prináša už aj kapacitné problémy - musí sa pritom vyrovnať s čoraz viac preťaženými cestami. Aj preto patrí medzi zadania tiež snaha zapracovať na znižovaní počtu prepráv – napríklad aj zdieľaním kapacity dopravných prostriedkov. To bol jeden z dôležitých záverov septembrového podujatia Industry4UM, ktoré spolu so spoločnosťou Sova Digital organizuje Revue priemyslu.

Podľa Zuzany Tryzňovej, projektovej manažérky rozvoja logistickej spoločnosti Gefco moderné prístupy ponúkajú funkčné nástroje a metódy. „Základom je štandardizácia procesov, kontrola týchto štandardov a dohodnutý čas pre každý proces,“ dodáva. Nové požiadavky kladie aj nedostatok ľudí a pomaly sa pridávajú limity využiteľného priestoru. Aj preto musia logistici podľa predsedu predstavenstva SOVA Digital Martina Morháča čoraz viac pracovať s nástrojmi štíhleho riadenia (Lean Management). Tomu podľa neho budú v rastúcej miere pomáhať aj inteligentné technológie a najmä digitalizácia.

Veľká časť priemyselných fabrík je moderná a ich priestorové dimenzie vyhovujú náročným kritériám. Je to aj preto, že mnoho z nich podniky stavali, alebo upravili práve podľa kritérií Lean Management, ktoré si žiadajú znižovanie plochy skladových priestorov aj ďalšej plochy pre logistiku. Fabriky s dvojzmennou prevádzkou sa pritom v mnohých prípadoch zmenili na štvorzmenné, hoci rozloha fabriky ostala rovnaká, konštatuje Radovan Furmann, riaditeľ divízie Digitálny podnik konzultačnej spoločnosti CEIT.

„Samotná výroba vytláča logistiku do čoraz menších priestorov. Do výroby prichádzajú nové produkty, technológie a rôzne inteligentné prvky a týmto zmenám sa logistika musí prispôsobiť bez toho, aby sa dotkla spoľahlivosti,“ dodáva R Furmann. Okrem plochy skladov, ktorá sa orezáva, musia logistici uvažovať o tom, aké plochy využívať bez toho, aby sa zväčšila plocha závodu. Tlak na menej priestoru tlačí logistikov do znižovania množstva zásob na pracoviskách a využívania len priebežných medziskladov.

Práve zladenie potrieb výroby s čoraz menším miestom na skladovanie, pohyb medzi skladmi a linkami a nedostatok ľudí sú procesy, ktoré má podnikom pomôcť optimalizovať digitalizácia a využitie rôznej automatickej techniky. „Tieto systémy pomáhajú dovážať materiál vtedy a v takom množstve, ako je to potrebné, zo skladu na konkrétne miesta linky, vďaka čomu šetria skladové priestory vo výrobných halách,“ opisuje R. Furmann.

TEMA_2_FOTO_Employee Picking_Kiva_AMAZON.jpg

BUDÚCNOSŤ OPTIMALIZÁCIE

Budúcnosť efektívnej logistiky je v priamom prepojení systémov naprieč firmou. Tej by mala predchádzať optimalizácia existujúcich procesov. „Často stačí pozrieť sa na nastavenie procesov racionálne posúdiť celý reťazec a objavia sa možné zlepšenia. Zvlášť ak logistici dokážu spolupracovať aj s oddelením nákupu,“ odporúča Dušan Okénka, z poradenskej spoločnosti X-Company.

Za najužšie miesto riadenia logistiky slovenských podnikov považuje plánovanie výroby. „Plánuje sa v excelovských tabuľkách, na manuálnej báze a s neprimerane vysokou závislosťou na konkrétnych ľuďoch,“ hovorí. Podobne veľké možnosti pre optimalizáciu sú v distribučnej logistike. Inšpiráciu núkajú štatistiky, podľa ktorých sa ročne v slovenskej pozemnej doprave najazdí niečo cez štyri miliardy kilometrov, no z toho 800 miliónov kilometrov odjazdia kamióny a nákladné autá bez nákladu.

Problémom podnikov sa stáva aj forma priestorov pre skladovanie materiálov a tovarov. Pre nemálo podnikov sa riešením pre rozširovanie kapacít núkajú sklady, smerujúce do výšky. Tie potrebujú automatizované skladové systémy, ktoré môžu pracovať s digitálnymi dátami z výroby a aj autonómnymi zariadeniami, ktoré posúvajú výrobné dávky na linku.

Podľa Z. Tryzňovej je potrebné združovať zariadenia pod dátovú strechu systémov s prvkami Industry 4.0. „Začali sme ich nasadzovať minulý rok. Vďaka novému systému sme dokázali znížiť skladové plochy až o 20 percent,“ konštatuje manažérka Gefco, ktoré je  dodávateľom logistických služieb pre továreň Groupe PSA v Trnave.

Aj nasadenie technológií podľa Z. Tryzňovej limitujú priestory. „V priestoroch, ktoré využívame, nemôžeme pracovať s výškou skladovania, do budúcna uvažujeme skôr o automatizovanom sklade v blízkosti výrobných objektov,“ avizuje.

Logistická obsluha pružných výrobných liniek budúcnosti si bude vyžadovať revolučné spôsoby plánovania a riadenia výroby, ktoré využijú aj umelú inteligenciu.   Radovan Furmann, CEIT

Logistická obsluha pružných výrobných liniek budúcnosti si bude vyžadovať revolučné spôsoby plánovania a riadenia výroby, ktoré využijú aj umelú inteligenciu.

Radovan Furmann, CEIT

AKO ORGANIZOVAŤ ROBOTY

Dôležitou otázkou logistiky bude organizácia výrobných závodov v budúcnosti, aj s ohľadom na čoraz vyššie využitie automatizovaných technológií. Podľa R. Furmanna, sa závody budúcnosti budú samoorganizovať. Ako predobraz využíva existujúce robotické platformy. Robotické platformy budúcnosti môžu byť podľa neho mobilné pracoviská, ktoré prídu na konkrétne miesto, ku konkrétnemu pracovníkovi, ktorému sa podľa zadaných požiadaviek ergonomicky prispôsobia.

„Vznikne pružná výrobná linka. Koncepty budúcnosti si budú vyžadovať revolučné spôsoby plánovania a riadenia výroby. Tie využijú okrem iného aj umelú inteligenciu,“ dopĺňa R. Furmann. Moderné systémy budú optimalizovať využitie všetkých vozidiel v logistike tak, aby sa čo najlepšie využila ich plocha a nosnosť a eliminovalo sa neefektívne vyťaženie dopravy.

Vzniknú tak dokonca nové biznis modely. Ich dôležitý prvok budú portály pre nákladnú dopravu, ktoré budú vytvárať prepojenia kolón kamiónov do autonómnych flotíl, či riadiť dovoz materiálu aj s pomocou dronov. Optimalizácia prinesie veľké úspory nielen v podobe neodjazdených kilometrov a vyššej vyťaženosti dopravných kapacít, ale aj v efektívnej prevádzke a pružnosti reakcií na požiadavky zákazníkov.

Dôležitou požiadavkou pre každý z logistických procesov, nakladanie, vykladanie, zaskladnenie aj vyskladnenie materiálu a čas dopráv budú informácie. Rýchlosť ich posúvania bude zvyšovať nutnosť rýchlych reakcií na zmeny dopytu a výrobných plánov.

Podľa Martina Janča zo spoločnosti M2M solutions môže takáto logistika fungovať len, ak systémy jej riadenia budú spolu komunikovať v reálnom čase. „Pokiaľ chceme niečo riadiť, je veľmi dôležité dokázať to zmerať. To nám pomôže nielen optimalizovať procesy, ale aj priamo prepojiť systémy,“ pripomína.Bezpečnosť je vítaná nadstavba efektivity

Bezpečnosť je vítaná nadstavba efektivity

Systém Li-Ión batérie Toyoty eliminuje environmentálnu záťaž

Systém Li-Ión batérie Toyoty eliminuje environmentálnu záťaž