Čo bude mať v roku 2019 najväčší vplyv na biznis v priemysle

Čo bude mať v roku 2019 najväčší vplyv na biznis v priemysle

Čo bude mať v roku 2019 najväčší vplyv na priemysel a váš biznis?

A – Pokračujúce obdobie rastu ekonomiky, nový biznis.

B – Nedostatok kvalifikovaných ľudí.

C – Spomalenie rastu ekonomiky.

D – Zmeny v požiadavkách zákazníkov, technologický pokrok.

E – Zmeny v legislatíve, byrokracia,

F – Iné.

Gabriel Szabo

Slovnaft, CEO

A, B, E – Nový biznis. Nedostatok ľudí. Zmeny v legislatíve.

1_MNO_SZABO GABRIEL_0008.jpg

Vzhľadom na pretrvávajúci rast ekonomiky, zamestnanosti a príjmov domácností zostane dopyt po energiách pomerne vysoký. V rafinérii Slovnaft nás na budúci rok čakajú historicky najrozsiahlejšie generálne revízie zariadení. Do prác sa zapojí 2 500 interných a externých zamestnancov. Okrem toho sa pripravujeme na modernizáciu niektorých výrobných jednotiek tak, aby sme postupne upravili výrobné portfólio podľa očakávaní zákazníkov. V maloobchode sa sústredíme na rozvoj siete. No vnímame aj to, že podnikanie na Slovensku sa v porovnaní s okolitými krajinami zhoršuje. Úroveň odvodového aj daňového zaťaženia je vyššia ako v iných krajinách. Pociťujeme nárast poplatkov, súvisiacich so spotrebou elektrickej energie. Za negatívne považujeme aj skokovité nárasty minimálnej mzdy, príplatkov za prácu cez víkendy a sviatky alebo nútené preplácanie dovolenkových poukazov.

Alexej Beljajev

Asociácia priemyselných zväzov, prezident

B – Nedostatok kvalifikovaných ľudí.

2_MNO_BELJAJEV ALEXEJ_0007 (1).jpg

Nedostatok (nielen) kvalifikovaných ľudí bude aj v roku 2019 najväčšou výzvou pre rozvoj a udržanie konkurencieschopnosti priemyslu na Slovensku. Spolu s rozvíjajúcim sa trendom nepredvídateľných politických návrhov, ktoré majú negatívny finančný dosah na podnikateľské prostredie, bude podľa môjho názoru pre zamestnávateľov náročné dlhodobo plánovať.


Štefan Rosina

Matador Group, prezident

A, C, F – Pokračujúce obdobie rastu ekonomiky. Spomalenie rastu. Iné.

5_MNO_ROSINA STEFAN_04_0003.jpg

Podľa môjho názoru bude prvý polrok nasledujúceho roka preplnený, no v druhom príde k poklesu. Aj to vytvára tlak na personál. Keďže sa aj pozitívne pokusy o zjednodušenie procedúry riadenej migrácie stretávajú s útokmi niektorých populistov, do praxe prichádzajú neskoro. Na druhej strane má Slovensko šancu začať sa konečne správať podľa pravidiel rozumného hospodára. Je potrebné začať od školstva a podpory šikovnejších a inovatívnejších ľudí a firiem.


Anton Ondrej

Kia Motors Slovakia, riaditeľ ľudských zdrojov

B, C, D – Nedostatok ľudí. Spomalenie rastu. Technologický pokrok.

6_Anton_Ondrej 1.jpg

Spomalenie ekonomiky už prognózuje aj Národná banka Slovenska. Technologické zmeny prinášajú spúšťanie výroby nových výrobkov, čo sa deje najprv v materských krajinách firiem, a to aj v dôsledku tlaku a dohôd s tamojšími odbormi. To by mohlo priniesť pokles dopytu po pracovníkoch v krajinách V4. Kvalifikovaní pracovníci však budú chýbať dovtedy, kým nezmeníme dávno zastaraný a neefektívny školský systém na taký, ako funguje vo Švajčiarsku, v Nemecku alebo Rakúsku.


Ľubomír Kollár

PCA Slovakia, riaditeľ ľudských zdrojov

B, D, E – Nedostatok ľudí. Technologický pokrok. Zmeny v legislatíve.

3_MNO_KOLLAR LUBOMIR_002.jpg

Aj pre nedostatok kvalifikovaných ľudí je potrebné efektívne využiť poslednú vlnu migrácie ľudí z kultúrne a jazykovo blízkych krajín (Srbsko, Ukrajina), ktorí sú ľahko integrovateľní. Pre automobilový priemysel sa technologický pokrok kumuluje s legislatívnymi požiadavkami najmä v nutnosti znižovať emisie oxidu uhličitého. Zmeny prináša aj fenomén Industry 4.0 a požiadavky zákazníkov v oblasti autonómnych technológií.


Mikuláš Luptáčik

Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, dekan

A, D - A – Pokračujúce obdobie rastu ekonomiky, nový biznis. Technologický pokrok.

7_mikulasLuptacik.jpg

Bude pretrvávať obdobie rastu ekonomiky, aj vzhľadom na pozitívny vývoj v krajinách, previazaných s ekonomikou Slovenska. Z hľadiska dlhodobého a udržateľného vývoja a konkurenčnej schopnosti slovenského priemyslu však vidím kľúčový aspekt v technologickom pokroku, výskume a vývoji a vplyve digitalizácie, vrátane princípov Industry 4.0. Tento aspekt súvisí i s nedostatkom kvalifikovaných ľudí, keďže určuje, do akej miery sa rastom produktivity prace v dôsledku zavádzania nových technológií podarí nahradiť chýbajúcich pracovníkov.

Michal Ukropec

Infotech, CEO

B, D – Nedostatok ľudí. Technologický pokrok.

4_Michal Ukropec.jpg

Priemyselné podniky si začínajú naplno uvedomovať, že nedostatok pracovnej sily dokážu riešiť aj zavádzaním nových technológií. Pri ňom ich však brzdia interné byrokratické procesy. Firmy, ktorým sa podarí toto nastavenie zmeniť, dokážu významne zvýšiť vlastnú efektivitu a získajú možnosť byť tými, ktorí určujú smerovanie celého odvetvia.


Martin Kiaba

PKZ Group, výkonný riaditeľ

B – Nedostatok kvalifikovaných ľudí.

8_Martin Kiaba.jpg

Myslím si, že ekonomika bude aj naďalej rásť. Mnoho spoločností zápasí s nedostatkom kvalifikovaných ľudí už v súčasnosti. Vzhľadom na skutočnosť, že na Slovensku stále chýba pružný model zamestnávania cudzincov, budú logistické aj priemyselné podniky riešiť najväčšie výzvy v podobe zabezpečenia dostatočného množstva kvalifikovaných zamestnancov.

Emisná legislatíva mení automotive biznis model

Emisná legislatíva mení automotive biznis model

Pracovníci údržby budú noví programátori

Pracovníci údržby budú noví programátori