Akí ľudia udržia priemysel po boome

Akí ľudia udržia priemysel po boome

MNO_JESNY MARTIN_0002.jpg

Firmy riešia, ako brať nové zákazky bez nových ľudí, a považujú to za problém konkurencieschopnosti. Pri všetkej úcte, nie je. Ide často o nedostatok strategického plánovania, keď si šéfovia tunajších fabrík nezabezpečili v materských skupinách podporu na rozvoj, vrátane ľudí. 

Ľudia chýbajú a treba to riešiť. Rýchlo, zákazníci čakajú. Na to je dovoz ľudí dobrý krok. Extra vplyv na budúcnosť priemyslu však nemá. Ak, tak len v tom, že sa musí nastaviť prostredie, ktoré umožní trhu práce pružne a bez zbytočných bariér reagovať na podobné situácie. 

Naozajstnou otázkou konkurencieschopnosti slovenského priemyslu je, akí pracovníci ho udržia v hre aj po zosune zo súčasných vysokých úrovní. Podľa odhadov to nebude taký prepad ako v roku 2009, no prebehne v ostrejšej konkurencii o umiestnenie výroby. Využitie moderných strojov spolu s rastom miezd pritom viditeľne znižujú dôležitosť ceny práce pri umiestňovaní priemyslu na väčšine územia Európskej únie. 

Ako sa môžu firmy pripraviť? Kto bude chcieť uspieť, má jedinú šancu – vzdelávať ľudí. Priebežne. Že na celoživotnú kariéru nebude stačiť jedna škola, je už pomerne zjavné. Pokrok však ide rýchlo, životné cykly produktov sa skracujú a najneskôr po každom prichádzajú výrazne nové technológie. 

Podniky budú musieť inovovať produkt spolu s výrobnými procesmi tak rýchlo, že sa nezaobídu bez vedeckých poznatkov. Rovnako rýchlo ich bude treba dostávať do praxe – teda naučiť s nimi pracovať ľudí, nielen postupmi, ale aj kultúrou. 

Štát bude musieť pomôcť, nájsť miesta a spôsoby, aby firmy, školy a vedci omnoho viac spolupracovali. Že na to firmy pri toľkých objednávkach nemajú čas? Kto premýšľa strategicky a chce ostať konkurencieschopný, nájde si ho. Okrem iného, podniky, no aj štát, majú na zmeny dosť peňazí. 

Batérie rozhýbali priemysel viac ako dopravu

Batérie rozhýbali priemysel viac ako dopravu

Ako nechať talenty zarábať

Ako nechať talenty zarábať