Nabíjacie siete sú pre priemysel zdroj aj práca

Nabíjacie siete sú pre priemysel zdroj aj práca

ELEKTROMOBILITA JE NIELEN SEGMENT DOPRAVY, KTORÝ SA RÝCHLO ROZVÍJA, ALE AJ ZAUJÍMAVÁ ŠANCA PRE AUTOMOTIVE ČI ENERGETIKU.
 

Ako je výroba automobilov príležitosť pre priemysel, tak je pre energetické firmy a spoločnosti dodávajúce technológie príležitosť výstavba nabíjacích sietí. Týka sa to podnikov, ktoré dodávajú elektrickú energiu, budujú siete nabíjacích staníc alebo vyvíjajú hardvér či softvérové riešenia pre rýchlonabíjacie stanice a domáce nabíjačky.

DVAJA HRÁČI

Koncepčné siete rýchlonabíjacích staníc na Slovensku systematicky už niekoľko rokov budujú dvaja hlavní hráči. Popri Západoslovenskej energetike stavia vlastnú aj spoločnosť Greenway Infrastructure, ktorá má v skupine aj elektromobilitného operátora Voltiu. 

Obidve firmy sa snažia strategicky prepojiť rýchlonabíjacími stanicami hlavné mesto s východnou časťou Slovenska. V Bratislave je verejných rýchlonabíjacích staníc najviac, keďže je tam – ako v najväčšom slovenskom meste – aj najväčší počet automobilov na elektrický alebo plug-in hybridný pohon. 

nabijacky-FOTO BMW.jpg

Niektoré ďalšie spoločnosti spolupracujú na rozširovaní siete rýchlonabíjacích staníc s komerčnými partnermi, ako sú obchody, hotely alebo reštaurácie. Tie si objednávajú montáž nabíjacej stanice často preto, že ju využívajú nielen na svoje účely, ale ju – ako benefit – ponúkajú aj svojim zákazníkom.

S EURÓPSKYMI PENIAZMI

Siete nabíjacích staníc na Slovensku sa stavajú najmä z európskych financií z takzvanej CEF (Connecting Europe Facilities) schémy. Rôzne projekty, do ktorých sa zapájajú spoločnosti krížom cez celú Európu a spoločne koordinujú výstavbu ucelenej siete nabíjacích staníc, výrazne pomáhajú motivovať záujemcov o využívanie elektrických vozidiel. 

Jedným z nich je projekt Urban-e, v rámci ktorého vznikne v Bratislave do konca roku 2020 spolu 55 nabíjacích staníc pre elektromobily. Ďalší z projektov, takzvaný NEXT-E plánuje postaviť v strednej a východnej Európe 252 nabíjacích staníc, z čoho 30 bude ultranabíjacích. V rámci projektu EAST-E je plánovaná výstavba 62 nabíjacích staníc.

V rámci iného medzinárodného projektu fast E by malo na Slovensku pribudnúť ďalších 11 nabíjacích staníc. Zaujímavý projekt na európskych cestách chystá spoločný podnik automobilových skupín BMW Group, Daimler, Ford Motor Company a Volkswagen Group, ktorý nesie názov Ionity. Jeho hlavný zámer je vybudovať európsku sieť ultrarýchlonabíjacích staníc.

nabijanie_Bosch.jpg

AKO VYVRACAŤ MÝTY

V súvislosti s elektromobilitou a nabíjaním je na pretrase veľa závažných otázok, ale aj mnoho mýtov. Fóbiu z dojazdu strieda strach zo skolabovania elektrickej siete na sídlisku v prípade, že sa naraz na nabíjačky pripojí celá flotila elektromobilov. 

Ako uviedol vedúci Corporate Developmentu spoločnosti ZSE Radoslav Markuš, do budúcnosti bude reč skôr o inteligentnom smart nabíjaní, ktoré bude schopné proces manažovať. 

Efekty elektromobility rozšíri aj vysoký podiel výroby elektrickej energie s využitím bezemisných zdrojov.  Peter Ševce

Efekty elektromobility rozšíri aj vysoký podiel výroby elektrickej energie s využitím bezemisných zdrojov. 
Peter Ševce

Praktické aspekty využitia aj efektov nového segmentu dopravy boli témou diskusného panelu Elektromobilita a jej dosah na dopravu a priemysel, ktorý v rámci podujatia Slovenská kooperačná burza Nitra 2018 spolu s vládnou investičnou agentúrou SARIO organizovala Revue priemyslu.

Elektromobilita bola témou nielen ako segment v doprave, ale aj ako fenomén, ktorý mení automobilový priemysel. Ten je vzhľadom na význam odvetvia v tunajšej ekonomike príležitosť posilniť pozíciu, ktorú má krajina v tomto silnom odvetví. 

„Takú príležitosť by Slovensko malo využiť, pomáha tomu aj vysoký, takmer 80-percentný podiel výroby elektrickej energie s využitím bezemisných zdrojov,“ hovorí riaditeľ Slovenskej asociácie pre elektromobilitu Peter Ševce. 

Popri tom sa podľa neho otvárajú sa ďalšie témy spojené s nabíjacou infraštruktúrou, vzdelávaním, novými odbormi na stredných a vysokých školách. A aj všeobecným povedomím o mobilite ako službe a modernej doprave v rámci konceptu Smart City.

Ďalšou skloňovanou témou v súvislosti s nabíjaním elektromobilov, ktorá mala miesto aj v diskusii, je trvanie nabíjania. „Priemerný čas strávený dnes na čerpacej stanici sa pohybuje okolo štrnásť minút, a keďže výkon rýchlonabíjacích staníc sa neustále zvyšuje, je snaha, aby dobitie elektromobilu v budúcnosti netrvalo dlhšie ako dnes tankovanie paliva,“ dodáva R. Markuš.

PRAKTICKÉ ASPEKTY NABÍJANIA

Nabíjanie ovplyvňujú aj technológie v elektromobiloch, ktoré v súčasnosti využívajú elektromotory, takmer výlučne napájané elektrinu z akumulátorov. Tie sa nabíjajú z externého zdroja, a teda z elektrickej siete pomocou štandardnej elektrickej zásuvky alebo nabíjacej stanice. Nabitie elektromobilu doplna zo štandardnej elektrickej zásuvky môže trvať v závislosti od typu elektromobilu aj viac ako dvanásť hodín.

Odporúča sa preto len na domáce použitie, napríklad v noci alebo vo firmách počas dňa, keď vozidlo nie je dlhší čas využívané. Na to, aby sa elektrická energia dostala do akumulátora elektromobilu, musí byť transformovaná zo striedavej na jednosmernú. Na to slúži nabíjačka zabudovaná v každom elektromobile. 

Efektívnejším riešením ako dobíjať elektromobil v domácnostiach alebo firmách je inštalácia plastového boxu s výkonnejšou zásuvkou. Má priamo inštalované ochranné prvky ako ističe a prúdový chránič alebo značkového „wallboxu“, teda nabíjačky na stenu, ktorá sa už štandardne dodáva aj k niektorým elektromobilom. Takýto upgrade elektrickej siete dokáže skrátiť nabíjanie elektromobilu na polovicu alebo dokonca na tretinu, navyše so zvýšenou bezpečnosťou. Používanie elektromobilu je, podobne ako pri iných elektronických zariadeniach obsahujúcich akumulátory, priamo späté s dobíjaním v čase, keď sa zariadenie nepoužíva. 

DÔLEŽITÁ RÝCHLOSŤ 

Samostatnou kategóriou sú takzvané rýchlonabíjacie stanice. Tie dokážu dobiť akumulátory elektromobilu na kapacitu osemdesiatich percent už za tridsať minút. Ich princíp spočíva v nabíjaní akumulátora priamo jednosmerným prúdom, keď sa transformuje zo striedavého na jednosmerný už v rýchlonabíjacej stanici. 

To sú väčšinou veľké stojany, podobné tankovacím stojanom, umiestnené pri odpočívadlách, nákupných centrách alebo iných komerčných objektoch, disponujúce vyhradenými parkovacími miestami pre elektromobily. Líšia sa nielen dizajnom, ale aj technickými parametrami, teda výkonom a možnosťami pripojenia rôznych elektromobilov alebo viacerých vozidiel naraz.
Budovanie nabíjacích sietí je príležitosť, ako pomôcť novej oblasti mobility. Používanie elektrických automobilov ide ruka v ruke s používaním nabíjacích staníc, preto je budovanie ich siete veľmi dôležitou súčasťou rozmachu celého odvetvia elektromobility. 

Navyše, treba si uvedomiť, že väčšinu z celkového počtu predávaných automobilov všetkých typov tvoria vozidlá, používané firmami. Preto je jasné, že sa im oplatí nespoliehať sa na verejné nabíjacie stanice, ale je pre ne výhodnejšie a bezpečnejšie vyriešiť túto otázku – obrazne aj doslova – na vlastnom dvore, respektíve na parkovisku, odporúča P. Ševce. Napríklad aj preto, že rýchle nabitie môže trvať toľko, čo klasické manažérske stretnutie, alebo porada.

Aj preto otázka, ako sa budú sieťové projekty výstavby nabíjacích staníc dopĺňať s privátnymi, či už u jednotlivých používateľov alebo na parkoviskách firiem, sľubuje zaujímavý pohľad na rozvoj elektromobility. 

nabijanie_ilustracka_MG_3096_mj.jpg
Ako nechať talenty zarábať

Ako nechať talenty zarábať

Človek 4.0 v centre pozornosti technológií

Človek 4.0 v centre pozornosti technológií