Prehľad okamžite zlepšil operatívne riadenie logistiky

Prehľad okamžite zlepšil operatívne riadenie logistiky

Správne nastavený monitoring dát umožňuje optimalizovať prevádzku aj naplánovať  úspešný rozvoj.

Požiadavky zákazníkov v obalovom priemysle sú čoraz pestrejšie a náročnejšie. Výrobca obalových fólií Chemosvit Folie preto potrebuje, aby vnútorná logistika fungovala efektívne. Zároveň musí doslova obkresliť komplexné toky a pracovať s detailnými aktuálnymi informáciami. Čiže podľa princípov megatrendu Industry 4.0, ktoré počítajú s rozsiahlou digitalizáciou.

Chemosvit Folie má v závode celý reťazec vzniku obalov, od výroby fólie cez prípravu grafických návrhov, výrobu tlačových foriem, tri technológie potlače až po kašírovanie, lamináciu a rezanie. Zákazníci z potravinárskeho priemyslu či výrobcovia hygienických produktov z papiera potrebujú baliť množstvo výrobkov pre rôzne trhy. To zvyšuje počet produktov.

rp6_2018_gx_solutions_foto_chemosvit_folie.jpg

Zabezpečiť vnútropodnikovú dopravu pre Chemosvit Folie, no aj dopravu a manipuláciu pre ďalšie firmy skupiny  Chemosvit v areáli má za úlohu oddelenie logistiky. Gro zadaní zadáva interná logistika podniku, konštatuje riaditeľ logistiky Miloš Šavel. 

Vo vnútropodnikovej doprave funguje desiatka vysokozdvižných vozíkov a tri
nákladné autá. Väčšina vozíkov funguje vo výrobných strediskách a pomáhajú aj pri nakladaní nákladných áut. Jedna dvojica odváža hotové výrobky do skladu a tretie auto dováža suroviny, farby a aj fólie ako polotovary do výroby.

Bez prehľadu o presunoch materiálu a výrobkov, požiadavkách a prehľade o využití techniky to nejde. „Areál je rozsiahly a na prepravu napríklad z južnej strany potrebujeme techniku hneď ako je voľná. Navyše, nie každý vozík možno použiť na všetky typy prepravy,“ dodáva M. Šavel. Riadenie zabezpečuje dynamický dispečing.

Zadanie pre dodávateľa telematických riešení GX Solutions znelo – logistici potrebujú mať prehľad o technike v reálnom čase. „Prehľad o fungovaní procesov dáva len funkčný monitoring,“ hovorí generálny riaditeľ GX Solutions Juraj Kozica. Okrem vybavenia techniky senzormi a systému na jej sledovanie obsahovalo riešenie aj rozšírenie podnikového softvéru o objednávkový modul.

Prínos pocítili dispečeri okamžite, konštatuje M. Šavel. Riešenie umožnilo posúdiť vplyv práce ľudí na vyťaženosť techniky. Všetky ďalšie rozhodnutia o investíciách dostali exaktnú dátovú bázu. Nárazové senzory umožnili riešiť aj nehody. 

Sledovanie motohodín v prepojení s podnikovým informačným systémom umožňuje efektívne plánovať servisné intervaly. „Systém je užitočný v prevádzke a slúži ľuďom,“ konštatuje M. Šavel. Okrem toho sa stáva dôležitým prvkom budovania integrovanej digitalizovanej bázy dát pre ladenie procesov v podniku.
 

Pre mnohých prvá voľba

Pre mnohých prvá voľba

Plasty núkajú udržateľnosť produktom aj rope

Plasty núkajú udržateľnosť produktom aj rope