Asociácia priemyselných zväzov sa stala členom tripartity

Asociácia priemyselných zväzov sa stala členom tripartity

Na plenárnom zasadnutí Hospodárskej a sociálnej rady SR sa tento týždeň prvý raz zúčastnila Asociácia priemyselných zväzov (APZ). APZ sa zaradila medzi sociálnych partnerov v tripartite ako vyššia zamestnávateľská organizácia združuje zamestnávateľov v priemysle.

Členstvo APZ v tripartite na tlačovom brífingu po rokovaní HSR SR potvrdil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter „Hospodárska a sociálna rada SR sa rozšírila o nového člena na strane zamestnávateľov – Asociáciu priemyselných zväzov,“ oznámil J. Richter.

MNO_BELJAJEV ALEXEJ_0007.jpg

APZ vstúpila do tripartity s konkrétnymi cieľmi.  „Ako oficiálne uznaný sociálny partner Vlády SR budeme presadzovať záujmy priemyselných podnikov s dôrazom na ich trvalo udržateľnú konkurencieschopnosť a priaznivejšie podnikateľské prostredie,“ vyhlásil prezident APZ Alexej Beljajev.

Odborníci asociácie budú podľa neho prinášať vlastné návrhy na potrebné zmeny zákonov a iniciatívne vstupovať do legislatívneho konania. Ako člen tripartity sa zameria na témy ako reforma vzdelávacieho systému, ktorý na Slovensku v súčasnosti nekopíruje potreby trhu práce a nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v priemysle. Presadzovať bude zmenu v systéme tak, aby uplatniteľnosť absolventov na trhu práce bola kľúčovým aspektom financovania odborného vzdelávania.

Do vzdelávania na Slovensku chce priniesť nové prvky ako zriadenie centier orientácie a kariérneho poradenstva či podporu technických predmetov už od materskej školy. Podieľať sa bude na ďalšom zefektívnení systému duálneho vzdelávania. APZ reprezentuje odbory, o ktoré žiaci prejavili doposiaľ najväčší záujem. Potvrdzujú to aj údaje z konca minulého roka, keď k  20. decembru z celkového počtu 2508 zapojených žiakov sa 2091 z nich vzdelávalo v odvetviach automobilového, elektrotechnického a strojárskeho priemyslu. Z nich viac ako 60 percent vykonávalo prax v členských firmách APZ.

Zamestnávatelia v priemysle chcú presadiť i lepšie podmienky v oblasti vedy a výskumu. „Vďaka APZ sa superodpočet na vedu a výskum zvýšil z 25 percent na 100 percent. Máme ambíciu smerovať ho k 200 percentám a rozšíriť kategóriu nákladov, na ktoré sa dá superodpočet uplatniť,“ vysvetľuje Alexej Beljajev. Asociácia má aj predstavu, do akej oblasti by mala podpora cieliť. „V zahraničí si podniky môžu uplatniť daňový superodpočet nielen na vedu a výskum, ale aj na nákup akéhokoľvek zariadenia, ktoré spĺňa požiadavky Priemyslu 4.0.,“ dopĺňa generálny sekretár APZ. 

Na pondelkovom zasadnutí sa sociálni partneri nedohodli na výške minimálnej mzdy na rok 2019. Ministerstvo práce ju navrhuje zvýšiť zo súčasných 480 na 520 eur. APZ tento návrh nepodporila s odôvodnením, že nie je potrebné zasahovať do mzdových politík firiem.

„Pre nás je dôležitá predvídateľnosť podnikateľského prostredia. Boli by sme radi, keby sa v budúcnosti našiel konsenzus na to, aby minimálna mzda bola stanovovaná na základe exaktných ukazovateľov, na ktorých sa dohodnú sociálni partneri a nebude to len na rozhodnutí ministerstva práce, ako to bolo posledné roky. Stabilita podnikateľského prostredia je základným predpokladom na to, aby tu zostali či prišli zahraniční investori,“ komentoval rokovania A. Beljajev.

V situácii keď firmy intenzívne hľadajú chýbajúcu kvalifikovanú silu na trhu práce, rastú podľa neho mzdy vo všetkých regiónoch Slovenska. Za minulý rok to bolo v mnohých prípadoch až o 15 %. Nárast miezd na pracovníka v priemysle navyše medziročne vysoko prekračuje nárast produktivity práce. „Ďalšie zvýšenie produktivity si už bude vyžadovať zapojenie digitálnych technológií a automatizácie,“ upresnil Alexej Beljajev.

Ďalšie zvyšovanie nákladov podnikov môže narušiť ich ekonomickú stabilitu a priniesť zvyšovanie cien. Rast alebo pokles minimálnej mzdy v národnom hospodárstve by mal podľa APZ vychádzať z jasne zadefinovaného mechanizmu. „Napríklad z predikcie rastu alebo predpokladanej inflácie, vplyvu rastu minimálnej mzdy na náklady zamestnávateľov, vplyvu minimálnej mzdy na rast alebo pokles zamestnanosti a samozrejme aj z pohybu miezd,“ spresnil generálny sekretár APZ Andrej Lasz.

 APZ reprezentuje viac ako 400 spoločností z automobilového, elektrotechnického, strojárskeho, hutníckeho či baníckeho priemyslu. Spája tak šesť silných priemyselných zväzov do jedného celku. V Hospodárskej a sociálnej rady SR zastupuje Slovenskú elektromechanickú asociáciu, Zväz automobilového priemyslu SR, Zväz elektrotechnického priemyslu SR, Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR a Zväz strojárskeho priemyslu SR.

FOTO Bosch, Miro Nôta

Matador Industries má šéfa z Embraco

Matador Industries má šéfa z Embraco

Rast tržieb vyššie mzdy nezaplatí

Rast tržieb vyššie mzdy nezaplatí