Plasty núkajú udržateľnosť produktom aj rope

Plasty núkajú udržateľnosť produktom aj rope

SPÔSOBY VÝROBY, VYUŽITIA A RECYKLÁCIE PLASTOV OVPLYVNIA PRIEMYSELNÚ VÝROBU PROSTREDNÍCTVOM BUDÚCNOSTI PETROCHÉMIE, MATERIÁLOVÝCH INOVÁCIÍ A ÚLOH V SPRACOVANÍ ODPADOV.

Časy, keď mohla byť igelitová taška batožina a nylonové pančuchy módny hit, si v podstate nepamätá. Aj v súčasnosti sa však najväčšie rastové očakávania v biznise výrobcov plastov viažu na rast kúpnej sily. Najmä v Číne a Indii, pretože vyšší retailový dopyt sa prejaví v priemyselných objednávkach na mobily, počítače, balené potraviny a nápoje, no aj oblečenie a autá, či dokonca medicínske pomôcky. 

„Taký rast dopytu nesúvisí len s očakávaniami voči produkcii, ale aj v zodpovednom prístupe, tak zo strany výrobcov plastov, ako aj spotrebiteľov,“ komentuje viceprezident prieskumno-poradenskej firmy IHS Market Nick Vafiadis.  

Hlavná výhrada voči environmentálnym dosahom čoraz vyššieho využitia plastov mieri na to, aká dlhá je ich životnosť – lenže to sa prejavuje najmä ak sa po použití dostanú do prírody. Inak patrí medzi ich najväčšie výhody práve možnosť recyklovať ich a využívať aj opakovane.

shutterstock_364566560.jpg

ČÍNSKY DOPYT

Svetová výroba plastov sa v súčasnosti pohybuje okolo 330 miliónov ton ročne. Do roku 2022 podľa prognózy IHS Markit narastie ročný globálny dopyt po najviac používanom type plastov, založených na polyetyléne, na zhruba 120 miliónov ton. To je o zhruba pätinu viac než v súčasnosti. K 90-miliónovej hranici porastie aj spotreba polypropylénových platov. Podľa IHS by mal 60 percent nárastu priniesť odbyt v Číne. Pokus o obmedzenie objemu odpadov, ktorý urobila Čína zákazom dovozu plastového odpadu na recykláciu, citeľne zvýšil dopyt po výrobe plastov. 

Pritom práve recyklácia je jedna z najväčších výhod plastov, ktorá má napomáhať rozvoju takzvanej obehovej ekonomiky. V nej sa venuje veľké úsilie využívať materiály a suroviny aj po prvom využití a maximalizovať recykláciu. Aj tá však potrebuje rozbeh, hovorí hlavný ekonóm bratislavskej rafinérie Slovnaft Marek Senkovič. 

Práve kvôli presunom odpadu môže mať obehová ekonomika zo začiatku podľa neho aj nezanedbateľný opačný účinok. „Pozitívne efekty sa prejavia až keď budú naprieč krajinami fungovať všetky články obehu a nie skôr presuny odpadu. To nejaký čas potrvá aj vyspelým krajinám, rozvíjajúcim sa určite ešte dlhšie,“ dodáva M. Senkovič. 

Do špecifikácie materiálu vstupujú popri požiadavkách na funkčné vlastnosti aj možnosti a postupy recyklácie.  Gerhard Müller BASF Slovensko

Do špecifikácie materiálu vstupujú popri požiadavkách na funkčné vlastnosti aj možnosti a postupy recyklácie. 
Gerhard Müller BASF Slovensko

INAK VYUŽIŤ ROPU

Plasty sú témou číslo jeden pre využitie ropy. Ropa spolu so zemným plynom ostanú ešte dlhú základnými surovinami pre výrobu plastov a veľkého množstva spektra chemikálií. Využitie na palivo, ktoré dosiaľ dominuje, bude postupne klesať. V súčasnosti využíva takmer šesť desatín ropy doprava, najmä na palivá. Popri inej chemickej výrobe tvorí zvyšok, zhruba desať percent, práve produkcia plastov. 

Vzhľadom na rozvoj elektromobility, ktorý je zatiaľ pozvoľný, no môžu ho podporiť tlaky vlád cez znevýhodnenie palív z ropy cez zvyšovanie spotrebných daní, bude rásť chemické využitie ropy a petrochémia. Veľké firmy v spracovaní ropy reagujú investíciami najmä do petrochemickej výroby. Pracujú tak na svojej budúcnosti. 

Pokiaľ totiž poklesne dopyt po spracovaní ropy na benzíny a naftu, môžu sa rafinérie ocitnúť v problémoch pre nízke vyťaženie kapacít. Podľa M. Senkoviča môže byť hranica ziskovosti okolo 80-percentnej úrovne využitia kapacity. 

Niektoré továrne však môžu spadnúť do červených čísiel už ak by využívali menej než 90 percent kapacít. Budúcnosť zhruba stovky rafinérií na európskej pôde to zrejme ovplyvní výrazne. Zvlášť ak má vôbec technológie na spracovanie ropy na výrobu primárnych plastov len zhruba polovica z nich. 

Bez názvu.png

PLASTIKÁRSKE PLÁNY SLOVNAFTU

Aj preto Slovnaft, ktorý patrí medzi ne, investuje v posledných rokoch vysoké sumy práve do výroby plastov. Po tristo miliónovej investícií do linky na výroby nízkohustotného polyetylénu sa firma chystá modernizovať etylénovú linku. Na tej beží prvá fáza výroby plastov. 

V súčasnosti Slovnaft reportuje, že využíva na výrobu plastov zhruba sedem percent ropy, ktorú spracuje. Spolu s rôznymi chemikáliami tak výroba mimo benzínov a nafty, asfaltov a vykurovacích olejov, dosahuje okolo desať percent. To značí zhruba šesťsto tisíc ton. 
S novými technológiami na etylénovej linke by mala produkcia plastov v Slovnafte stúpnuť o niekoľko desiatok percent.

Keďže do výroby primárnych plastov investuje rovnako ako Slovnaft aj jeho materská skupina MOL, je zjavné, že v nich vidí priestor, do ktorého chce posunúť svoj biznis v spracovaní ropy, ktorú aj ťaží. Plány, ktoré hovoria o rozvoji v rámci niekoľkých desaťročí, však zjavne pri produkcii primárnych plastov nekončia. Hlbšia aj hlbšie do výrobného procesu, k produkcii rôznych finálnych výrobkov z plastov. 

ROZVOJ V RÔZNYCH KOMBINÁCIÁCH 

Čoraz širšiu využiteľnosť plastov podporujú technologické inovácie, ktoré vznikajú na každom stupni produkcie. Na pôde petrochemických liniek v rafinériách sa vyrábajú primárne plasty, teda obvykle granulát. Z neho potom skupina výrobcov vyrába zlúčeniny. Takýto výrobca (compounder) využíva vstupy od dodávateľov farieb či špeciálnych chemikálií, ktoré určujú vlastnosti plastu, pružnosť, pevnosť, mäkčenie, ale aj farby.  

Z plastových zlúčenín sa rôznymi technologickými metódami, najmä vstrekovaním a inými formami lisovania vyrábajú plastové súčiastky. Z nich sa montujú konkrétne moduly alebo výrobky. Medzi najväčšie odvetvia, ktoré sú na Slovensku aj v celej strednej Európe finálnymi odberateľmi výrobkov z plastov, patrí automobilový priemysel a výrobcovia elektrotechniky a elektroniky. Základný dielec, teda napríklad výlisok – kryt, nárazník či inú súčiastku, vyrábajú zo vstupov od compoundera obvykle iné firmy, než montujú finálny modul alebo výrobok. 

To vytvára v plastikárskej výrobe rôzne zaujímavé prepojenia, pričom nielen výroba a inovácie jednotlivých výrobcov, ale aj ich spolupráca. Často zákazník, napríklad automobilka, len nepriamo zadá požiadavky na komponent a na vývoji spolupracuje výrobca plastových dielcov s výrobcom plastovej zmesi, vysvetľuje Gerhard Müller, ktorý vedie slovenskú pobočku globálneho chemického koncernu BASF. BASF Slovensko zásobuje zákazníkov z viacerých odvetví na Slovensku a v Česku produktmi rôznych divízií skupiny. Dodáva pre chemický, stavebný, automobilový a agro sektor. 

Zároveň má aj vlastnú výrobu. V závode v Malackách pripravuje systémy, najmä pre výrobu polyuretánových dielcov v automobilovom priemysle. Typický príklad sú zmesi pre výrobcov volantov. Na podobnom princípe pripravuje svoj produkt s výrobcami rôznych komponentov. „V takej spolupráci cítime, že voľba a špecifikácia materiálu vstupuje do produktu rovnako ako jeho konštrukcia. Navyše sa medzi požiadavky dostávajú rovnako funkčné vlastnosti, ako aj jeho vlastnosti napríklad pre recykláciu,“ dodáva G. Müller.

AŽ PO VÝVOJ PRODUKTOV

Priamo vo výrobe komponentov z plastov vyrástol na Slovensku za pol druha desaťročia zaujímavý biznis francúzskej firmy Plastic Omnium. Súvisí aj s akvizičnou činnosťou skupiny. Tá má okrem výroby okrem vlastnej výroby a niekoľko rokov už aj vývoja na Slovensku aj biznis viacerých firiem, ktoré založila alebo kúpila. 

Rozsiahlu výrobu odštartovala v Lozorne na začiatku tisícročia. Vtedy rozbehla dodávky pre výrobu SUV modelov skupiny Volkswagen, ktoré automobilka vyrába v bratislavskom závode. Popri nárazníkoch a postupne blatníkoch či dverách dodáva už druhé desaťročie palivové systémy pod špecializovanou značkou Inergy, 

Popri oboch závodoch v Lozorne vyrástlo v posledných rokoch už aj výskumno-vývojové centrum s takmer dvoma stovkami vývojárov. Dodávky pre trnavskú fabriku Groupe PSA má na starosti sčasti tamojšia prevádzka. Po akvizícii konkurenčnej firmy Faurecia získalo Plastic Omnium ďalší závod – v Hlohovci, a rozširuje ho v rámci prípravy dodávok pre nitriansku továreň Jaguar Land Rover. 

Skupina však okrem výroby klasických plastových dielcov priebežne vyvíja nové produkty aj v nových oblastiach. Jeden z najnovších biznisov, ktorý však medzinárodne vykazuje tržby v stovkách miliónov eur, sú systémy s využitím selektívnej katalytickej redukcie, ktorá sa využíva pri znižovaní emisií spaľovacích motorov. 
 

Prehľad okamžite zlepšil operatívne riadenie logistiky

Prehľad okamžite zlepšil operatívne riadenie logistiky

Obehová ekonomika má funkčný biznis model

Obehová ekonomika má funkčný biznis model