Obehová ekonomika má funkčný biznis model

Obehová ekonomika má funkčný biznis model

Výber materiálov a iných výrobných vstupov je spôsob, akým aj firmy v slovenskom priemysle dostávajú do svojho biznisu prvky udržateľnosti. 

Globálna nábytkárska firma sa rozhodla používať biologické plasty. Výrobca hračiek plánuje od roku 2030 vyrábať z alternatívnych materiálov a investuje vyše sto miliónov eur do vlastného Centra pre udržateľné materiály. Nápojárska spoločnosť vyvinula technológiu výroby fliaš z materiálu rastlinného pôvodu a posunula licenciu aj ďalším firmám na trhu. Automobilky jedna za druhou skúšajú využívať komponenty z menej nákladných plastov z prírodných vlákien namiesto odľahčených materiálov z uhlíka či skleného vlákna.

P128_BASF_Refinish_Products.jpg

Riešenia priateľské k životnému prostrediu sú populárne, no aby sa do nich firmy reálne pustili, musia sa stať súčasťou biznis modelu. Limitované množstvo zdrojov posúva do pozornosti nové ekonomické modely, založené na myšlienke obehového hospodárstva. Ich cieľom je oddeliť rast od vyčerpania zdrojov. 

Prostriedkom sú inovácie. Cieľom obehovej kruhovej ekonomiky je efektívnejšie využívanie menšieho množstva zdrojov, znižovaním množstva finálneho odpadu opätovným používaním, opravami, a recykláciou. Vedľajšie produkty jedného priemyselného procesu sa v nej stávajú surovinou pre iný. 

Biznis model spoločnosti BASF využíva tieto princípy už vyše 150 rokov. Šéf Odboru riadenia európskych prevádzok Uwe Liebelt uvádza ako príklad využitie prebytočného tepla z časti závodov pre iné prevádzky. Nie je jediný. „Keďže využívame vedľajšie reakčné produkty z jedného závodu ako surovinu pre iný, dokážeme znižovať emisie a odpad, aj chrániť zdroje,“ dodáva.

Rovnaký prístup uplatňuje BASF ako člen dodávateľských reťazcov silných odvetví. V slovenskom priemysle hrá prím automobilový sektor, v ktorom je etablovaný hráč divízia lakov a farieb BASF Coatings. Tá začala firmám v európskom automotive na jar ponúkať prvé laky na svete, ktoré sa vyrábajú v súlade s certifikovanou metódou rovnováhy biomasy. Lakové nátery Glasurit® a R-M® nielen umožňujú automobilkám ochrániť vozidlá udržateľnejšou povrchovou úpravou, ale aj prispievajú k znižovaniu emisií oxidu uhličitého.

Vychádzajú z metódy rovnováhy biomasy, v ktorej sa od začiatku výrobného procesu nahrádzajú časti fosílnych zdrojov obnoviteľnými, napríklad bionaftou či bioplynom z organického odpadu a rastlinných olejov. 

Ide o typickú úpravu biznis modelu, ktorá však nemá vplyv na vlastnosti produktu. „Pri vývoji nového produktového radu sme cielili na to, aby naši zákazníci nezaznamenali žiadne zmeny v súvislosti s kvalitou ani aplikáciou,“ vysvetľuje Katja Scharpwinkelová, vedúca oddelenia Automotive Refinish BASF pre región EMEA

BASF Slovensko spol. s r.o. Einsteinova 23 851 05 Bratislava Tel: +421 915 864 058 Email: gerhard.j.mueller @basf.com www.basf.sk
Divízia Coatings koncernu BASF vyvíja, vyrába a predáva vysoko kvalitný sortiment inovatívnych lakov pre automobilky, hmoty pre opravu autolakov, technické laky a dekoratívne farby. Významná pozícia na všetkých významných trhoch sveta prináša divízii ročné tržby vyše tri miliardy eur. Od spojenia BASF s globálnym dodávateľom povrchových úprav pre kovové, plastové a sklenené materiály Chemetall poskytuje najkomplexnejšie riešenia pre nátery v priemysle.

 

Plasty núkajú udržateľnosť produktom aj rope

Plasty núkajú udržateľnosť produktom aj rope

V obehovej ekonomike je zatiaľ priveľa papierov

V obehovej ekonomike je zatiaľ priveľa papierov