Nová mobilita neposúva len automobilové strojárstvo

Nová mobilita neposúva len automobilové strojárstvo

VYUŽITIE MODERNÝCH TECHNOLÓGIÍ OVPLYVŇUJE VO VÝROBE DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV PRODUKT OD MATERIÁLOVÝCH VSTUPOV PO PRODUKČNÉ PROCESY.

Automobilový priemysel patrí medzi odvetvia, ktoré sa menia najrýchlejšie na celej industriálnej scéne. Prichádzajú nové pohony, spôsoby používania automobilov, sprísňuje sa emisná regulácia, nároky recykláciu materiálov – a čaká sa na autonómne riadenie. To všetko mení výrobné postupy. Zmenu výrobných procesov ťahajú požiadavky na podobu a fungovanie áut, a iné požiadavky koncových zákazníkov. 

INOVOVAŤ A ŠETRIŤ

Tradičná téma inovácií  je využitie nových materiálov. Nie len preto že zásoby niektorých kritických surovín sa zužujú. Motiváciou je znižovanie spotreby paliva, ktorú si žiadajú tak regulátori ako aj zákazníci. To ťahá najmä znižovanie hmotnosti, no bez ústupkov z bezpečnosti. 

Samostatná kategória sú úspory energie pri výrobe, ale aj ďalšie oblasti ktoré upriamujú pozornosť na prepájanie inovácií produktu a postupov vo výrobe. „Automobilky a ich dodávatelia sa pri tom nezaobídu bez výsledkov výskumu, ktorý robia vedci na univerzitách či iných pracoviskách,“ zdôraznil dekan Strojníckej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, Ľubomír Šooš v panelovej diskusie podujatia Slovenská kooperačná burza Nitra 2018. Tú organizuje popri medzinárodnom strojárskom veľtrhu v Nitre vládna investičná agentúra SARIO s partnerstvom Revue priemyslu. 

Podľa Ľ. Šooša by malo v nosných odvetviach priemyslu, vrátane automotive, vznikať viac inovácií, pretože podporujú technologickú jedinečnosť. Firmy by podľa neho nemali dopustiť, 
aby najväčšími inovátormi boli vysoké školy. Aj vedci však majú kam rásť, patenty v primárnom výskume môžu posilniť aj prax. Preto by mal v spolupráci univerzít a vedeckých organizácií a s podporou priemyslu začať na Slovensku fungovať aplikovaný výskum odporúča Ľ. Šooš. 

10.jpg

ZLEPŠOVANIE PRODUKTOV AJ PROCESOV

Schopnosť inovovať rovnako produkt ako procesy bude čoraz dôležitejší prvok konkurencieschopnosti. Silná firma bude cmať nielen kvalitný produkt a ľudí, ktorí ho vyvíjajú a vyrábajú, ale aj  ale prostriedky na výskum a vývoj.

V niektorých prípadoch idú firmy ešte ďalej. Príkladom je výroba karosérií v novom závode Jaguar Land Rover, ktorý automobilka postavila v Nitre. Už dávnejšie naznačila, že ako prvá v Európe využije novú technológiu Kuka Pulse. Ide o dopravníkový systém, ktorý posúva  karosérie medzi robotickými pracoviskami, na ktorých sa spájajú jednotlivé diely a moduly. 
Na rozdiel od tradičných systémov funguje bez dotyku a špeciálne palety a nosiče prepravuje v elektromagnetickom poli. Pohyb karosérií medzi pracoviskami karosárne, vybavenej viac ako šesťstopäťdesiatimi robotmi, je tak o tridsať percent rýchlejšie ako klasické dopravníkové systémy.

Inžinieri nitrianskeho závodu dostali popri rozbehnutí výroby aj ďalšiu úlohu. Tím technologických inovácií spolu s kolegami z oddelenia informačných technológií vytvára aj virtuálny modelový závod celej automobilky. Ako hovorí manažér IT závodu Martin Ladický, moduly budú fungovať v novej slovenskej fabrike. Pri nej ťažia z výhody, ktorú im dala výstavba nového závodu na zelenej lúke – môžu aplikácia inovatívnych procesov už od úplného začiatku pri projektovaní továrne. 

Po rozbehnutí výroby v Nitre a dokončení virtuálneho výrobného modelu sa budú jeho prvky aplikácia do ďalších, už existujúcich závodov Jaguar Land Rover. Keďže tie sú staršie, pôjde o logickú súčasť ich modernizácie. Tú firma nedávno ohlásila, aj s očakávaním výroby nových modelov vrátane elektrických áut. 

MIMO KLASICKÉHO DELENIA

Vývoj v automobilovom priemysle, kde sa už okolo 80 percent hodnoty auta vyrábajú externé firmy, ťahá so sebou aj zmeny procesov v sieti subdodávateľov. Automobilová výroba ako ucelený ekosystém medzi automobilkami a ich subdodávateľmi vytvára priestor na vzájomnú inšpiráciu, konkurenciu, no aj zdieľanie výsledkov vývoja pre napĺňanie potrieb rôznych zákazníkov. 

Zmeny v mobilite zasahujú aj dodávateľov niektorých modulov či komponentov áut s tradičnou koncepciou a pohonmi. Zlievarenská spoločnosť Nemak Europe po dohode s mexickou materskou skupinou už pred časom rozhodla, že rozšíri svoje výrobné portfólio z hláv valcov spaľovacích motorov z hliníkových zliatin o ďalšie produkty. Podľa Lean Managera Nemak Slovakia Mareka Mindu ju zmýšľanie typu “out of the box” priviedlo k zmenám nielen vo výrobných procesoch, ale aj vo výrobnej náplni. 

Od roku 2016 sa závod pustil do produkcie krytov, batérií a iných komponentov pre výrobu elektrických áut. Využitie moderných technológií, virtuálnej reality, ale aj aplikovanie poznatkov Industry 4.0 v koncepte digitálneho dvojčaťa s 3D skenovaním priestorov a liniek, jej umožnilo postaviť výrobu v novej zlievarni efektívnejšie a s menej ľuďmi. Pri inováciách využila technológie a riešenia viacerých partnerov zo Slovenska. Poznatky využíva aj v sesterských závodoch v Česku, Nemecku, Poľsku a Číne.

Rozpočet 4.0 sa musí  vrátiť cez inovácie

Rozpočet 4.0 sa musí vrátiť cez inovácie

Batérie rozhýbali priemysel viac ako dopravu

Batérie rozhýbali priemysel viac ako dopravu