Batérie rozhýbali priemysel viac ako dopravu

Batérie rozhýbali priemysel viac ako dopravu

VYUŽITIE ZARIADENÍ S BATÉRIOU MÁ VO VÝROBE A LOGISTIKE VÝHODU JEDNODUCHŠEJ NABÍJACEJ INFRAŠTRUKTÚRY, REŽIMU POUŽÍVANIA A NABÍJANIA.

Čoraz vyšší tlak na rýchlosť inovácií a megatrendy v priemysle, najmä Industry 4.0, prinášajú do logistickej obsluhy výroby nové technológie a postupy, ktoré menia a zefektívňujú procesy. Deje sa to rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Jednou z inovovaných oblastí v priemyselnej výrobe a logistike je aj efektívne využívanie elektrických a batériových pohonov.

Využívanie elektrických a batériových pohonov v osobnej, úžitkovej, hromadnej či nákladnej doprave so sebou prináša elektrifikáciu aj do odvetvia intralogistiky. Dokonca sa dá povedať, že v tomto odvetví už elektrické pohony či dokonca autonómne riadenie už majú svoje stále miesto, aj keď na masovom zavedení týchto technológií do komerčnej premávky sa stále pracuje. 

Logistika, ktorá sa primárne zaoberá optimálnou koordináciou, zladením a prepojením toku surovín, výrobkov a služieb, je nútená hľadať čoraz efektívnejšie riešenia na zvládanie neustále sa zrýchľujúceho tempa, ktorého obrátky zvyšuje globalizácia. 

INOVAČNÝ EKOSYSTÉM

V súvislosti so zavádzaním nových zlepšení do priemyselného procesu je potrebné rozlišovať pojmy logistika a intralogistika. Zatiaľ čo logistika sa zaoberá predovšetkým presúvaním vecí z jedného bodu do druhého, intraglogistika sa podrobnejšie zameriava najmä na procesy len v rámci jedného výrobného závodu, skladu alebo distribučného centra. 

Keďže v dnešnej dobe globalizácie, inovácie a ďalšej priemyselnej revolúcie si už žiadne odvetvie nemôže dovoliť plytvanie prostriedkami, optimalizácia nákladov v podobe rozmieňania procesov na drobné a identifikácia nedostatkov musia byť u spoločností, ktoré chcú nielen udržať krok, ale aj rásť, na dennom poriadku. 

Intralogistika ako jedna z buniek logistiky prináša bohatý priestor na meranie a analýzu prevádzkových procesov, keďže zozbieraných dát má každá spoločnosť veľké množstvo. 
Elektromobilita patrí medzi najvýraznejšie technologické trendy v priemysle. Kým v bežnej doprave je to stále rozvíjajúci sa segment, v praxi vnútornej logistiky skladových a výrobných priestorov, teda intralogistike, už ju firmy pomerne bežne používajú. Typický príklad sú manipulačné zariadenia, skladové zakladače či vysokozdvižné vozíky na elektrický pohon. Silní hráči tohto trhu už majú na trhu kompletné riešenia pohonu na batérie, ktoré fungujú nielen v nových vozíkoch. Umožňujú dokonca aj meniť zdroj energie za modernejší. Typický príklad je nahrádzanie klasických oloveno-kyselinových batérií modernejšími lítiovo-iónovými. 

AUTONÓMNE ELEKTRICKÉ ROBOTY

V skladovej logistike, výrobných závodoch alebo distribučných centrách sa na prepravu tovarov čoraz viac využívajú elektrické autonómne roboty bez nutnosti obsluhy človeka. Tieto vozidlá dokážu prepravovať stovky kilogramov ťažké náklady, premiestňovať celé regály alebo vyberať a ukladať jednotlivé predmety, všetko za pomoci naprogramovaného softvéru. 

V priestore sa orientujú pomocou laserových senzorov, GPS modulov alebo navigačných indukčných cievok. zabudovaných v podlahe. Poháňané sú lítium-ionovými batériami, no niektoré budú môcť používať aj použité batérie z elektrických automobilov.

Nielen po skončenej zmene, ale aj počas ľubovoľnej prestávky v činnosti môžu parkovať pri dobíjacej stanici, kde si dobijú batérie, aby boli pripravené na ďalšie úlohy. Roboty si navyše medzi sebou zdieľajú dáta, ktoré získavajú pri výkone úloh, čím sa stávajú ešte efektívnejšími a výkonnejšími. 

Neustály rozvoj elektrických vozidiel v logistike priniesol zvyšovanie požiadaviek na výdrž, výkon, ekológiu výroby a recykláciu batérií. Do ich vývoja a zdokonaľovania sú investované nemalé prostriedky. 

Rozširovanie ich využitia v dopravných prostriedkoch namiesto fosílnych palív či prechod pracovných strojov a zariadení na akumulátorový pohon namiesto používania prívodu elektrickej energie pomocou káblov si vyžaduje hľadanie nových, čoraz efektívnejších riešení v odvetví lítium-iónových batérií. 

Podstatne zvýšená účinnosť v samotnom nabíjanií a zníženie tepelných strát znamená, že lítium-iónové batérie majú o 20 až 25 percent vyššie využitie energie v porovnaní s olovenými batériami. Navyše nové batériové systémy poskytujú stabilné napätie bez ohľadu na úroveň nabitia. 

Ak sa to skombinuje so skutočnosťou, že príležitostné nabíjanie znamená, že lítium-iónové 
batérie sa zvyčajne udržiavajú na relatívne vysokej úrovni nabitia, výsledkom je, že požadovaná kapacita lítium-iónovej batérie je podstatne nižšia. Navyše tento typ batérií je bezúdržbový, čo šetrí náklady na výmeny batérií.

NAHRADIŤ ĽUDSKÚ NÁMAHU

V minulosti bol pohyb v intralogistike zabezpečovaný najmä ľudskou silou, čo znamenalo neustále riziko pracovných úrazov, zlyhania ľudského faktora či náklady spojené s výberovým a školiacim procesom zamestnancov. Merať a analyzovať činnosť pracovníkov je vždy náročnejšie ako zber a vyhodnocovanie dát z fungovania strojov, dopravných prostriedkov a manipulačnej techniky a ich softvérové riadenie a nastavovanie na efektívnejšie fungovanie. 

V čase, keď priemysel čelí nedostatku kvalifikovaných ľudských zdrojov, je prenechanie ťažkých manuálnych činností mechanizmom a využívanie zamestnancov najmä na kreatívnu činnosť a vývoj veľmi aktuálne. Najmä pri práci s ťažkými hmotnosťami alebo tovarmi väčších rozmerov je mechanická sila, poháňaná akumulátormi, najefektívnejšie riešenie, ktoré dokáže prispieť k znižovaniu znečistenia ovzdušia, vibrácií či hluku. 

Vyrobená elektrická energia ako obnoviteľný zdroj energie bude potrebovať čoraz viac úložného priestoru na uskladnenie. Zariadenie s akumulátorom napojené do siete vie vykrývať prípadné výkyvy dodávky elektrickej energie a riadené dobíjanie zase čerpať elektrickú energiu za výhodnejšie tarify a v prípade prebytku ju vracať naspať do siete so ziskom. 

Keďže batérie sú náhradou za ľudskú fyzickú námahu a médium na uskladnenie elektrickej energie v strojoch a dopravných prostriedkoch, investície do ich vývoja sa stávajú čoraz prospešnejšou aktivitou.
 

Nová mobilita neposúva len automobilové strojárstvo

Nová mobilita neposúva len automobilové strojárstvo

Akí ľudia udržia priemysel po boome

Akí ľudia udržia priemysel po boome