Rozpočet na vývoj  je interný fundraising

Rozpočet na vývoj je interný fundraising

VYSKLADAŤ FINANČNÉ ZDROJE NA VÝSKUM A VÝVOJ JE PRE MALÉ A STREDNE VEĽKÉ PODNIKY NEĽAHKÁ ÚLOHA, ALE CESTA K UNIKÁTNEMU PRODUKTU.
 

V moderných firmách sú inovácie dôležitý prvok v každej časti fungovania. Ak chce však firma pracovať na vývoji vlastného produktu alebo inej unikátnej časti ponuky pre zákazníkov, nezaobíde sa bez špecializovaného oddelenia. Tak sa do organizačnej štruktúry podnikov dostávajú písmená R a D, ktoré sú ako prepojená skratka R&D symbolom výskumu a vývoja (z anglického Research & Development). 

Prax inovatívnych firiem ukazuje, že reálne výsledky sa dosiahnu, až keď inovácie, a teda aj výskum a vývoj, dostanú v podniku svojho šéfa, člena manažmentu. Či ide o oddelenie alebo priamo výskumno-vývojové centrum, ide o jeho riaditeľa, ktorý presadzuje inovácie ako hlavnú misiu. Vtedy obvykle dosahuje lepšie výsledky, no na rozdiel od manažérov procesných inovácií alebo strážcov zlepšení naprieč firmou má na starosti výlučne produkt ako hlavný prvok ponuky pre zákazníkov. Pretože je to jeho úloha a pozícia vo vedení mu na to dáva právomoci. A aby ich mohol plniť, aj rozpočet.

RASTOVÝ HORMÓN PRIEMYSLU

Najzásadnejšie a zároveň najťažšie je vybudovať vlastný výskum a vývoj v menších firmách. Pritom v ekonomike, ako je slovenská, ide väčšinou o domáce firmy, pri ktorých je vysoká pravdepodobnosť, že budú produkty vyvíjať práve na domácej pôde – a sú to väčšinou malé, nanajvýš stredne veľké firmy. 

Ide o firmy vo fáze testu, pri ktorých je pravdepodobné, že sa vo svojej brandži už chytili, no môžu ďalej rásť. A je namieste očakávať, že aj zarábať. To je dôležité, pretože vtedy začnú mať priestor na rozvoj – napríklad môžu uvažovať o expanzii na trh inej krajiny alebo, čo je ešte lepšie, o vývoji vlastného unikátneho produktu alebo technológie. 

To je pre priemysel aj celú ekonomiku strategicky dôležité. Také firmy si vytvárajú predpoklad na dlhodobý rast a úspech, obzvlášť ak získajú konkurencieschopný produkt. To obvykle znamená inovatívny výrobok, ktorým sa odlíšia od konkurencie a zaujmú zákazníkov. Ak sa im to podarí na medzinárodnom trhu, začnú sa blížiť k elitnej kategórii, pri ktorej sa najmä na základe úspechov nemeckých a rakúskych stredne veľkých firiem zažilo pomenovanie skrytí šampióni.

V Nemecku či Rakúsku sú dôležitou časťou priemyslu a z hľadiska domácich vlastníkov dokonca kľúčovou. Na Slovensku im finančné plánovanie komplikuje to, že mnohé nemajú zásoby kapitálu na veľké nákupy. A vývojové centrum, napríklad s laboratórnym či testovacím vybavením, nebýva práve lacná záležitosť. 

Mimoriadne dôležitý nástroj na rozvoj inovácií vo firme je samostatný rozpočet. Pre šéfa výskumu a vývoja alebo vývojového centra je nástroj na to, aby jeho ľudia mohli robiť svoju prácu. Preto musí mať otázka „Má firma na vývoj a produktové inovácie rozpočet?“ veľmi jednoznačnú odpoveď a aj človeka, ktorý ju pozná. 

ZDROJE BEZ RÝCHLYCH TRŽIEB

Rozpočet na vývoj je z hľadiska finančného riadenia podniku nákladové centrum. Bez toho, aby to firma neakceptovala, sa doň nemôže púšťať, pretože jednak vývoj obvykle nejaký čas trvá a najmä, nejde o aktivitu, ktorá by paralelne s nákladmi dopĺňala do výsledovky aj tržby. 
Práve preto ide o pre firmu o typ investície, o ktorej, podľa typu a najmä veľkosti firmy, rozhoduje najvyšší manažment či dokonca vlastníci – ako o strategickej investícii. Odpoveď na otázku, ako určiť vhodný rozsah investícií alebo rozpočtu na výskum a vývoj tak, aby ho majitelia prijali, je pre R&D manažérov často jedna z najdôležitejších v kariére. 

Aj keď ide o snahu získať zásadné inovácie, len málo vlastníkov prijme riziko v podobe sumy, ktorá môže ohroziť firmu – teda ak nejde o takzvaného anjelského investora alebo rizikový fond vo firme, ktorá vznikla okolo jedného vynálezu. Ak však už má nejaký biznis a zamestnancov,  sú majitelia  manažéri obvykle opatrní a konzervatívni. 

Preto treba rozpočet na vývojové inovácie nastaviť tak, aby ani čakanie na úspech produktu na trhu alebo pomalší nárast tržieb z predaja novinky  podnik nezruinovali. Z praxe firiem sa vyplýva, že do nových ideí, na ktorých pracujú firemní vývojári, sa v priemere investujú sumy, ktoré sú majitelia ochotní stratiť alebo čakať na zárobok z nich aj roky, ak z nich firma aspoň získa zaujímavý know-how. 

Ak sa šéfovi výskumu a vývoja podarí taký projekt pripraviť, musí mať v sebe potenciál zarábať pre firmu – inak mu ho neschvália a peniaze nedostane.  Konkrétny cieľ aj s ekonomickým potenciálom musia mať novinky aj v slovenských spoločnostiach – a preto je obvykle súčasťou takéhoto vnútorného fundraisingu, teda zbierania rizikového kapitálu aj na pomery bežnej firmy, aj práca s rôznymi podpornými nástrojmi. 

Pragmatický ekonomický prístup manažérov aj v strategických rozhodnutiach oceňujú i financujúce banky. Z ich hľadiska totiž samotné inovácie či dokonca investície do nových technológií neznamenajú automaticky vyšší potenciál úspechu firemného klienta.

Pre banku je v takom prípade primárne dôležitá finančná sila skupiny aj samotnej firmy – a teda aj odhodlanie majiteľov. Len technológie nestačia, no schopnosti vlastníka alebo materskej skupiny, a to aj v získavaní odborníkov do výskumu a vývoja, zvyšujú pravdepodobnosť, že takáto investícia prinesie firme úspech.

Možno zmením aj  ikonické prvky

Možno zmením aj ikonické prvky

Lean Management funguje  aj v logistike

Lean Management funguje aj v logistike