Rast sa počíta  až s platbou na účte

Rast sa počíta až s platbou na účte

Aj menšie firmy dokážu inováciami vytvoriť zaujímavý nový biznis. So systémovým riadením rizík sa môžu sústrediť na dodávku zákazníkov  či dokonca získať nový expanzný priestor.
 

Foto_atrium_mature_couple_desat_3c_hr.jpg

Pozícia skrytého šampióna, teda menšej firmy, ktorá si zaujímavou inováciou získala dobrú pozíciu na trhu, je dobrý podnikateľský cieľ. Obsahuje ambície, možnosť ponúknuť zákazníkom niečo unikátne, lepšie či modernejšie než konkurencia – a profitovať z toho. Rovnako ako chuť inovovať však konkurencieschopnosť podniku ovplyvňuje aj spôsob, akým ošetruje riziká, ktoré hrozia. 

Tým od konkurencie čelí práve inováciami svojej ponuky, no ako rastie, pribúdajú aj ohrozenia z iných strán. Najmä ak jej prístup zaujme zákazníkov z iných krajín a otvorí priestor pre export. 
Obdobie, keď biznis firmy dynamicky rastie, dokáže vážne ohroziť je finančnú situáciu. Na jednej strane ju rozvoj stojí nemalé peniaze, na druhej získava nových zákazníkov, prípadne na nevyskúšaných trhoch. 

To môže cestu k výnosom z inovácií skomplikovať, upozorňuje Tomáš Mezírka, riaditeľ slovenskej pobočky poisťovne pohľadávok Atradius.

Ide podľa neho o obdobie, kedy najneskôr by mal podnik začať strážiť platby za
svoje faktúry a celkovo riadiť riziká. Aby svojim klientom čo najviac pomohol, ide Atradius svojou ponukou proti prúdu cielením ponuky na konkrétneho klienta. 

Kým ostatní hráči na trhu nerozlišujú medzi typmi firiem a ponúkajú unifikované produkty pre malé a stredné firmy, je Atradius podľa T. Mezírku verný svojej zásade, že každá poistná zmluva musí byť ušitá na mieru konkrétnej spoločnosti. „Strojárska firma, mäsiar alebo odborníci na fintech môžu mať na začiatku podobné potreby, no nikdy nie rovnaké,“ podčiarkuje T. Mezírka. 
Keď firma začne riadiť pohľadávky na profesionálnej úrovni vrátane poistenia, do značnej miery zníži riziko a zároveň kryje potenciálne škody. 

Zákazníci navyše dostanú informáciu, že podnik si platby stráži aktívne – a naplní sa primárna, teda preventívna funkcia poistenia pohľadávok. „To sa obzvlášť hodí pri nových zákazníkoch a špeciálne, keď firma vstupuje na nový trh,“ upozorňuje T. Mezírka. 

Pri rozbehu spolupráce poisťovňa pohľadávok preverí zákazníkov podniku a nastaví ich poistné limity. Aby sa riadenie dostalo do štandardných procesov vo firme, pomáha podľa T. Mezírku podnikom každej veľkosti sofistikovaný, používateľsky príjemný online portál Atrium. 

Vďaka absolútne minimalizovanej administratíve pomáha klientom zakomponovať riadenie pohľadávok s využitím poistenia do každodenného fungovania firmy. 

Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros, pobočka poisťovne z iného členského štátu Rajská 7 811 08 Bratislava Tel.: +421 2 323 363 11 www.atradius.sk
Poisťovňa pohľadávok Atradius posilňuje kreditný manažment firiem poskytovaním čo najpresnejšieho odhadu rizika platobnej neschopnosti ich dodávateľov s využitím globálnej databázy zhruba 200 miliónov subjektov. Poskytuje služby efektívneho inkasa pohľadávok po splatnosti a ochranu proti zlyhaniam obchodných zmlúv.
 

Vzdelávanie ako súčasť riadenia ľudských zdrojov

Vzdelávanie ako súčasť riadenia ľudských zdrojov

Možno zmením aj  ikonické prvky

Možno zmením aj ikonické prvky