Systémové nastavenie prevádzky zvýšilo jej efektívnosť

Systémové nastavenie prevádzky zvýšilo jej efektívnosť

Transformačný projekt výrobcu ložísk PSL zvýšil priepustnosť výroby o 12 % a priniesol priamu úsporu 1,2 milióna eur bez dodatočných investícií. 

RAST PRIEPUSTNOSTI UMOŽNIL FIRME LEPŠIE REAGOVAŤ NA POŽIADAVKY TRHU

Rast dopytu zvyšuje popri tržbách aj nároky na plynulosť a kvalitu dodávok. Produkty spoločnosti PSL, a.s.  z Považskej Bystrice majú v rámci biznisu globálneho koncernu thyssenkrupp náročných zákazníkov. Pre dynamické sektory vrátane výrobcov veterných elektrární dodáva PSL štandardné a špeciálne veľkorozmerné valivé a otočné ložiská, integrované prevody a valčeky. Preto musí podnik podľa výrobno-technického riaditeľa Petra Jankejecha pružne reagovať na dopyt a udržať kvalitu.

Tlak zákazníkov na dodacie termíny si vyžiadal zvýšenie efektivity, do ktorého sa PSL pustila spolu s konzultantmi z tímu Operational Excellence poradenskej spoločnosti PwC na Slovensku. Projekt trval 30 týždňov a bežal v štyroch hlavných prúdoch zameraných na projektové riadenie, plánovanie, výrobu a kvalitu. Po úvodnej analýze vytvorili poradcovia PwC so zamestnancami PSL spoločné tímy v každej oblasti a navrhli plán zmien a ich uvedenia do praxe. 

PSL_foto_3.jpg

Cieľ nastaviť čo najplynulejší tok zákaziek cez výrobu plnila iniciatíva kapacitného plánovania. Snaha identifikovať úzke miesta vo výrobe a riadiť ich pomocou dát spresnila plánovanie tak, že výroba dokázala agilnejšie reagovať na zmeny v dopyte zákazníkov. 

vysl_obr.jpg

„Pomohlo najmä použitie simulácií v plánovaní kapacitných výkyvov. Tým sa znížilo riziko preťaženia kľúčových pracovísk,“ ho
vorí senior konzultant PwC Richard Hurka. „Využitím dostupných dát boli kalkulované aj optimálne výrobné dávky a tým sa prestavujú stroje menej často, čo tiež zefektívňuje prevádzku,“ dodáva. 

V praxi sa odlišný prístup musí prejaviť najmä na práci ľudí. „Aj keď to znamená vybočiť z vychodených ciest, zmena si žiadala systematickú snahu riadiacich pracovníkov s podporou tímu PwC,“ vysvetľuje P. Jankejech. Riadiaci tím, zložený z manažérov a odborníkov PSL a konzultantov PwC, určil ako nástroj posunu zmien do praxe zapojenie a koučovanie členov stredného manažmentu vrátane majstrov. 

„Jednou z úloh majstrov je prenášať informácie z výrobných plánov k pracovníkom vo výrobe, takže môžu využiť vedomosti a zručnosti získané počas projektových tréningov a stať sa vzormi nového štýlu riadenia,“ hovorí direktor PwC Pavel Dvornák. Aj preto tvorila dôležitú časť zmien v rámci projektu úprava komunikácie plánu vrátane zefektívnenia výrobných porád  s merateľnými výsledkami v trvaní porád, ale aj v znížení noriem.  

OPTIMALIZOVANÉ MERANIE KVALITY ZEFEKTÍVNILO VÝROBU

Plán zvýšiť priepustnosť pracovísk vo výrobe o 8 až 13 percent sa v modernej ložiskárskej fabrike, ako je PSL, neplní ľahko. Obzvlášť ak objednávky od zákazníkov pribúdajú, rastú a nemenia sa akurát vysoké nároky na kvalitu. „Preto bol cieľ projektu dokázať aj pri raste uspokojovať nároky zákazníkov so strojmi, ktoré už firma má,“ hovorí výrobno-technický riaditeľ PSL Peter Jankejech. 

Analýza poradenského tímu PwC ukázala, že aj s modernými strojmi možno fungovanie výroby optimalizovať – a to najmä zlepšovaním toho, čo robia ľudia, keď stroje vyrábajú a nepotrebujú ich zásahy. Senior konzultantka PwC Veronika Balasičová spomína ako príklad koordináciu prípravy a pohybu materiálu po dielni. 

„Tá vychádza nielen z naplánovania, ale aj prioritizovania výrobných zákaziek, teda produktov vo výrobe,“ dopĺňa. V rámci transformačného projektu tak na viacerých strojoch pribudli vizualizačné tabule, ktoré jasne informujú, čo sa na stroji vyrába a čo bude vo výrobe nasledovať tak, aby boli dodržané ideálne výrobné dávky a nastavené sekvencie.

Priestor na zefektívnenie ponúkla aj organizácia riadenia kvality. Pri jej meraní a kontrole nemá PSL žiadny dôvod na zmeny, nároky zákazníkov a dobré výsledky sú jednoznačný limit. Pomohlo však zoradiť kvalitárske operácie tak, aby kontrola pri štarte výrobných sérií nebrzdila štart produkcie. 

Na to spoločnosť zaviedla špeciálne prioritizačné karty, ktoré určujú, ktorý výrobok treba skontrolovať, aby overenie a odsúhlasenie prvých kusov jeho série nebrzdilo výrobu na kľúčových strojoch, vysvetľuje V. Balasičová. „Kontrola kvality a výroba tak bežia v súčinnosti, čo zefektívňuje celú prevádzku,“ konštatuje P. Jankejech. 

Väčšinu konkrétnych krokov, ktoré odborné spoločné tímy PSL a poradcov z PwC navrhli, posunuli do praxe členovia stredného manažmentu. Vo výrobe hrajú prím majstri a ich pomocníci. Majú kľúčovú úlohu pri presune plánu do výroby, teda k ľuďom v dielni. „Sú to najmä skúsení technici, no okrem znalostí fungovania moderných strojov začali výrazne viac manažérsky premýšľať a riadiť ľudí,“ opisuje direktor PwC Pavel Dvornák. 

Popri naplnení cieľa projektu, ktorým bolo zvýšenie priepustnosti výroby o 12 percent, zvýšenie počtu zákaziek dokončených v termíne a priama finančná úspora v prepočte 1,2 milióna eur ročne, je prínosom aj nový systém merania výkonnosti. Po redukcii o desiatky parametrov tak firma sleduje 37 merateľných kľúčových ukazovateľov výkonnosti, aby kontrolovala efektívnosť prevádzky. 


Pavel Dvornák Direktor, Operational Excellence, PwC pavel.dvornak@pwc.com
Tím Operational Excellence v PwC na Slovensku pod vedením direktora Pavla Dvornáka pomáha najmä výrobným firmám zdokonaľovať procesy a zefektívňovať prevádzku. Za sedem rokov pôsobil napríklad v spoločnostiach Volkswagen Slovakia, SHP, Johns Manville Slovakia, Slovaktual, PSL, Svet zdravia a MINIT.

PSL_foto_2.jpg
V obehovej ekonomike je zatiaľ priveľa papierov

V obehovej ekonomike je zatiaľ priveľa papierov

Stroje vrátia európskemu priemyslu prácu

Stroje vrátia európskemu priemyslu prácu