Stroje vrátia európskemu priemyslu prácu

Stroje vrátia európskemu priemyslu prácu

NAJDÔLEŽITEJŠIE ZMENY V POŽIADAVKÁCH NA VÝROBNÉ ZARIADENIA PRE PRIEMYSEL CIELIA NA FLEXIBILITU A UNIVERZÁLNOSŤ, HOVORÍ JÜRGEN KNIE, GENERÁLNY RIADITEĽ ZÁVODU MANZ SLOVAKIA. 
 

V priemysle fungujú počítačmi riadené stroje už dlho. Firmy však začínajú využívať princípy Industry 4.0, aby ich mohli digitálne zefektívňovať. Zvyšujú sa požiadavky na širšie využívanie dát získaných z výrobných zariadení? 

Zvyšujú sa neustále a netýkajú sa len dát z výrobných prevádzok. Ako príklad požijem výrobcu obuvi, ktorý presunul produkciu z Ázie do automatizovanej fabriky v Európe, konkrétne do Nemecka. Tradičná výroba obuvi, pri ktorej sa najprv vyrobia jednotlivé časti topánky a potom sa ručne poskladajú do hotového celku, bola nahradená flexibilnou výrobnou linkou. Tá dokáže podľa receptu priamo vyrábať hotovú obuv. Samozrejme, taká linka musí pracovať s veľkým množstvom dát. Zákazníkovi umožňuje, aby si nakonfiguroval farebnú kombináciu podľa vlastného výberu. Dáta od neho slúžia ako vstupné údaje pre výrobnú linku. Veľké množstvo dát sa získava aj z linky. Výrobca zbiera údaje o aktuálnom stave linky a o produkcii. Tieto dáta ďalej využíva na plánovanie ďalšej produkcie a údržby.

MNO_KNIE JURGEN_0002.jpg


Vediete fabriku, ktorá vyrába moderné, vysoko automatizované zariadenia na výrobu batérií, solárnych systémov a polovodičov. Ak ich porovnáte s podobnými strojmi spred desiatich – pätnástich rokov, v čom sa najviac zmenili? 

Výrobné zariadenia sa za posledné roky výrazne zmenili. Môžem to potvrdiť, hoci Manz vyrába stroje aj pre oblasti, ktoré sú nové a niektoré pred pätnástimi rokmi ani neexistovali. To
sú napríklad niektoré solárne technológie alebo skladovanie energie. Samotný biznis v týchto sektoroch je celkom nový, jeho trh sa vyvíja, neexistujú takmer žiadne štandardy a takmer neustále sa mení. Najväčšia zmena je, že zákazníci v minulosti investovali do výrobných liniek, na ktorých sa potom určité obdobie vyrábal konkrétny produkt v pomerne veľkých sériách. Teraz chcú mať jednotlivé zariadenia aj celú výrobu zorganizovanú veľmi flexibilne, aby dokázali vyrábať rôzne varianty výrobkov a operatívne ju meniť. Požiadavky na efektivitu prevádzky sa však neznižujú. 

Ako zareagovala technika v strojárstve? 

Aby bolo možné pružne meniť výrobnú náplň, musia stroje fungovať s omnoho nižším využitím jednoúčelových nástrojov. Na zmenu mnohých nastavení v súčasnosti stačí databáza parametrov Využívajú sa laserové zariadenia na delenie či vysekávanie tvarov, mení sa technika pri zváraní aj pri iných typoch spájania. To je technicky najväčšia zmena. Práve vďaka nej môže výroba bežať flexibilne, a zároveň efektívne prevádzke aj pri menších sériách či pri kusovej výrobe. 

Takže výrobné zariadenia, možno použiť na kusovú produkciu, neobsahujú jednoúčelové nástroje, ale je možné ich nastavovať preprogramovaním? 

Presne tak. A rovnako funguje aj druhá veľmi dôležitá technológia – lasery. Pri nich možno zmeniť typ produktu omnoho jednoduchšie – pretože namiesto formy, napríklad na vysekávanie, sa len preprogramuje laser. Rovnako to funguje pri laserovom zváraní. Ďalšia oblasť je metrológia. Lasery umožňujú integrovať popri výrobných procesoch aj meranie. 
Biznis vašich zákazníkov – výrobcov rôznych produktov – sa mení rýchlo a pomerne výrazne.

Bude teda prirodzené, že sa výrobné stroje či linky budú dať nielen častejšie preprogramovať, ale aj budú celkovo v prevádzke kratší čas, kým ich nahradia modernejšie? 

Určite sa budú používať kratšie, no doba používania sa bude závisieť od typu produktu. Kým výrobca solárnych panelov na nich bude vyrábať pomerne dlho, v spotrebnej elektronike sa produkčný cyklus enormne skráti. Jedna vývojová generácia mobilov obsahuje niekoľko typov s rôznym displejom, povrchovou úpravou či funkciami. Vydrží rok, najviac dva a prichádza nová, výrazne odlišná. Donedávna bolo nutné vymeniť celú linku alebo minimálne všetky nástroje. V súčasnosti si výrobcovia elektroniky žiadajú linky, ktoré budú môcť flexibilne meniť produkciu podľa aktuálneho nastavenia. 

Aké ďalšie funkcie musia poskytovať výrobné linky? 

Hlavne pokročilé funkcie v metrológii. Napríklad výrobcovia batérií potrebujú získavať kompletnú sadu informácií o produkte kvôli vystopovateľnosti každého vyrobeného kusa. Vrátane možnosti presne určiť, aké nastavenia mala výrobná linka presne v čase, keď sa vyrobil konkrétny kus. To je dôležité kvôli kontrole kvality aj dodatočne, ale aj pre zefektívňovanie prevádzky. 

Vaša firma vyvíja a vyrába linky na výrobu rôznych typov batérií pre automobily aj pre iné použitie. Čo sa mení v ich výrobe? 

Elektromobilita je štartujúci trh. Súčasná produkcia jednej automobilky  je v súčasnosti maximálne 40 až 60-tisíc elektromobilov za rok. V blízkej budúcnosti očakávame nové požiadavky na linky na výrobu batériových modulov s niekoľkonásobne vyššou kapacitou výroby. Pri batériách existujú tri úrovne výrobku – batériový článok, modul a zostava pre konkrétny model, teda určité množstvo modulov, upravených tak, aby mali dostatočnú kapacitu pre pohon auta a aby boli prispôsobené priestoru v podvozku. 

Takže pri batériách netreba nastavovať linky na variabilné produkty? 

Pri automobilových menej, ide väčšinou o zostavu pre konkrétny model. Iné je to pre domáce spotrebiče a náradie, od ručných prístrojov do kuchyne až po vŕtačky alebo skrutkovače. Trend je, že musia byť bezdrôtové, čiže musia mať batériu. Tvar batérie sa mení pri každej úprave dizajnu, veľkosti či tvaru rukoväte a z mnohých iných dôvodov. 

S rozvojom elektromobility bude súvisieť aj výstavba závodov na batérie. Cítite už dopyt aj v Európe? 
Očakávame výstavbu počas najbližších päť až desať rokov. Vznikla aj Európska aliancia pre batérie. Slovenský eurokomisár Maroš Šefčovič oficiálne hovorí, že vidí v priestore Česka a Slovenska najmenej dve továrne. 

MNO_KNIE JURGEN_0001.jpg


Môžu vyťažiť kapacitu takého závodu, ako je Manz Slovakia v Novom Meste nad Váhom? 

Nie je našim cieľom využiť všetky kapacity len pre jeden veľký projekt takého rozsahu. Prinieslo by to veľký nával práce naraz a nerovnomerne. Kvôli rovnomernému vyťaženiu je lepšie spolupracovať s inými divíziami koncernu alebo s externými partnermi. Nastavili sme dizajnérsky aj inžiniersky tím tak, že aj pre nové produkty využívame moduly, ktoré sme už vyvinuli v iných divíziách. Tak dokážeme aj veľký projekt rozložiť na menšie časti a efektívne a rýchlo riadiť jeho vývoj a výrobu. 

Čo považujete za najväčší pokrok posledného obdobia vo výrobných technológiách? 

Pre tvorbu dizajnu liniek je dôležité to, že ich vyvíjame v moduloch a pre viacúčelové použitie. Už vyvinuté moduly tak môžeme využiť v ostatných produktových divíziách. Taká unifikácia je dôležitá pre optimalizáciu výroby, v ktorej sa snažíme vyrábať moduly v sériách, nie po kusoch. Pre tvorbu dizajnu liniek je dôležité to, že ich dokážeme robiť menšie a nielen na jeden účel. Tak uplatňujeme princípy Lean managementu.

Ako sa mení obsah práce pracovníkov vývoja v porovnaní s minulosťou? 

Doslova dramaticky. V minulosti na základe zadania vyvinuli, vyrobili a dodali zákazníkovi zariadenie. V súčasnosti zadanie často nie je jasné, a preto je potrebná úzka spolupráca medzi procesnými inžiniermi zákazníka a našimi vývojármi. Konečné parametre sa často určujú podľa toho, čo je možné v danej oblasti dosiahnuť. Výrobné technológie a procesy sa neustále zdokonaľujú a menia. 

Musíte aj testovať stroje alebo stačia simulácie? 

Robí sa jedno aj druhé, často sa mierne prelínajú. Snažíme sa výrobnú linku postaviť a oživiť u nás v závode. Pomocou vstupných materiálov, ktoré dodá zákazník, testujeme prevádzkové parametre linky. Po tom, ako zákazník linku akceptuje, ju demontujeme a odosielame na určené miesto inštalácie – teda do jeho fabriky. 

Pripravuje sa pre výrobu nejaká technológia, ktorú vnímate natoľko dôležitú ako laser? Napríklad 3D tlač, nejaké formy metalurgie alebo iné aditívne technológie? 

Aditívne technológie budú určite dôležité. Vrátim sa k projektu výroby obuvi v Nemecku. Využíva laserové technológie, metrológie a iné zaujímavé riešenia. No najmä, pre tú linku sa nevyužívajú žiadne nástroje, teda formy. Výrobca vďaka tomu nepotrebuje stovky foriem ako predtým. Až sme boli prekvapení, ako veľa veľkostí a typov obuvi je, plus každý v ľavom a pravom variante. To bol veľký prínos. Teraz sa všetky veľkosti a typy dajú vyrábať na jedinej linke. 

No museli naprogramovať stroje na všetky tie veľkosti a formy. 

Nielen to. Zákazník si môže také topánky objednať a dokonca nakonfigurovať na smartfóne. Technológia umožňuje vysokú mieru individualizácie.

Budú také projekty meniť miesta, kde bude umiestená priemyselná výroba? 

To bol projekt automatizácie vo výrobe produktu, ktorý sa predtým ako jeden z prvých začal vyrábať v  lacnejších krajinách. Technológie však umožnili vyrábať rovnaký produkt efektívne v Nemecku a to je obrovská výhoda. Nemusí sa riešiť dozor výroby ani riziká pri doprave. Tlačí pracovné miesta s vysokou kvalifikáciou do priemyslu v Európe. Navyše s takou mierou individualizácie, aká tu nikdy predtým nebola. A keď si ich pohodlne objedná, chce ich rýchlo mať a nosiť. Ak ich značka vyrobí priamo v Nemecku či v inej krajine v Európe, dodá ich zákazníkovi za pár dní, omnoho skôr, než keby sa vyrábali niekde v Ázii. 
 

MNO_KNIE JURGEN_0005.jpg

Činnosti náročné pre ľudí budú robiť stroje. Mohli by sa také druhy produkcie, ako je napríklad výroba obuvi, vrátiť späť aj do krajín, ktoré majú drahšiu pracovnú silu? 

Áno, môže sa vrátiť a aj ďalej rásť, no jedine pod podmienkou, že sa výroba bude automatizovať. Už teraz vidíte, že priemyslu chýbajú ľudia. Na Slovensku, ale aj v mnohých iných krajinách. Firmy pritom majú dosť zákaziek a potrebovali by vyrábať čoraz viac. Ak to zvládnu s ľuďmi, čo majú, a s modernými technológiami, nebudú musieť uvažovať nad presunom niekam, kde síce možno ľudia sú, ale treba ich zaučiť a opakovať celý cyklus.

Ktorý sektor je podľa vás najbližší cieľ pre automatizáciu? 

Už sme spomínali elektromobilitu a výrobu batérií. Ďalej nové technológie, autá s čoraz vyspelejšími asistentmi s autonómnymi prvkami. Autá budú mať viac senzorov, radarov, displejov a inej techniky s elektronickými prvkami. V týchto sektoroch vidíme veľký potenciál – pretože takýchto zariadení bude treba vyrábať omnoho viac než v súčasnosti. 

Montujete do liniek čoraz viac zariadení, ktoré komunikujú a dokážu riadiť svoju prevádzku a údržbu. Očakávate, že si zákazníci budú od firiem, ako je tá vaša, žiadať nové služby, napríklad v oblasti prediktívnej údržby? 

Napríklad z času na čas sa vedú diskusie o modeloch prevádzky strojov v továrni zákazníka. Máme v skupine medzinárodný servisný tím asi tristo odborníkov, no ich práca čoraz menej vyzerá ako bežný servis. Mieria k nim požiadavky, napríklad na upgrade technológií, úpravu či zefektívnenie fungovania. 

Môžu také služby v budúcnosti fungovať podobne ako operatívny lízing na autá, že by si zákazník zariadenie či linku prenajal na nejaký čas a objem práce, napríklad v rámci životného cyklu svojho produktu? 

Taký model zatiaľ nevidíme. No niektoré firmy v polovodičovom biznise zvyknú po istom čase, čo zákazníci používajú ich produkt, kúpiť zariadenie naspäť, rozoberú ho, zanalyzujú, doplnia modernejšími technológiami a opäť predajú. Pričom to nie je obchod s technikou z druhej ruky, pretože ide o produkt s novými funkciami a vlastnosťami. 

Ako sa menia požiadavky na ľudí, potrebujete viac inžinierov? 

Technické zručnosti budú čoraz dôležitejšie. Aj v našej výrobe vidíte vysoko kvalifikovaných ľudí. Toto je projektový biznis, neopakuje sa. Stroje a linky, ktoré vyrábame, majú často charakter prototypu. Na to potrebujete vzdelaných ľudí, ktorí dokážu kreatívne riešiť problémy. Iba ťažko si ich viem predstaviť, ako sedia pri linke vo veľkosériovej výrobe. 

Ste v strede priemyselne tradične silného Považia. Aká dôležitá vec sú platy a ako u ľudí zavážia iné aspekty práce? 

Soft faktory sú čoraz dôležitejšie, treba byť atraktívny zamestnávateľ, mať príjemne prostredie, zaujímavé možnosti kariérneho rastu. U nás je to napríklad možnosť pracovať na projektoch po svete. Naši odborníci môžu na projektoch robiť v našom závode, ale i s kolegami v Nemecku či Taliansku – ale aj v Číne. To je pre zamestnancov menších firiem, ako sme aj my, pomerne málo bežná vec. Aj študentov duálneho vzdelávania posielame v lete na niekoľko týždňov na prax do Nemecka. Aby mali aj zážitok popri tom, že praxujú v našej firme.

Pre výrobcu strojov ako je Manz, bývala tradične vhodná kvalifikácia strojný inžinier. Ako sa menia požiadavky, potrebujete aj ľudí do softvérového vývoja? 

Hľadáme ľudí aj do softvérového vývoja. Softvéroví inžinieri chýbajú na Slovensku, ale aj v Nemecku. Podobne potrebujeme odborníkov s elektrotechnickým vzdelaním. Základná odbornosť je teraz mechatronika, teda disciplína, ktorá kombinuje schopnosti strojárov a elektronikov. 

Akí sú absolventi univerzít? 

S absolventmi technických škôl zo Žiliny, Bratislavy či Trnavy máme dobré skúsenosti, ak sa teda rozhodnú hľadať si prácu na Slovensku. Máme výhodu v tom, že sme firma so zhruba 230 ľuďmi, taká malá rodina, poznáme sa po mene. Keď príde čerstvý absolvent – inžinier, dostane mentora, ktorý mu pomáha, no od prvého dňa robí na zaujímavých projektoch. Má možnosť vidieť výsledky svojej práce.

MNO_KNIE JURGEN_0003.jpg

JÜRGEN KNIE vyštudoval priemyselný manažment na nemeckej Fachhochschule Aalen, manažérske účtovníctvo študoval aj na fínskej univerzite aplikovaných vied Mikkelin ammattikorkeakoulu. V rokoch 2005 a 2006 pracoval ako prevádzkový riaditeľ poľského závodu firmy Technicolor. Na Slovensko prišiel v roku 2006, do roku 2010 viedol závod výrobcu plastov Sanhua Aweco Appliance Systems vo Veľkých Levároch. Od jesene 2010 je generálnym riaditeľom závodu Manz Slovakia v Novom Meste nad Váhom. Vyše dva a pol roka je tiež v správnej rade Talus Manufacturing, tajvanského spoločného podniku Manzu a Lam Research International. Od mája minulého roku je prezidentom Slovenskonemeckej obchodnej a priemyselnej komory. 
 

Systémové nastavenie prevádzky zvýšilo jej efektívnosť

Systémové nastavenie prevádzky zvýšilo jej efektívnosť

Konkurenčná výhoda  v elektromobilite

Konkurenčná výhoda v elektromobilite