Technológie v službách  Full-Service lízingu

Technológie v službách Full-Service lízingu

Pri modernom nájme vozidiel stačí, ak firma špecialistom oznámi svoje požiadavky mobilitu – a potom prijíma reporty o úsporách. 

Foto _NA_VYREZ_.jpg

Doprava, presnejšie pohyb zamestnancov firmy na rôznych pozíciách a s rôznymi úlohami, je pre firmu dôležitá zadanie. Aj keď poskytuje hlavnému biznisu firmy len podpornú úlohu, jej fungovanie je dôležité, no pre podniky obvykle predstavuje najmä technickú, organizačnú a často aj ekonomickú starosť. 

Moderný operatívny lízing umožňuje, aby firma získala odbornú pomoc pri riadení organizovaní autoparku od štruktúry, cez objednanie a dodanie až po neskorší predaj vozidla – a medzitým jeho efektívnu prevádzku.

Rôzne veľké firmy môžu mať odlišné potreby, no je úloha špecialistov ALD Automotive, aby ich naplnili. „Rozsah flotily, ale aj štruktúra firmy a jej požiadaviek na mobilitu, vrátane geografického rozmiestnenia, nekladú žiadne limity. Využívajú moderné technologické nástroje riadenia autoparku,“ hovorí riaditeľ ALD Automotive Slovakia Daniel Tomaško. 

V kombinácii s pravidelnou komunikáciou sa podľa neho ľudia vo firme môžu plne sústrediť na jej biznis a využívať vozidlá presne podľa potrieb. 

„To čo potrebujeme, je informácia o požiadavkách na mobilitu a to, akú autá majú mať ktoré útvary a úrovne zamestnancov, a aké očakáva náklady,“ dodáva. Ponuka z ktorej ALD Automotive mixuje služby pre mobilitné potreby svojich klientov, sa kontaktným centrom iba začína. 

S využitím prepojených technológií monitoruje prevádzku vozidiel a zbiera informácie, ktoré pomáhajú optimalizovať jeho fungovanie. 

Nástroje samoobslužných on-line služieb umožňujú zamestnancom firmy podľa potreby získavať potrebné informácie o flotile, no môžu touto jednoduchou cestou upravovať a dopĺňať aj svoje požiadavky. Napríklad ak firme stúpnu nároky na dopravu, alebo potrebuje špeciálne služby, napríklad upraviť firemnú identitu vozidiel. 

Samostatná skupina sú analytické nástroje. Pre výkazníctvo ponúka ALD Fleet Monitor informácie, ktoré nielen eliminujú administratívnu prácu pre ľudí vo firme. 

Pomáhajú aj pri výbere vhodných vozidiel cene prenájmu a ďalších parametrov, ktorých dobré nastavenie ušetrí firme náklady. Jednou z najvyspelejších časti ponuky ALD Automotive sú konzultačné služby pri  analýze celkových nákladov na vlastníctvo (TCO) flotily.  

Odborníci pri nich pomáhajú s využitím dát z prevádzky autoparku identifikovať možnosti zlepšenia a zlepšovať prevádzku flotily tak, aby náklady firmy na mobilitu priebežne klesali a firma ziskala dopravné služby efektívne a presne podľa potrieb. 
 

 ALD Automotive Slovakia Infolinka  +421 2 68 29 88 00 E-mail: infosk@ aldautomotive.com
Pri spolupráci s ALD Automotive má podnik plný prehľad o prevádzke flotily. Vedenie, fleet manažér a vodiči môžu cez web portál sledovať náklady, faktúry aj poistné udalosti. Aplikácia na smartfón ponúka jednotlivým vodičom plnenie zmluvného nájazdu, upozorňuje ho na nutný servis a dokáže ho navigovať do zmluvného servisu. 
Technológie

Konkurenčná výhoda  v elektromobilite

Konkurenčná výhoda v elektromobilite

Nákladnú dopravu ovládnu roboty

Nákladnú dopravu ovládnu roboty