Lean Management funguje  aj v logistike

Lean Management funguje aj v logistike

Toyota Material Handling predstavila na veľtrhu CeMAT 2018 nástroje logistiky budúcnosti, ktorá vstupuje do priemyselných podnikov. 

Toyota Production System je spolu s metódou Lean Management medzi manažérmi v priemysle vysoko uznávaný pojem. Toyota ho využíva aj v riadení logistických tokov. Riešenia Toyota Material Handling umožňujú, aby tento sofistikovaný systém využívali aj ďalšie priemyselné podniky. „Je to spôsob, ktorý využíva princípy štíhlej výroby v štíhlej logistike,“ hovorí generálny riaditeľ Toyota Material Handling Slovensko Ľuboš Imre.

Úloha logistiky v priemysle sa mení. Rýchlosť a spoľahlivosť dodania, ako aj sledovateľnosť sa stali kľúčovými faktormi spokojnosti zákazníkov. Toyota to na príklade automatizácie ukázala na rešpektovanom veľtrhu CeMAT 2018 v nemeckom Hannoveri. Potvrdila tým viac než 30ročné skúsenosti so zavádzaním automatizovaných skladových vozíkov do praxe.

mjolby-paint-shop_LO_12796.jpg

Toyota poskytuje prístup k automatizácii jednoduchým spôsobom, metódou postupných krokov s rýchlou návratnosťou. To sú rešpektované ciele priemyselných manažérov v celom fungovaní podniku. Jedným z hlavných nástrojov je platforma I_Site telematics, na ktorej Toyota vytvorila koncept inteligentného vozíka. Hlási údaje o výkonnosti a úrovni aktivity a umožňuje efektívne riadenie prevádzky vozíkov. Za desať rokov na nej značka postavila takmer 60 tisíc vozíkov. 

Najnovšia generácia tohto nástroja na správu flotily umožňuje upraviť prevádzku tak, aby optimalizovala využitie strojov v podniku. Teda to, čo firmy v čase rastúcich objemov výroby potrebujú najviac. 

cemat-2016-automation_LO_14821.jpg

Systém to dosiahne tak, že obmedzí jazdenie a zrýchli toky, vysvetľuje Ľ. Imre. Ďalším prínosom je možnosť automatizovať procesy presne podľa potreby, čo umožňuje ľahká rozšíriteľnosť logistických konceptov Toyoty. „Práve to je cesta k zefektívňovaniu cez program štíhlej logistiky,“ dodáva Ľ. Imre. 

V rámci posunu od dodávateľa zariadení na partnera pri ladení podnikovej logistiky využije Toyota Material Handling ďalšiu novinku. Ide o softvérovú platformu T-One, ktorá jednoduchým spôsobom doslova obkreslí potreby zákazníka. Podporí to ďalšia inovácia, potvrdená na veľtrhu CeMAT 2018 – Toyota hodlá postupne vyrábať všetky elektrické skladové vozíky s integrovanou telematikou. 

Súčasťou inovácií v konektivite je aj ďalšia novinka, predstavená v Hannoveri – servisná platforma T-Stream, ktorá na základe integrácie dát z prepojených vozíkov nastaví systém prediktívnej údržby tak, aby minimalizoval prestoje.

Toyota Material Handling Slovensko Tel: +421 2 48 25 25 70 info@sk.toyotaindustries.eu www.toyota-forklifts.sk
Toyota Material Handling je súčasťou skupiny Toyota Industries Corporation, ktorá je aktívna v piatich sektoroch v 17 korporáciách. Spolu s Toyota Material Handling International, North America, China a Japan ponúka riešenia v optimalizácii prevádzky zákazníkov s využitím portfólia manipulačnej techniky a moderných technologických služieb.

 

Rozpočet na vývoj  je interný fundraising

Rozpočet na vývoj je interný fundraising

Technologicky silná firma nemá viac strojov než iné

Technologicky silná firma nemá viac strojov než iné