Digitálne dvojča je Industry 4.0 pre pokročilých

Digitálne dvojča je Industry 4.0 pre pokročilých

V továrni Embraco Slovakia sa pripravuje pilotná prevádzka najvyspelejšieho systému digitálnej optimalizácie na Slovensku.
 

Priemyselné podniky na Slovensku zažili už mnoho kôl zefektívňovania prevádzky, sekania nákladov a iných foriem optimalizácie. Manažéri na nich pracovali s osvedčenými princípmi ako Lean Management či Six Sigma. Niektorí začali aj so zberom digitálnych dát z výroby. Dostali sa však do bodu, keď ich ďalší pokrok brzdí kvalita a kvantita informácií, s ktorými pracujú.
Keďže žiadny podnik nedokáže zlepšovať všetky procesy naraz, musí svoje obmedzené zdroje využiť cielene na odstraňovanie úzkych miest vo výrobe. Tie sa pod istou  mierou rozlíšenia ťažko hľadajú bez využitia informácií z digitálnych dát. Výsledky sľubuje simulácia procesov. „Simulácia je však niečo ako vyspelá kalkulačka, keď do nej dáte zlé dáta, dostanete zlé výsledky,“ hovorí procesný dizajnér SOVA Digital Milan Lokšík. 

Jeho slová potvrdzuje skúsenosť výrobcu kompresorov Embraco Slovakia. Podľa špecialistu výroby Milana Čuja má firma množstvo dát o desiatkach procesov, no vytvoriť komplexné informácie pre správne rozhodovanie je časovo náročné. V optimalizácii dosiahla slušné výsledky. Pri snahe posunúť sa sa dostala k otázke, ako identifikovať príčinu mikroprestojov, ktorých súčet môže dosiahnuť až desať percent času fungovania linky. 

Aby to prekonali, rozšírili simuláciu o vkladanie dát priamo z výroby. Reálna výroba tak dostala digitálnu kópiu. „Keď sa do modelu vložili dáta z fyzickej prevádzky, dostali sme najpresnejšiu simuláciu. Analýzou reálnych dát dokážeme v systéme digitálneho dvojčaťa odhaliť príčiny vzniku mikroprestojov na úzkom hrdle linky. Dáta sa vyhodnocujú 
automatizovane, výsledky možno získavať rádovo v minútach,“ opisuje M. Lokšík filozofiu systému digitálne dvojča, ktorý je aplikáciou princípov Industry 4.0. 

Tento pokročilý model rozbehli odborníci SOVA Digital spolu s výrobármi z Embraca. Výsledkom je veľmi presná analýza, ktorá identifikuje príčiny spomalenia výrobného procesu, ktoré si pre sekundové trvania človek ťažko všimne. Keď však firma zistí, pri ktorých procesoch sa kumuluje najviac problémov, môže investovať do odstránenia úzkych miest. 

„Keď sa raz taký systém nastaví, bude fungovať, až kým podnik linku nerozoberie. Môže neustále identifikovať problémy a beží nekonečný proces zlepšovania, keď digitálne dvojča vyhodnocuje všetko, čo sa na linke deje, a dáva o tom presné informácie,“ dodáva M. Lokšík. 

Systém digitálneho dvojčaťa umožňuje nekonečný proces zlepšovania.   Milan Lokšík,  Sova Digital

Systém digitálneho dvojčaťa umožňuje nekonečný proces zlepšovania. 
Milan Lokšík, Sova Digital

SOVA Digital, a. s. www.sova.sk
SOVA Digital dodáva riešenia v zbere, aktualizácii a vo vyhodnocovaní dát o výrobku a príprave výroby. Implementuje softvérové riešenia na základe PLM platformy Siemensu, integráciu podnikových systémov, úpravu procesov, podporu, školenia a služby. O využití princípov Industry 4.0 pre zlepšenie podmienok a výsledkov pri práci ľudí bude v otvorenom fóre Industry4UM, ktoré organizuje spolu s Revue priemyslu, diskutovať 7. júna v bratislavskom Aureliu.
 

Technologicky silná firma nemá viac strojov než iné

Technologicky silná firma nemá viac strojov než iné

Technológie menia strojárom  produkt aj výrobu

Technológie menia strojárom produkt aj výrobu