Nadchnúť deti  pre vedu sa oplatí

Nadchnúť deti pre vedu sa oplatí

AK SA PODARÍ VZBUDIŤ U DETÍ ZÁUJEM  O VEDU, NARASTIE ICH MOTIVÁCIA  ŠTUDOVAŤ TECHNICKÉ ODBORY.

Vhodne zvolená komunikácia by mohla byť jedným z dôležitých nástrojov, ktorý v budúcnosti pomôže vyriešiť problém s nedostatkom kvalifikovaných ľudí pre priemysel. Európska Noc výskumníkov vznikla ako projekt nadšencov vedy a techniky. S viac ako 155 tisíckami návštevníkmi je po jedenástich rokoch najväčším popularizačným podujatím vedy na Slovensku. Najmä preto, že z toho 70-tisíc návštevníkov tvoria žiaci a študenti. Príbeh tohto podujatia ukazuje, že správna forma popularizácie vedy môže byť kľúčom a faktorom, ktorý podporí vyšší záujem detí o štúdium v technických odboroch. 

37333774830_4f2da147b5_o.jpg


POČÚVAJÚ AJ O KVANTOVEJ FYZIKE

Je podvečer v bratislavskej Starej tržnici, jednom z hlavných bodov piatich slovenských miest, v ktorých sa koná Noc výskumníkov. „Viete, čo sa deje v našom mozgu, keď ste smutní alebo, naopak, keď ste šťastní, napríklad po bozku od niekoho blízkeho?“ pýta sa študent medicíny Samo Vitko stoviek detí, tínedžerov a ich rodičov. Vzápätí sa za ním na nadrozmernom 3D holograme ľudského mozgu začnú animovať procesy v mozgu, ktoré Samo deťom nielen zábavne vysvetľuje, ale aj priamo v holograme ukazuje. 

V inom čase, ale na tom istom pódiu vysvetľuje kvantový fyzik Daniel Nagaj z Centra pre výskum kvantovej informácie Fyzikálneho ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) podobne mladému publiku základy kvantovej fyziky a dôvody, pre ktoré je budúcnosť ľudstva v kvantových počítačoch. Keď o dvadsať minút neskôr končí, nestojí pred prázdnymi stoličkami, ako by niekto pri tomto publiku a téme ako kvantová fyzika čakal. Tlieskajú mu stovky tínedžerov, ale aj desaťročných detí. 

Práve popularizácia vedy u detí a mladých s možnosťou doslova „ohmatať“ si vedu je cesta, ktorá môže pomôcť riešiť problém nezáujmu mladých ľudí o štúdium v technických odboroch. Kvóty na počty žiakov na jednotlivých typoch škôl môžu byť, naopak, zlou cestou. „Ak dieťa škola nebaví, je riziko, že si nechuť prenesie aj do profesie. Alebo sa napokon rozhodne robiť niečo úplne iné, ako vyštudovalo,“ hovorí Daniel Straka, výkonný riaditeľ Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity, organizátor podujatia Noc výskumníkov.

23739275838_e81ff4879b_o.jpg

NAJLEPŠIA PRIEMYSELNÁ PRAX

V mnohých krajinách zvykne popularizačné kampane s cieľom spropagovať štúdium v technických smeroch bežne robiť vo vlastnej réžii priemysel. V kampaniach napríklad vysvetľuje, že hutníctvo už dávno nie je o ľuďoch v zaprášených montérkach, ale o výskume materiálových technológií či automatizácii. Na Slovensku si zatiaľ priemysel takéto kampane nevyskúšal. 

S jeho vlažným prístupom ku komunikácii a popularizácii vedy majú skúsenosť aj organizátori Noci výskumníkov. „Zdroje od priemyselných podnikov tvoria menej ako 10 percent sponzorských príspevkov. Mnoho firiem radšej sponzoruje koncerty ako podujatie pre 70-tisíc študentov a žiakov,“ opisuje D. Straka.

TREBA ZAČAŤ 
 

Problém môže byť aj v tom, že mnoho firiem má zle nastavené ciele aj pre vlastné stratégie spoločenskej zodpovednosti (CSR), podotýka PR špecialista agentúry ReputationN Peter Marčan. Popularizáciu vlastného odvetvia u potenciálnych študentov technických smerov vnímajú podľa neho podniky ešte stále najmä cez podujatia, ako sú dni otvorených dverí. „Ukázať ľuďom z okolia, ale aj rodinám zamestnancov, čo vlastne ich príbuzní robia, je, samozrejme, dôležité. Avšak event, na ktorom sa mladý návštevník nestretne len s domácou produkciou, ale na ktorom môže vidieť aj najnovšie technologické inovácie či rôzne praktické pokusy, môže sa zúčastniť na zaujímavých workshopoch či rozhovoroch s poprednými vedcami z celého sveta, má úžasný potenciál dieťa skutočne zasiahnuť a vytvoriť uňho pocit jedinečného zážitku. Takého, ktorý dokáže zmeniť jeho profesijné smerovanie, “ hovorí P. Marčan. 

37543211796_72f60d9338_o.jpg

Úspech Noci výskumníkov spočíva aj v rôznorodosti tém a expozícií. Možnosť oboznámiť sa s viacerými oblasťami vedy a výskumu na jednom mieste pomáha dieťaťu pri rozhodovaní, ktorá oblasť ho zaujíma najviac. Noc výskumníkov ponúkla v jediný deň koncom septembra 2017 svojim návštevníkov možnosť diskutovať v 224 stánkoch v piatich mestách s 1 470 vedcami. „Samozrejme, nie je to ľahké. Aj my sme začínali pred jedenástimi rokmi s pár stánkami v bratislavskom Avione. Už sme v piatich mestách a podstatne väčší ako hudobný festival Pohoda,“ poznamenáva s úsmevom D. Straka. 

Vyladená logistika môže ušetriť výstavbu nového skladu

Vyladená logistika môže ušetriť výstavbu nového skladu

Smart riešenie skĺbi efektivitu a bezpečnosť

Smart riešenie skĺbi efektivitu a bezpečnosť