Inteligentné fabriky ešte budú mať kam rásť

Inteligentné fabriky ešte budú mať kam rásť

SCHOPNOSŤ PRIJÍMAŤ NOVÉ ZÁKAZKY A TAK VYRÁBAŤ VIAC, EFEKTÍVNE A KVALITNE MÔŽE BYŤ ČOSKORO VYHRADENÁ LEN PRE FIRMY  S DIGITÁLNE RIADENOU VÝROBOU.

Firmám v priemysle pribúdajú nové zákazky a objednávky na výrobu. Popri nedostatku ľudí však musia riešiť aj to, aby ich dokázali vyrobiť a dodať zákazníkom v termínoch a kvalite podľa kontraktov, a aby sa im ekonomicky vyplatili. Niektorí manažéri sa zamýšľajú aj nad tým, ako možno efektívnejšie využívať stroje vo fabrikách, čo sa môže hodiť, ak sa prílev nových objednávok a vývoj ekonomiky obráti. Riadenie, založené na využití relevantných a presných dát v súlade s princípmi Industry 4.0 sa ukazuje ako spôsob, ako to dosiahnuť.

AKO PLNIŤ ZADANIE

Konkurencia na trhu si žiada, aby sa výrobné firmy neustále zlepšovali v tom, v akom čase zvládnu dodať objednanú produkciu, no zároveň držali na uzde, či dokonca znižovali náklady. Napríklad preto, že zákazníci rátajú  s každoročným znížením ceny, čo poznajú najmä dodávatelia v automobilovom priemysle. Dodržať kvalitu je pritom bez ohľadu na rast výroby podmienka, z ktorej nemožno poľaviť. 

„Preto musíme využiť všetky nástroje, ktoré prichádzajú s princípmi Industry 4.0 tak, aby nám pomohli poznať procesy, merať rýchlosť, výrobné časy a ďalšie ukazovatele. To znamená, aby sme mali podklady a dokázali priebežne optimalizovať prevádzku a súčasne urýchliť zavádzanie noviniek,“ opísal člen predstavenstva a manažér výroby hydraulických komponentov Danfoss Power Solutions Norbert Jakubík zostručnené zadanie pre výrobné firmy. 

Jeho možné riešenia boli témou prvej tohtoročnej diskusie platformy Industry4UM, ktorú 
založila spoločnosť Sova Digital spolu s Revue priemyslu. Prvé podujatie druhého ročníka podujatí, ktorý beží pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR, malo dve debaty, v Prešove a Považskej Bystrici.

Vo využití princípov Industry 4.0, či priamo digitalizácii výroby, majú podľa výkonného riaditeľa technologickej spoločnosti CITO Digital Kristiána Zastka výhodu firmy z nadnárodných skupín. Tie už obvykle majú digitálne projekty, ktoré z úrovne skupiny posúvajú dcéram. „Čo sa týka malých a stredných podnikov, bojujú s tým, aby na trhu prežili. Tiež však musia zvládať rast a podriaďovať aj procesy efektívnemu fungovaniu, čo nie je ľahké skĺbiť,“ dodáva  K. Zastko. Ak však firma procesy zanedbá,  riskuje problémy. 
 

DÁTA TREBA ZRÝCHLIŤ

Nemálo firiem sa pustilo do digitálnych verzií predvýrobných etáp, skúšajú čo najrýchlejšie naceniť a predávať produkt. „Ak sa však pýtame, či podniky vedia, že produkt nacenili správne aby udržali maržu, odpoveď dostávame ťažko. Navyše sa údaje niekoľko dní zbierajú, vyhodnocujú a kým sa dajú použiť, situácia sa zmení,“ dopĺňa K. Zastko. 

Manažéri obvykle prevádzku so špičkovými technológiami riadia najmä s dátami z papiera, zapísanými na výrobných lístkoch. Papierové riadenie je však podľa predsedu predstavenstva Sova Digital Martina Morháča brzda efektívnej prevádzky výrobných firiem. Pomôcť má práve digitalizácia. „Na pomery vybavenia firiem výrobnými technológiami je v riadení stále vysoko zastúpený človek, ktorý sa však stal najmenej spoľahlivým faktorom,“ dodáva M. Morháč.
Prax ukázala, že od istej úrovne úprav už papierový zber dát, napríklad o trvaní, mieste  a príčine prestojov a ich odstraňovaní nestačí. „Vyskytli sa pracovné zmeny, na ktorých nebol žiadny problém a predsa chýbalo 10 percent do plného využitia výrobnej kapacity linky. Dôvod bol ten, že ak prestoje trvajú krátko, ľudia ich nedokážu zachytiť, no dokopy zasahovali do produktivity,“ opisuje špecialista výroby Milan Čuj zo spišskonovoveského závodu výrobcu priemyselných kompresorov Embraco Slovakia. „Preto je digitalizácia ďalší prirodzený krok, aby sme sa pri odstraňovaní prestojov posunuli ďalej,“ dopĺňa. 

Martin Morháč.jpg

VEĽKÉ SÉRIE AKO PRVÉ

Veľmi konkrétny cieľ pre podniky je riadiť výrobu tak, aby sa zvyšovala produktivita práce. Priemysel zaznamenáva od hospodárskej krízy kontinuálny rast. Produktivita práce meraná cez pridanú hodnotu na zamestnanca sa v rokoch 2008 až 2016 zvýšila o vyše 36 percent, čo vyzerá pozitívne. Priemysel však zaznamenal aj zvyšovanie miezd, ktoré od krízy poskočili o 38 percent a ich dynamika aj pre nedostatok ľudí na trhu skôr rastie. 

Klasické výrobné firmy s veľkosériovou výrobou, teda vyššou opakovateľnosťou produkčného procesu, konštatujú, že priamo v prevádzke sa produktivita zvyšovať nedá. „Ak chceme napríklad o pol sekundy zlepšiť cyklový čas, dá sa to len cez digitalizáciu. Stroj rozlišuje šesť rôznych statusov, zaznamenáva sa cyklový čas a analýzou dát sa dokážeme zamerať na odstránenie dôležitých úzkych miest procesu a eliminovať prestoje,“ opisuje M. Čuj. 

Ostrovný systém usporiadania materiálového toku cez výrobu v Danfoss Power Solutions kladie pri produkcii vo väčších sériách dôraz na ergonómie, keďže ide o technicky náročné výrobky. „Keďže sme sa pustili cestou robotizácie výroby ťažkých dielov, dokážeme nahradiť ľudí pri náročných činnostiach a vlastne ešte poistiť kvalitu,“ konštatuje N. Jakubík. 

Podľa názoru odborníkov sú krátke produkčné takty, bežné vo veľkosériovej výrobe, pre človeka najviac zaťažujúce, najmä ak trvajú menej než pol minúty. Práve také linky možno automatizovať a ak sa na nich vyrába viac typov výrobkov, treba nájsť úzke miesta na zefektívnenie. „To je obvykle prechod linky na iný výrobok, alebo na pretypovanie,“ konštatuje N. Jakubík. 

Musíme využiť nástroje Industry 4.0 tak, aby nám pomohli poznať procesy a priebežne optimalizovať prevádzku.   Norbert Jakubík,  Danfoss Power Solutions

Musíme využiť nástroje Industry 4.0 tak, aby nám pomohli poznať procesy a priebežne optimalizovať prevádzku. 
Norbert Jakubík, Danfoss Power Solutions

ZJEDNODUŠIŤ ZMENU

S tým súvisí aj ďalšie využitie presných dát o výrobe – na spresnenie zásobovania. To v čase vysokých zásob v minulosti nebolo cítiť, keďže s dodávkach pre veľkoobjemovú výrobu boli vždy rezervy. Po zavedení lean manažmentu, teda eliminovaní nadbytočných zásob na sklade, však môžu problémy vyplávať na povrch. 

„Práve pri takýchto procesoch digitalizácia presne ukáže na úzke miesto, na ktoré sa treba zamerať – pretože firma vie, kde jej chýba napríklad materiál,“ dodáva Radovan Furmann, riaditeľ divízie digitálneho podniku poradenského inštitútu CEIT.

Ako ďalší priestor pre zefektívnenie, užitočné práve pri súčasnom nápore na výrobu, spomína R. Furmann možnosti plynulejšieho a nákladovo efektívnejšieho prechodu na iný výrobok. „Ak sa stroj prestaví vopred, čo pri dobrom informačnom pokrytí je možné, dá sa zmeniť jeho výrobná náplň veľmi plynule a rýchlo,“ podotýka. 

Ako praktický príklad spomína výrobnú linku v automobilke, ktorá sa z dennej produkcie 600 vozidiel dostala nad tisícku kusov denne, na rovnakom priestore a strojoch, len vďaka dobrej práci s dátami. „Keďže boli k dispozícii digitálne dáta, bolo možné odsimulovať prezoradenie strojov a prechody, čo pomohlo výrazne ich skrátiť,“ konštatuje. 

Podľa procesného dizajnéra Sova Digital Milana Lokšíka je výhoda pri práci na linkách s masovou výrobou to, že v strojoch, z ktorých sú poskladané, už dáta sú, pretože riadia výrobnú technológiu. „To znamená, že už je vymyslený celý reťazec, ktorý ovláda výrobné operácie, spúšťa napríklad obrábanie, lisovanie, zváranie či iné spájanie. Teda tie stroje a ich riadiaci systém majú v sebe informácie, ide v podstate o skryté dáta, ktoré treba správne použiť,“ dodáva. 

Ako veľmi dôležitý prvok zmien vo veľkosériovej výrobe zdôrazňuje K. Zastko angažovanie ľudí a ich presné informovanie. „Je dôležité, aby ľudia boli súčasťou procesov zmien a prechodu na digitalizáciu. Je potrebné zapojiť ich do procesu, pýtať sa ich, pretože budú nielen vedieť, čo sa deje, ale budú aj motivovaní prijať zmeny a byť ich súčasťou,“ odporúča. 

0212_bos_de_hp_001_2.png

POTENCIÁL V KUSOVKE

Na rozdiel od riadenia výroby a podporných procesov v hromadnej výrobe, v ktorej možno zorganizovať napríklad nákup materiálu efektívne a vo väčších objemoch, je manažovanie menších sérií pestrejšie. A menej predvídateľné. Firma s malosériovou alebo zákazkovou výrobou musí bezprostredne reagovať na požiadavky zákazníka a robiť mu riešenia na mieru v podstate pri každej dodávke. 

„To znamená, že obvykle len malú časť výroby si možno predvyrobiť alebo pripraviť, a niektoré veci zákazník sám povie, ako chce, inak sa nadväzuje na vývoj a konštrukciu.  A preto sa aj nákup materiálu robí až keď je jasná objednávka,“ opisuje M. Morháč neľahký proces. Aj tak však podľa neho treba čo najpresnejšie pripraviť aspoň to, čo sa dá, vopred, pričom to nemusí byť len otázka pre výrobárov. 

„Ak firma má relevantné informácie, dokáže riadiť prípravu aj výrobu. Navyše, je potrebné si pozorne pozrieť, do akej miery možno využiť napríklad platformové dielce, pre ktoré už existujú nielen technické dokumenty, ale aj výrobné postupy, čo skráti celkový čas,“ radí vedúci oddelenia vývoja a digitálneho podniku Matador Automation Maroš Mudrák. 

Pri takej príprave môže firma aj nakúpiť vopred, a ešte predtým vedieť, kedy má nakupovať, v akom predstihu čo objednať a kedy sú dodávatelia schopní dodať potrebný materiál alebo komponent. 

Pri malosériovej výrobe však podľa odborníkov možno nájsť ešte väčší priestor pre optimalizáciu než pri hromadnej, pretože faktorov, ktoré vstupujú do jej riadenia, je oveľa viac – a firma môže aj viac ovplyvniť. „Potom môže využitie princípov Industry 4.0 v zákazkovej výrobe vytvoriť akýsi ekosystém, ktorý pozostáva z procesov, softvérov a hardvéru a slúži na to, aby firma dokázala zákazky reálne vyrobiť,“ uzatvára K. Zastko.
 

Milan Čuj.jpg
Smart riešenie skĺbi efektivitu a bezpečnosť

Smart riešenie skĺbi efektivitu a bezpečnosť

Inovátor nebude robot

Inovátor nebude robot