Inovátor nebude robot

Inovátor nebude robot

MNO_JESNY MARTIN_0002.jpg

Budú si raz železniční operátori prenajímať nápravy vagónov alebo energetici ložiská v turbínach? Zrejme nie. Aj tak však biznis strojárskych firiem môže mať podobu služby. Napríklad predaja tisícok strojových hodín, počas ktorých bude výrobca strážiť bezchybné fungovanie komponentu v akomkoľvek finálnom produkte pri dohodnutej záťaži. Ak sa záťaž zvýši, dodá robustnejšiu náhradu. Ak sa objaví porucha, odstráni ju, presnejšie – bude ju čakávať a predíde jej servisom.

Také novinky nebudú vyvíjať výrobcovia železničných vozidiel ani energetických zariadení. Zapracovať technologické novinky majú za úlohu systémoví dodávatelia, teda presne také firmy, aké tvoria jadro slovenského strojárskeho priemyslu. Výrobcovia pohonov, kompresorov, ložísk či kotlov, ale aj náprav alebo iných mechanizmov. To je silná skupina podnikov, ktorá by mala zapracovať na pritiahnutí vývojových aktivít a budovaní technologických centier. Tie môžu čoskoro predávať sofistikované služby nielen dovnútra skupín, ale aj priamo zákazníkom. 

Na to treba okrem dobrej pozície v skupinách, ktorú slovenskí strojári majú, aj podporu prostredia – od škôl cez vedu až po systematickú podporu výskumu, na ktorú sa skôr čaká. A odhodlanie manažérov skúsiť to. Táto kombinácia môže pomôcť pobočkám nadnárodných skupín pevnejšie sa ukotviť na Slovensku a firmám s domácim zázemím aj získať unikátny produkt. I menším. Na všetko sú úspešné príklady. 

V takom prípade sa stanú debaty o tom, akú časť pozícií v priemysle ohrozuje automatizácia, bezpredmetné. Pretože roboty a iné automatické stroje budú technická podpora, ktorá uľahčí prácu a zvýši jej produktivitu. Najcennejším aktívom podnikov však budú ľudia vo vývojových centrách – pretože dokážu dvíhať konkurencieschopnosť firiem a tým udržať v krajine prácu aj v priemyselnej výrobe. Správny moment pre taký vývoj však možno aj prepásť.
 

Inteligentné fabriky ešte budú mať kam rásť

Inteligentné fabriky ešte budú mať kam rásť

Čo by mohlo najviac prispieť k tomu, aby v slovenskom priemysle pribúdali vývojové centrá?

Čo by mohlo najviac prispieť k tomu, aby v slovenskom priemysle pribúdali vývojové centrá?