Pre budovanie reputácie sú dôležité príbehy

Pre budovanie reputácie sú dôležité príbehy

PRE LÁKANIE EXPERTOV, KTORÝCH DOBRE ZAPLATÍ KAŽDÁ FIRMA, JE DÔLEŽITÁ REPUTÁCIA FIRMY A AJ JEJ POZÍCIA V BRANDŽI, HOVORÍ ZAKLADATEĽ KOMUNIKAČNEJ AGENTÚRY REPUTATIONN PETER MARČAN.
 

Technologické inovácie menia priemysel, menia aj firemnú komunikáciu? 
Kým v minulosti bola komunikácia v predaji medzi firmami (B2B) komunikácia o tom, mať „stánok na veľtrhu“ a brožúry, dnes si už mnohé firmy uvedomujú, že to nestačí. Sociálne siete a rozvoj digitálnych technológií, teda inovácie, ovplyvnili aj B2B komunikáciu. Mnohé firmy stále vnímajú posun do digitálnej komunikácie tak, že si zriadia účet na LinkedIne. Ten určite je síce vhodnejší ako Facebook, no moderné PR a komunikácia ponúkajú mnohé inovácie, ktoré nie sú ani drahé. 

Napríklad aké? 
Viaceré slovenské priemyselné firmy, ktoré PR využívajú systematicky aj v rámci B2B, napríklad využívajú vo svojich propagačných materiáloch aj technológiu rozšírenej reality (augmented reality). Ak ponúkajú zákazníkom inovatívny produkt, prečo im ho neukázať inovatívnym spôsobom, a nie klasicky, brožúrkou s fotkami? 

Mnohé si myslia, že vzťah so zákazníkmi stačí na úrovni kontraktu a osobných stretnutí. Potrebuje B2B iné formy komunikácie? 
Raz vytvorený vzťah a občasné stretnutie nemusí zákazníka udržať. Konkurenti môžu napríklad  pustiť cielenú reklamu na LinkedIne a ukážu vášmu zákazníkovi svoju najnovšiu inováciu. Medzitým ho môžu stretnúť na odbornom podujatí alebo veľtrhu – a nadviazať na to, čo videl. Rozšírená realita a kvalitne spravené firemné videá sú určite zaujímavejším a jednoduchšie stráviteľným reklamným obsahom ako brožúra. Preto je cieľom modernej B2B komunikácie bez neustáleho kontaktu s vašimi potenciálnymi zákazníkmi budovať firemnú reputáciu. Tak, aby si ľudia v úvah o brandži spájali značku so zaujímavými témami. Odtiaľ je už len kúsok na shortlisty potenciálnych kupujúcich. 
 

Hovoríte, že to tak v minulosti nebolo. Čo sa zmenilo? 
Dostupnosť informácií je niekoľkonásobne vyššia. Priemyselní nákupcovia sa správajú podobne ako bežní spotrebitelia. Svoje rozhodnutia nerobia už len na základe hodnoty. Robia si prieskum trhu a používajú reputáciu dodávateľa ako skratku pri svojom rozhodovacom procese. Znižujú tým riziko, že by nakúpili nekvalitné produkty, a zároveň si uľahčujú porovnávanie medzi dodávateľmi.

Venujú sa slovenské výrobné firmy budovaniu značky? 
Niektoré tento trend nezachytili a iné zatiaľ nepochopili význam budovania značky. Aj preto sa väčšina B2B komunikačných kampaní nezameriava na prvky, ktoré zákazníkov zaujímajú najviac. Čiže poctivosť, zodpovednosť či špecializované odborné znalosti.

Mnoho firiem nevie, čo by mali komunikovať. 
O každej firme sa dá nájsť zaujímavý príbeh. Či už je to inovatívny produkt, ktorý znesie porovnanie s globálnymi hráčmi, alebo zákazka na exotickom trhu. Navyše v priemyslu často nekomunikujú zaujímavé príbehy ani firmy, ktoré sú lídrami na domácom či dokonca regionálnom trhu. Pozná ich len časť priemyselnej komunity. Príbehy sú však dôležitou súčasťou budovania reputácie. 

Zaujíma ľudí alebo médiá priemyselná výroba ako téma? 
Ešte stále sa stretávame s názorom, že marketing a PR sú vhodný nástroj skôr na komunikáciu voči individuálnym zákazníkom (B2C). Potom sa končí sponzoringom podujatí a občasným nákupom inzercie v lokálnych a ekonomických médiách. Rozhovor o výsledkoch firmy alebo logo na plagáte koncertu neznamená, že firma komunikuje a obchodníkom nepomôže priviesť nových klientov. 
 

Kto sa vlastne stará o túto komunikáciu? 
Externá B2B komunikácia zostáva na pleciach obchodníkov, ktorí s ňou nemajú ani skúsenosti, 
ani dosah na jej podobu. Ako vzťahoví a produktoví špecialisti by mali dostávať podporu od komunikačného experta. 

Ako môže komunikácia pomôcť získať napríklad odborníkov do vývojového centra? 
Kým pri ľuďoch do výroby môže zohrávať kľúčovú úlohu plat, pre expertov, ktorí zrejme dostanú slušné peniaze v mnohých firmách, hrá dôležitú úlohu reputácia firmy ako prvok budovania značky zamestnávateľa. Mladí ľudia, najmä s technickým vzdelaním si nevyberajú prácu len na základe platu. 

Čo ich teda zaujíma? 
Pomáhajú dobré referencie a najlepší ambasádor zamestnávateľa je spokojný zamestnanec. Akú reputáciu však má firma, ktorá internú, ale aj externú komunikáciu robí tak, že ani je zamestnanci nevedia, že je napríklad regionálnym lídrom vo svojej brandži? 

Kedy sa oplatí investovať  do vývoja

Kedy sa oplatí investovať do vývoja

Vývojové centrum môže byť odnož biznisu

Vývojové centrum môže byť odnož biznisu