Kedy sa oplatí investovať  do vývoja

Kedy sa oplatí investovať do vývoja

Popri skladaní rozpočtu je pre manažérov R&D centier ideálny čas nastaviť systém na uplatnenie daňového super odpočtu, ktorý výrazne narástol.

Špecializovaný rozpočet je základný predpoklad preto, aby mohli odborníci na ktoromkoľvek oddelení v podniku robiť svoju prácu. Priam kľúčovou sa táto otázka stáva v okamihu, keď firma pripravuje alebo rozbieha vývojové centrum. O to dôležitejšie je, aby manažér výskumu a vývoja (R&D) využil každý dostupný zdroj financií. 

Po zvýšení, ktoré platí od začiatku roka, sa daňový odpočet nákladov na výskum a vývoj stal zaujímavým nástrojom na doplnenie rozpočtu vývojového centra. Firmy si môžu znížiť daňový základ až o 100 percent nákladov na výskum a vývoj. To značí, že z každého eura, ktoré naň podnik vynaloží, mu štát cez nižšiu daň z príjmu vráti 21 centov. 

Okrem toho pribudla ďalšia možnosť, ktorou chce štát motivovať podniky, aby do inovácií investovali viac. „Preto je možné ešte navyše odpočítať až 100 percent priemerného medziročného nárastu nákladov na výskum a vývoj,“ hovorí konateľ spoločnosti SmarTech
Solutions Martin Gondár. R&D poradca pre daňový super odpočet, pre ktorý SmarTech Solutions poskytuje firmám konzultačné služby, upozorňuje, že medziročný nárast výdavkov na vývoj sa počíta pomerne komplikovane. „Je potrebné vyčísliť rozdiel priemerných nákladov za posledné dva roky,“ dodáva.

Sofistikovaný výpočet medziročného nárastu je nástroj štátu, ktorý má obmedziť prenášanie vývojových nákladov z jedného obdobia do druhého, čo umelo mení nárok na super odpočet. Aby podnikom uľahčil základnú orientáciu vo výške podpory, vytvorili analytici SmarTech Solutions unikátnu aplikáciu, ktorá formou online kalkulačky na špecializovanej stránke superodpočet.sk na základe zadaných údajov vypočíta výšku daňovej úľavy. 

SmarTech metodologia.png

Konzultanti SmarTech Solutions v rámci krokov k uplatneniu daňovej podpory následne podľa technického a finančného auditu presne určia, ktoré náklady na výskum a vývoj bude podnik odpočítavať od základu dane z príjmov, a nastavia projektovú evidenciu. Cieľ je, aby vývojári nemuseli zbytočne vytvárať nové dokumenty, ale maximálne využili existujúcu evidenciu. 

M. Gondár odporúča nastaviť procesy čím skôr, najlepšie pri tvorbe rozpočtu, a na konci roku už iba zozbierať dáta k finálnej kalkulácii. Poradca k super odpočtu odporúča uplatniť aj náklady na softvér, čo je tiež nová možnosť. „To je dôležité, napríklad konštrukčné CAD a CAE softvéry sú pre vývojárov v strojárstve a automotive základný pracovný nástroj,“ dopĺňa M. Gondár. 

SmarTech Solutions +421 904 352 451 www.superodpocet.sk
Dvanásťčlenný konzultačný tím poradenskej spoločnosti SmarTech Solutions poskytuje služby podnikom pri získavaní podpory na výskum a vývoj.  Firmy môžu získať informácie o super odpočte, prípadne si preveriť svoj postup na špecializovaných seminároch.

VÝVOJOVÉ CENTRUM V BIZNISE FIRMY

VÝVOJOVÉ CENTRUM V BIZNISE FIRMY

Pre budovanie reputácie sú dôležité príbehy

Pre budovanie reputácie sú dôležité príbehy