Rýchlosť má pri platbách cenu

Rýchlosť má pri platbách cenu

Meškajúce alebo ohrozené platby poznajú aj podniky s overenými zákazníkmi. Najdôležitejšie je riešiť situáciu funkčne a včas. 

Firma stihla dodávku zákazníkovi, nevyskytla sa žiadna nejasnosť a kvalita je v poriadku. Aj keď však uplynula lehota splatnosti faktúry, na účte chýba platba a meškanie rastie. Ak ide o väčšiu sumu alebo viac meškajúcich platieb, zhorší to finančnú situáciu podniku. Nielenže to obmedzí rast, ale podľa prieskumu spoločnosti Intrum 56 percent podnikov pripúšťa, že chýbajúce platby môžu ohroziť ich prežitie.

mensie foto_Intrum_Groups_003_RF.jpg

Problémové pohľadávky sa niekedy stratia v rastúcich predajoch. Aj tak však zhoršujú finančnú situáciu podnikov. Je prekvapivé, že až 53 percent slovenských firiem priznáva, že nemá prijaté opatrenia na prevenciu oneskorených platieb. „Ak firmy nemajú systematizovanú správu pohľadávok a pripravené postupy ako reagovať, keď s je platbou problém, zvyšuje plynúci čas mieru rizika,“ hovorí obchodný riaditeľ Intrum Slovakia Zoltán Papp. Preto ako hlavný prínos práce svojich kolegov označuje rýchlosť.  

„Špecializujeme sa na procesy pri vymáhaní polehotných pohľadávok a sme rýchli,“ opisuje prácu s pohľadávkami klienta. Tie Intrum preberá do správy v rôznej fáze a aj dobe meškania. „Či začíname administratívou pohľadávky, posielame upomienky alebo rokujeme o úhrade, dôležitý je správny postup,“ dopĺňa 

Z. Papp. Podnik potrebuje mať k svojim nárokom v poriadku aj dokumentáciu. 
„Ponúkame aj systematické riešenie pohľadávok, založené na našom analytickom prístupe. Sme kapitálovo silní a dokážeme prebrať aj celé portfólio pohľadávok, obvykle od firiem s veľkým množstvom zákazníkov,“ dopĺňa Z. Papp. 

Niektoré prípady si žiadajú individuálny prístup, keď špecialisti Intrumu sledujú stav transakcie alebo firmy aj na dennej báze. Primárne však riešia režim úhrady či inú formu mimosúdnej dohody. Tak sa zvyšuje pravdepodobnosť, že platba napokon príde. Aj ak problém dlžníka dospeje do štádia reštrukturalizačného alebo konkurzného konania, sme schopní našich klientov zastupovať,“ dopĺňa Z. Papp. 

„Systém práce s pohľadávkami však klientov Intrum Slovakia nerozlišuje,“ podčiarkuje Z. Papp. Pre firmy z priemyslu, energetiky aj dopravy a logistiky rieši úhrady aj pri cezhraničnom obchode. Miera rizika slabej platobnej disciplíny podľa poznatkov Intrumu na Slovensku medziročne narástla. To viac cítia menšie firmy. Riešením pre ne je služba Intrum Prevent. Za mesačný paušál im ponúka prístup k servisu dohodnutého počtu pohľadávok bez ďalších starostí. 

Intrum Slovakia Zoltán Papp +421 903 366 900 zoltan.papp@intrum.sk www.intrum.sk
Intrum je globálny líder a najväčšia poradenská spoločnosť v správe pohľadávok na Slovensku. Pomáha firmám prosperovať tým, že sa stará o záväzky ich zákazníkov. Jeho odborníci empaticky pomáhajú aj dlžníkom prekonať problémy a spoločne nastaviť nový finančný plán. Intrum tak pomáha ozdravovať a zlepšovať fungovanie ekonomiky.

Vývojové centrum môže byť odnož biznisu

Vývojové centrum môže byť odnož biznisu

Črtá sa koniec lacných peňazí

Črtá sa koniec lacných peňazí