Inkasu pohľadávok nepomáha nádej, ale ostražitosť

Inkasu pohľadávok nepomáha nádej, ale ostražitosť

SLOVENSKÉ FIRMY SI OKREM DOBRÝCH ČASOV EKONOMIKY UŽÍVAJÚ AJ SKORŠIE ÚHRADY SVOJICH FAKTÚR. V POZORNOSTI VŠAK TREBA DRŽAŤ OCHOTU ZÍSKAVAŤ ZÁKAZNÍKOV POSUNMI SPLATNOSTI. 

Ekonomika ukazuje dobré čísla a priemyselná produkcia k tomu prispieva solídnym rastom. Aj keď sa na finálne čísla podnikov v slovenskom hospodárstve ešte len čaká, aj ich hospodárenie by malo skôr tešiť. Každý výnos  z výsledovky však finálne potvrdí až príjem zo zaplatenej pohľadávky. To hovoria nielen pravidlá konzervatívnych účtovníkov, ale najmä prax, pretože aj v minulosti si slovenské firmy nezriedka odniesli aj zo silných časov neveselú finančnú situáciu pre chýbajúce platby. 

Ak firma nechá meškajúcu úhradu pohľadávky dlho bez pozornosti, môže si narobiť vážne problémy.   Zoltán Papp,  Intrum Slovakia

Ak firma nechá meškajúcu úhradu pohľadávky dlho bez pozornosti, môže si narobiť vážne problémy. 
Zoltán Papp, Intrum Slovakia

Na Slovensku vlani podľa spoločnosti Coface klesal počet insolvencií priemyselných a výrobných podnikov a firmy ťažili z rastového boomu. Objem pohľadávok po lehote splatnosti sa znížil, oživenie bolo viditeľné vo všetkých dôležitých oblastiach priemyslu. Špecialisti na poistenia pohľadávok a pre riadenie rizík pohľadávok a platobnej neschopnosti klientov hodnotili rok v globále ako pozitívny.

Mali by tradične skeptickí strážcovia  podnikových rizík, obvykle z finančných oddelení, poľaviť z ostražitosti? Ak by to značilo, že firmy si majú menej dávať pozor, tak nie. Treba totiž brať do úvahy fakt, že kondícia priemyslu a aj nadväzujúcich služieb v podstate nadväzuje na dopyt niekoľkých dodávateľských reťazcov hŕstky hlavných zákazníkov. To sú najmä automobilky a výrobcovia elektroniky. Tak je ekonomika aj napriek rastu zraniteľná voči výkyvom v krajinách eurozóny, logicky najmä v Nemecku.

Bez názvu.png

LEPŠIE AKO PRÍZNAKY

Zlepšujú sa aj výsledky v platení. Ešte v priebehu minulého roku zverejnila poisťovňa pohľadávok Atradius štúdiu Platobný barometer, podľa ktorej sa na Slovensku podiel pohľadávok po splatnosti v obchode medzi firmami znížil z 48 percenta v roku 2016 na 41,5 percenta. To podľa porovnaní poisťovne značí, že miera pohľadávok po splatnosti sa na Slovensku dostala na rovnakú úroveň v roku 2017 a je v súlade s priemerom vo východnej Európe. 

Faktom však je, že platby stále meškajú, podľa skúsenosti firiem vyše 89 percent v domácom predaji a viac než 72 percent pri exporte. Treba však povedať, že pri predaji v rámci krajiny sú to podobné výsledky, ako majú podniky v regióne, a pri predaji za hranice dokonca citeľne lepšie. 

Napriek tomu majú cezhraničné platby stále väčšie meškanie. „Je to aj preto, že pri exporte si firmy viac strážia pohľadávky. Naopak, pri predaji na domácom trhu sa spoliehajú na to, čo označujú ako znalosť trhu, hoci platobné výsledky to nepotvrdzujú,“ konštatuje šéf Atradiusu na Slovensku Tomáš Mezírka. 

HLAVNE NEČAKAŤ
Odborníci z brandže však unisono potvrdzujú, že firma riadia svoje pohľadávky lepšie než v minulosti. Napríklad počas finančnej krízy v rokoch 2008 až 2010, ktorá nasledovala po viacerých rokoch ekonomického rastu, celkový stav polehotných pohľadávok tiež klesal. 

Popritom však pribúdali absolútne nevymáhateľné pohľadávky rôznych špekulatívnych dlžníkov, schované za podvodné spájanie firiem a následnú likvidáciu s nastrčenými konateľmi zo vzdialených kútov sveta. To podľa poradcov v oblasti rizík do značnej miery obmedzil lepší kreditný manažment vo firmách. Spolu s preventívnymi nástrojmi, ako je poistenie či faktoring, doslova donútil dlžníkov platiť, konštatuje T. Mezírka. 

Rovnako funguje aj dôsledné vymáhanie platieb, keď už dlžník mešká, dodáva Zoltán Papp, obchodný riaditeľ spoločnosti Intrum Slovakia, ktorá spravuje polehotné a ťažko vymáhateľné pohľadávky firiem. Aj to, ako ďaleko nechá firma zájsť chýbajúcu úhradu pohľadávky, je súčasť kreditného manažmentu, pretože firmy niekedy s platbami meškajú. 

„V minulosti sa stávalo, že veriteľ čakal, pretože svojmu odberateľovi veril, a platby sa nedočkal. To však už nie je o kvalite vzťahu a žiada si to rýchle riešenie. Buď dohodu o  režime zaplatenia, alebo iné, no musí prísť včas,“ odporúča Z. Papp. 

Podľa prieskumu poisťovne Atradius tvorili vlani vyše polovice nezaplatených faktúr po splatnosti záväzky odberateľov zo strojárskeho priemyslu. Na to má vplyv aj ich veľký počet, keďže ide o jedno z najväčších odvetví v  priemysle. Podľa dvoch tretín odpovedí v prieskume však nemálo podnikov využíva meškanie s platbami ako formu financovania. 
Skúsenosti firiem dokonca hovoria o tom, že môže ísť aj o dôsledok toho, že sa dlžník nevie dostať k dostatočnému objemu prevádzkového financovania. Treba však povedať a Revue priemyslu o tom píše aj na inom mieste, že podniky na Slovensku si už pomerne dlho užívajú dostupné a pomerne lacné zdroje vďaka situácii na finančných trhoch. Banky ich však núkajú skôr bonitným dlžníkom a firmy s neistou finančnou situáciou sa k peniazom dostávajú ťažko. 

VIAC PLATIEB SKÔR

V porovnaní s rokom 2016 sa vlani doba úhrady pohľadávok medzi firmami (B2B) na Slovensku skrátila o päť dní na 51 dní. 

Naopak, firmy poskytovali v roku 2017 odberateľom z domáceho trhu splatnosť 33 dní od vystavenia faktúry, čo bolo o deň viac než rok predtým. Zahraniční dodávatelia dostávali v priemere 38-dňovú splatnosť, o dva dni dlhšie než v roku 2016. 

V podobnom režime, za 38 dní inkasovali respondenti prieskumu aj svoje pohľadávky, vlani o deň kratšie než v roku 2016. Tento parameter ukazuje dobré skúsenosti firiem na Slovensku, pretože doba inkasa v regióne východnej Európy je o skoro tri týždne dlhšia. Aj preto vyše štyroch pätín slovenských firiem v prieskume neočakáva, že by sa mala situácia v roku 2018 zhoršiť. 

Aj preto sú slovenskí dodávatelia najmenej naklonení predaju s odloženou splatnosťou. Napriek tomu v roku 2017 potvrdili, že obchody s odloženou splatnosťou pribudli. Na Slovensku sa tak skoro 30 percent predajov udialo na splatnosti. V lehote splatnosti ich bolo o niečo viac. Podľa rizikových manažérov firmy pri dobrých výsledkoch inkasa „dovolia“ zákazníkom dlhšie splatnosti aj ako nástroj na podporu obchodu. Podiel obchodov s oddelenou splatnosťou tak rastie, od roku 2015, keď bol pod 20 percentami, stúpol v roku 2016 na 26,5 percenta a vlani dokonca na 30,5 percenta celkových B2B predajov. 

Vo východnej Európe sú výsledky aj v tomto parametri menej naklonené kratším splatnostiam, priemer v domácej krajine dodávateľa je 42,7 percenta dodávok s odloženou splatnosťou a skoro 38 percent exportu. 
Okrem podnikov, ktoré vyrábajú v rámci dodávateľských reťazcov moduly a súčiastky, sa s meškajúcimi platbami stretávajú aj dodávatelia surovín, materiálu a služieb. Tie sú dokonca niekedy priamo súčasťou kontraktov, pretože si ich veľkí odberatelia vyrokujú ako podmienku zákazky. Na dlhšiu než priemernú 36-dňovú splatnosť sú zvyknutí napríklad dodávatelia železa (40 dní), služieb v preprave (44 dní) či papiera (45 dní). 

graf2.png

Odberatelia v chemickom sektore čakajú v priemere až 49 dní. Väčšina dodávateľov služieb však inkasuje za polovičný čas, umožňujú zákazníkom len 24-dňovú splatnosť. 

AJ INSOLVENTNOSŤ NA ÚSTUPE

Obchodné riziká ovplyvňuje aj výskyt firiem, ktoré nezaplatia, pretože nedokážu platiť, sú insolventné. Na zhodnotenie celého roka sa obvykle pár mesiacov čaká, štatistiky čakajú na finálne počty, kým firmám uplynú lehoty potrebné na schválenie reštrukturalizácie či vyhlásenie konkurzu. 

„V závere, teda v posledných mesiacoch roka zvyčajne dochádzalo k najväčšiemu rastu počtu konkurzov, reštrukturalizácií. Nemáme však informácie, že by rok 2017 potvrdil toto pravidlo,“ konštatoval Juraj Janči, šéf slovenskej pobočky poisťovne pohľadávok  a poskytovateľa kreditných informácií Coface.

Mnoho podnikov však podceňuje možnosť, že aj zákazníci, ktorí obvykle platia, sa napríklad za pol roka môžu dostať do problémov. Ako príklad spomína J. Janči potravinárstvo, konkrétne sektor spracovania mäsa, kde vlani došlo k viacerým úpadkom menších spoločností.

„A okrem cyklických výkyvov odvetví sa na trhu vyskytujú podvodné firmy, ktoré, napríklad počas doby vyšetrovania podozrivých transakcií pri vratkách dane z pridanej hodnoty, znášajú meškanie platieb, hoci nič nespôsobili,“ upozorňuje Juraj Janči na riziká, ktorým podniky čelia pri zlých rozhodnutiach o obchodných partnerstvách.

Črtá sa koniec lacných peňazí

Črtá sa koniec lacných peňazí

Inteligentná technika v službe ľuďom

Inteligentná technika v službe ľuďom