Firmy musia inovácie niekde ukázať

Firmy musia inovácie niekde ukázať

PRIEMYSELNÉ VEĽTRHY VÍTAJÚ SKRACOVANIE ČASU, ZA KTORÝ TREBA NOVINKU DOSTAŤ NA TRH, HOVORÍ JIŘÍ KULIŠ, GENERÁLNY RIADITEĽ VÝSTAVISKA VELETRHY BRNO. 

Ako sa mení úloha odborných kontraktačných podujatí v čase, keď aj priemysel prechádza na  internetový nákup a predaj?

Paradoxne existuje paralela so spotrebným tovarom. Ľudia si vyberú a napokon aj kúpia produkt cez internet, ale najskôr navštívia predajňu, kde si ho obzrú a ohmatajú. Ani v prípade priemyselných veľtrhov, na ktorých sa predávajú investičné celky až za milióny eur, určite nikto nekupuje cez internet bez toho, aby si novú technológiu neskonzultoval, neohmatal, nevidel.

Menia sa požiadavky vystavovateľov priemyselných technológií? 

Máme radi zákazníkov, ktorí vystavujú veľkorozmerné stroje. Ak sa prejdete po strojárskom veľtrhu, zistíte, že aj veľké firmy s veľkou plochou majú na jej dvoch tretinách rozmiestnené stoličky. Vystavujú jeden-dva exponáty a na stoličkách sedia ich zákazníci pri prezentácii alebo rokovaniach. 

Nejaký čas sa hovorí o digitalizácii veľtrhov. Nebudú usporené náklady bez fyzickej účasti prisilnou konkurenciou klasickým veľtrhom?  

Viaceré virtuálne veľtrhy pre neúspech zanikli. Tie reálne prvky chýbajú a asi nielen ja si neviem predstaviť to nekonečné preklikávanie. Sčasti ich nahrádzajú internetové katalógy, v ktorých si môžu návštevníci ex post dohľadať vystavovateľa. Ani firmy však nemajú záujem zverejňovať v katalógoch rozsiahle prezentácie, uprednostňujú preklik na vlastnú webovú stránku. 

Môže technologický pokrok posunúť podobu veľtrhov tak, že nebudú zacielené odvetvovo, ale skôr podľa megatrendov, na ktoré reagujú?

Skúšame zorganizovať veľtrh k fenoménu Smart City. Pre takýto typ veľtrhu je však cieľová skupina obmedzená vzhľadom na počet miest a obcí. Aj keď koncept inteligentného mesta počíta s mnohými technológiami, na takom veľtrhu sa nebude predávať, skôr prezentovať komponenty pre riešenia na mieru. Tému však brzdí najmä to, že mestá a obce neinvestujú na základe konceptu, ale podľa dostupných dotácií. 

Môže rýchly technologický vývoj zvýšiť význam veľtrhov v budúcnosti? 

Dôležitý je inovačný cyklus, ktorý je čoraz kratší. Preto je nutné nové technológie kapitalizovať rýchlejšie, čiže dostať ich medzi zákazníkov, kým bude predstavené niečo iné. Preto sa veľtrhy módy organizujú dvakrát za rok. Čím rýchlejší je inovačný cyklus, tým lepšie pre veľtrhy, to cítiť aj v priemysle.

Ako ladiť skladové miesta v logistike

Ako ladiť skladové miesta v logistike

Miesto kde vzniká biznis

Miesto kde vzniká biznis