Priestor pre nové projekty sa zužuje

Priestor pre nové projekty sa zužuje

Pripravená lokalita s dostupnou rezervou pracovnej sily umožňuje v krátkom čase rozbehnúť výrobu a budovať na obnovenej priemyselnej tradícii.

Správne rozhodnutie o umiestnení výrobného závodu si vyžaduje zohľadniť celý rad faktorov. Dopravné napojenia na cieľové trhy a zákazníkov v rámci logistických modelov, tvoria prvú skupinu kritérií pre výber lokality. Druhá skupina faktorov sa týka technických aspektov plánovanej výroby. Ak na ne firma pri výbere dôsledne prihliada, pomáhajú aby rýchlo, efektívne a čo najmenej rizikovo zvládla výstavbu závodu a pripravila spustenie výroby.

Dostupnosť kvalifikovanej pracovnej sily patrí do tretej skupiny faktorov. Na Slovensku sa rýchlo posúva z kategórie dôležitých do skupiny kritických faktorov. Čoraz viac priemyselných investorov kladie dôraz nielen na okamžitú dostupnosť vhodných ľudí, ale aj perspektívu udržania ponuky kvalifikovaných pracovníkov. Preto rastie dôležitosť spolupráce s technickými odbornými školami.

Priemyselný park PPGemer kritériá pre rozvojovú výrobnú lokalitu spĺňa. 
Poskytuje výbornú dopravnú dostupnosť k jadru automobilového priemyslu na Slovensku, ktoré sa dynamicky rozvíja. Umožňuje plynulé dodávky aj na tradičné trhy v západnej Európe. Popri tom ponúka aj dosah na perspektívne trhy južnej a východnej Európy. Efektívnu dopravnú dostupnosť zabezpečuje priamy prístup na cestu prvej triedy, ale aj vlastná železničná vlečka, ktorá vedie priamo do areálu.

Tradície a infraštruktúra bývalých tovární Závodov ťažkého strojárstva (ZŤS) dokázali vytvoriť platformu pre úspešné podnikanie výrobcov svetových značiek vo viacerých mestách Slovenska. Kľúčovou zložkou úspechu takýchto projektov je schopnosť skĺbiť existujúce lokálne prvky s modernými výrobnými technológiami. Štatistiky potvrdzujú, že tradičné lokality ponúkajú ambicióznym projektom vysoký predpoklad úspechu.

i11 PPG Industrial Zone v2.jpg

Areál PPGemer ponúka investorom prístup k jednej z nemnohých dosiaľ nevyužitých rezerv pracovnej sily na Slovensku. Osobitnou výhodou je blízke Stredisko odborného výcviku Strednej odbornej školy technickej a agropotravinárskej. Škola s vyše 400 žiakmi má medzi odbormi výučby aj strojárstvo a elektrotechniku. 

Priemyselný park PPGemer Industrial Park Košická cesta 1566, 97901 Rimavská Sobota, Tel: +421 914 321 781 e-mail: contact@ industrialzonecee.com www.ppgemer.sk
Priemyselný park Gemer ponúka halu s plochou na výrobu a skladovanie 17 500 metrov štvorcových a administratívnymi priestormi s výmerou 2 400 metrov štvorcových. Má k dispozícii všetky inžinierske siete v dostatočných kapacitách. Areál s plochou 52 tisíc metrov štvorcových susedí s troma potenciálnymi expanznými plochami, ktoré môžu jeho veľkosť takmer zdvojnásobiť. 
 

Strecha pre inteligentné fabriky a sklady budúcnosti

Strecha pre inteligentné fabriky a sklady budúcnosti

Priemysel za koncom diaľnice

Priemysel za koncom diaľnice