Priemysel za koncom diaľnice

Priemysel za koncom diaľnice

ČASY, KEĎ SA HLAVNÁ OTÁZKA O PRIEMYSLE NA VÝCHODE SLOVENSKA TÝKALA KOŠICKÝCH OCELIARNÍ, SÚ UŽ DÁVNEJŠIE PREČ. REGIÓNY NA VÝCHODE A JUHU KRAJINY VŠAK PRIEMYSEL STÁLE NEOBÝVA TAK HUSTO AKO POVAŽIE. INAK POVEDANÉ, EŠTE MAJÚ POTENCIÁL NA ROZVOJ.
 

Jednou z najväčších bariér rozvoja dvojice východoslovenských krajov, ktoré sú podľa ekonomických ukazovateľov spolu s juhom stredného Slovenska stále najmenej rozvinutou časťou krajiny, je jediná veta. Hovorí o tom, že kde sa končí diaľnica, končí sa aj priemysel. 
Ide o prežitý názor z čias, keď hlavnú časť investorov v priemysle tvorili Just-in-Time a Justin-Sequence dodávatelia automobiliek. Tí vozia pre tunajšie závody automobiliek komponenty a moduly v takom tesnom režime, že ich musia kompletizovať v okruhu nanajvýš pár desiatok kilometrov. 

Ak investorovi ukážeme univerzitu, schopnú a ochotnú spolupracovať, môžeme ho nakloniť k sofistikovanejším aktivitám.  Juraj Sinay,  ZAP SR

Ak investorovi ukážeme univerzitu, schopnú a ochotnú spolupracovať, môžeme ho nakloniť k sofistikovanejším aktivitám.
Juraj Sinay, ZAP SR

Slovensko ako centrum jedného z najsilnejších regiónov v súčasnom globálnom automobilovom priemysle však obýva aj množstvo výrobcov menších komponentov s väčšou logistickou voľnosťou. Tí sú nezriedka aktívni aj v iných odvetviach. A môžu priniesť rozvoj aj do okresov Košického, Prešovského či  Banskobystrického kraja. 

POSLEDNÉ ĽUDSKÉ REZERVY

Menej rozvinuté regióny Slovenska majú niečo, čo im dáva potenciál – ľudí. Podľa správy  Štatistického úradu SR mali oba východoslovenské kraje koncom minulého roku stále  najviac evidovaných nezamestnaných,  Banskobystrický kraj má zasa viaceré okresy s pretrvávajúcou najvyššou nezamestnanosťou. Napriek demograficky nie najpriaznivejšej skladbe ide stále o časť z dokopy takmer  stotisíc ľudí.

Istá rezerva sa môže skrývať aj medzi nezamestnanými mimo evidencie, keďže majú tieto
tri kraje zamestnanosť citeľne pod celorepublikovým priemerom, okolo dvoch tretín aktívnych obyvateľov. Plus, merané údajmi z konca roku 2016, mali tri kraje viac ako polovičný podiel na skupine takmer 160-tisíc Slovákov pracujúcich do jedného roka v zahraničí.  Potenciálnych pracovníkov môže priemysel nájsť aj v niektorých manuálne intenzívnych typoch výroby, ktoré už z iných častí Slovenska vytlačil rast miezd. 

Potenciál rozvoja regiónov aj v technologicky náročnejších odvetviach potvrdila koncoročná Slovenská kooperačná burza, ktorej tretie podujatie v roku 2017 sa konalo po prvýkrát v Košiciach. Kontraktačné podujatie organizuje Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu (SARIO) spolu s konferenciou s partnerstvom Revue priemyslu. Pod záštitou Ministerstva hospodárstva SR sa v jeho programe akcentovala spolupráca s Maďarskom. Z tristo firiem na podujatí tvorili polovicu  slovenské a vyše stovky maďarské podniky,  zvyšok zástupcovia zo 16 ďalších krajín.

V stredoeurópskom priestore môže cezhraničný biznis rozvíjať priemysel aj v slabších regiónoch.   Vojtech Ferencz,  MH SR   (na fotke vpravo)

V stredoeurópskom priestore môže cezhraničný biznis rozvíjať priemysel aj v slabších regiónoch. 
Vojtech Ferencz, MH SR (na fotke vpravo)

NEZAČÍNAŤ ZDOLA
Pohľad na geografické umiestnenie závodu či inej prevádzky často deformuje vnímanie vzdialeností v rámci Európy. Pre firmy zo zámoria sú pritom lokality v stredoeurópskej krajine, ako je Slovensko, výhodné pre obsluhu zákazníkov na celom starom kontinente. 
 
Hľadajú vhodné miesto a kompetentných ľudí, prízvukuje technický riaditeľ prešovského výrobno-servisného centra Leyard Europe  Štefan Hedvig. 

sario-kosice-22.jpg
Priestor pre nové projekty sa zužuje

Priestor pre nové projekty sa zužuje

Repre kúsok tvorcov aj majiteľa

Repre kúsok tvorcov aj majiteľa