Udržateľný dizajn zvyšuje komfort aj návratnosť

Udržateľný dizajn zvyšuje komfort aj návratnosť

Nároční klienti P3 Logistic Parks dostávajú nielen moderné priemyselné stavby s vyspelými technológiami, ale aj lákadlo na špičkových zamestnancov.

Priemyselné a logistické budovy pre moderné firmy potrebujú viac než takzvané škatuľové riešenia. Podobne ako výrobní či logistickí klienti, aj špičkoví developeri využívajú digitálne nástroje a sofistikované prístupy, ktoré posúvajú priemyselnú výstavbu do budúcnosti.

Vďaka trvalej udržateľnosti projektov plní P3 Logistic Parks požiadavky aj tých najnáročnejších klientov na budovy najvyššej úrovne. To radí spoločnosť medzi lídrov v moderných riešeniach, ktoré kombinujú zodpovedný prístup k prostrediu a skvelé pracoviská pre zamestnancov s dizajnom zacieleným na efektívnu prevádzku. 

Neznamená to zďaleka využívať len konkrétne prvky, ako sú napríklad senzory pohybu či moderné LED svietidlá, vysvetľuje generálny riaditeľ P3 Logistic Parks pre Slovensko Peter Jánoši. „Princípy udržateľnosti idú ďalej a umožňujú nám nielen zohľadniť potreby klienta, ale s využitím inovatívnych a často vedeckých poznatkov aj efektívne prepojiť projekt s prostredím,“ dodáva. 

P3_foto.jpg

Projekty P3 Logistic Parks sa začínajú virtuálnym modelom, ktorý zohľadňuje možnosti prostredia a prevádzkové faktory. Jeho dizajn vzniká pod dozorom manažéra skupiny pre udržateľné riešenia. Už v čase prípravy prechádza projekt testom energetickej efektívnosti, projektovaním životného cyklu a nákladovosti prevádzky budovy v rôznych fázach využívania.

Dôležitým prvkom je analýza komfortu. Takýto prístup umožňuje P3 Logistic Parks ponúkať priemyselným a logistickým hráčom budovy, ktoré nielen plnia čoraz prísnejšie regulačné normy, ale dizajnom a udržateľnou realizáciou priamo šetria peniaze na prevádzkových nákladoch a prispievajú k rýchlej návratnosti investícií. 

Udržateľný prístup developera však neznamená len ochotu developera  nakúpiť do projektu moderné zelené  technológie. Ide o detailné zapracovanie high tech riešení do využitia možností prostredia. 

P. Jánoši ako príklad spomína návrh orientácie budovy so zohľadnením svetových strán a prevládajúceho prúdenia vzduchu. „Navyše, ľudia na pracovisku ocenia, ak ich komfort neovplyvňuje len moderná technika. To, že z okna vidia na korunu storočného stromu, ktorému sa dizajn budovy prispôsobil, považujeme za skutočné využitie daností prostredia,“ konštatuje P. Jánoši.

Dôležitou oblasťou rozvoja bude vybavenie priemyselných priestorov. Trend automatizácie, v ktorom vyniká tak moderný priemysel, ako aj výrobná a distribučná logistika, už začína meniť aj samotné budovy. 

Okrem stavebných prvkov sa stávajú  dôležitým faktorom špičkové možnosti pripojenia info-komunikačných sietí. Vzhľadom na koncept priemyselného Internetu vecí a princípov Industry 4.0 majú výrobné a logistické prevádzky v priemysle v budúcnosti komunikovať omnoho viac než v minulosti. 

Požiadavky mení aj automatizácia. Nielen priamo pri nastavení priestoru presne podľa požiadaviek výrobnej firmy alebo logistického skladu. Témou debaty a potenciálne aj obsahom projektov sa začína stávať aj určitá miera technického a dokonca technologického vybavenia prevádzok. Môže ísť o regálové systémy postavené podľa parametrov využitia budovy, no aj manipulačnú techniku. 

„V súvislosti s očakávaniami odborníkov  a vývojom na trhu je možné, že časom niektoré výrobné alebo logistické priestory preberú iní vlastníci. Existujú dokonca názory, že sa takýto pohyb môže aj zrýchliť, no využitie priestorov bude veľmi podobné. 

Z toho vyplýva ako jedna z možností vývoja aj prenájom skladových systémov alebo súborov techniky vo väčšom prepojení na priestor než dosiaľ,“ hovorí Martin Urban, riaditeľ  slovenskej dcérskej spoločnosti nemeckého  výrobcu manipulačnej techniky Jungheinrich. 

PREPOJENIE S ADMINISTRATÍVOU
Digitalizácia výroby a logistiky, ale aj ďalších technologických oblastí, ktoré súvisia s priemyslom, súvisí aj so zmenou úloh podnikovej administratívy. 

Dodávateľ technológií a riešení pre rôzne typy budov od priemyselných hál cez administratívne až po obytné domy Johnson Controls poskytuje ako súčasť služieb správy budov aj administratívnu podporu. Keďže ide zároveň o  globálnu firmu, je rozsah týchto činností naozaj veľký. 

Ukazuje to rozmach centra zdieľaných služieb, ktoré má firma v Bratislave. Po oddelení bývalej automobilovej časti Johnson Controls, z ktorej vznikla firma Adient, rozvíjajú obe  firmy bratislavské bizniscentrum. Johnson  Controls presunul svojich vyše tisícdvesto  zamestnancov koncom minulého roku do  nových priestorov.

Bratislavské centrum už je najväčším takýmto pracoviskom koncernu, no jeho rast sa nekončí. Podľa viceprezidentky koncernu Sue Vincent firma nadimenzovala moderné priestory na 1 700 ľudí. „Investovanie do Bratislavy je jednou z priorít spoločnosti Johnson Controls, a keďže naša  firma ďalej rastie, očakávame, že aj naša  prítomnosť v Bratislave bude rásť,“ dodala.

Ďalší rozvoj zdieľaných služieb priemyselných koncernov bude súvisieť aj s rozmachom fungovania prepojeného priemyslu. Aj keď budú dáta z prevádzky spracovávať automatické systémy, bude pre firmy dôležitá úloha správne ich využiť pre zefektívňovanie podnikových procesov. Popri doterajších funkciách účtovníctva, evidencie či kontroly a iných administratívnych procesoch tak pribudne aj rozsiahla úloha analýzy a využitia dát. 

Johnson Controls 04.jpg

Kvalita priestorov sa vzhľadom na situáciu na trhu práce stáva aj jedným zo spôsobov, ako získať záujem kvalitných ľudí. Pracovné prostredie sa stáva ceneným zamestnaneckým benefitom. Aj preto komunikujú firmy nielen ich kvalitu a moderné technológie, ale aj prepojenie s nepracovnými aspektmi a rovnováhou pracovného a súkromného života zamestnancov, no aj samotným prostredím v práci. 

Výsledkom sú kreatívne riešenia zasadačiek, ale aj reštaurácie a jedálne, športové centrá či škôlky priamo ako súčasť bizniscentier. Rovnaké požiadavky a možnosti sa začínajú objavovať aj pri vybavenosti priemyselných parkov. 

„Mnoho firiem svojimi požiadavkami dokazuje, že im záleží na inšpiratívnom pracovnom prostredí. To je veľmi dôležité v boji o udržanie si alebo získanie nových talentovaných zamestnancov,“ hovorí výkonný riaditeľ CBRE Slovensko Tomáš Hegedűš. 

Že sa o zamestnancov bojuje na medzinárodnej úrovni, potvrdil jeden z porotcov súťaže o najinšpiratívnejšie pracovné prostredie Office roka, britský architekt Ian Bogle. „Viaceré kancelárske koncepty zo Slovenska by dokázali uspieť aj na medzinárodnej scéne,“ konštatuje I. Bogle.

P3 Logistic Parks Tel.: +421 220 869 000 E-mail: info@p3parks.com www.p3parks.com/sk

Portfólio P3 Logistic Parks presiahlo štyri milióny štvorcových metrov špičkových logistických a priemyselných nehnuteľností na deviatich európskych trhoch. Pri 97-percentnej obsadenosti spoločnosť pokračuje v investíciách. Popri viacerých akvizíciách, vrátane portfólia v Španielsku, rozbieha novú výstavbu priestorov. Na ďalší rozvoj získala nové pozemky

Reputácia podniku láka mozgy

Reputácia podniku láka mozgy

Strecha pre inteligentné fabriky a sklady budúcnosti

Strecha pre inteligentné fabriky a sklady budúcnosti