Prezidentom ZAP SR sa stal Alexander Matušek

Prezidentom ZAP SR sa stal Alexander Matušek

Novým prezidentom Zväzu automobilového priemyslu SR sa stal Alexander Matušek. Niekdajší výkonný viceprezident prevzal pozíciu na čele zväzu po Jurajovi Sinayovi. Podľa vlastných slov však mieni pokračovať v nastavených aktivitách až kým vláda nezrealizuje priority zväzu.

Ako cieľ označil snahu zväzu reprezentovať všetkých 195 členských organizácií. Chce vytvárať vhodné prostredie pre rozvoj viac ako 390 spoločností, ktoré sú spojené s automobilovým priemyslom na Slovensku a majú vplyv na viac ako 250 tisíc pracovných miest v ekonomike.

„Chceme byť členom tripartity ako súčasť Asociácie priemyselných zväzov SR, aby sme mohli od samého začiatku ovplyvňovať tvorbu legislatívy a vytvoriť podmienky na predvídateľný vývoj podnikateľského prostredia,“ hovorí A. Matušek. „Automobilový priemysel prejde v nasledujúcich rokoch revolučnými zmenami. Pri rozvoji elektromobility, pri alternatívnych pohonoch musíme byť významnou súčasťou tejto zmeny, tak aby aj vláda prispôsobila infraštruktúru štátu,“ dodáva.

MNO_MORHAC MARTIN_A.jpg

Pre automobilový priemysel je mimoriadne dôležitý aj výskum a vývoj. Preto vznikla nová pozícia viceprezidenta pre vedu, výskum a inovácie, ktorú bude zastávať Martin Morháč. Medzi svoje ciele zaradil zlepšenie podmienok pre dodávateľov tak, aby na Slovensku dokázali vyvíjať nové technológie a produkty pre automobilový priemysel budúcnosti. 

Výkonným viceprezidentom ZAP SR, zodpovedným za oblasť rozvoja alternatívnych pohonov a technickú legislatívu sa stal Pavol Prepiak. Oblasť vzdelávania a pracovného práva bude ako viceprezident zväzu rozvíjať Július Hron a oblasť životného prostredia a finančnej legislatívy viceprezident Ľubomír Šooš.

TECHNOLOGICKÝ POKROK MENÍ  PRIEMYSLE NIELEN PRODUKTY, ALE V KOMBINÁCII S DOBROU OBCHODNOU STRATÉGIOU AJ PODNIKATEĽSKÉ MODELY.

TECHNOLOGICKÝ POKROK MENÍ PRIEMYSLE NIELEN PRODUKTY, ALE V KOMBINÁCII S DOBROU OBCHODNOU STRATÉGIOU AJ PODNIKATEĽSKÉ MODELY.

Smart City ponúka príležitosť pre priemysel

Smart City ponúka príležitosť pre priemysel