Podpora inteligentných inovácií v priemysle

Podpora inteligentných inovácií v priemysle

 

Zavádzanie inteligentných systémov, ktoré vychádzajú z princípov Industry 4.0, môže byť pre firmy o niečo jednoduchšie. Ministerstvo hospodárstva SR vytvorilo výzvu, v ktorej môžu firmy získať dotáciu na inteligentné inovácie. Podporiť by mala projekty, cez ktoré podniky zavedú inteligentné technologické riešenia tak, aby zefektívnili prevádzku a dosiahli vyššiu produktivitu.

Výzva patrí medzi nástroje operačného programu Výskum a inovácie a ministerstvo do nej vložilo 30 miliónov eur. Na jeden projekt môže firmy získať podporu najviac dva milióny eur, minimálna výška dotácie bude stotisíc eur. Požiadať o ňu môžu nielen mikro, malé a stredné, ale aj veľké podniky z celého Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja.

S podporou prostriedkov z výzvy môžu firmy nakupovať technológie do dlhodobého majetku tak, aby s ich pomocou zaviedli inteligentné riešenia v prevádzke alebo menších funkčných celkoch. „Ministerstvo touto výzvou reaguje na aktuálne trendy, ktoré so sebou prináša koncept Inteligentného priemyslu,“ konštatoval hovorca ministerstva Maroš Stano.

Firmy môžu nakupovať inteligentné systémy na zefektívnenie fungovania existujúcich zariadení na linkách, ale aj nové technológie pre takéto riešenia. „Priemyselným podnikom má výzva pomôcť zefektívniť výrobu a predaj produktov a zvýšiť tak konkurencieschopnosť,“ dodal M. Stano.

Firmy budú môcť s využitím výzvy nakupovať stroje a zariadenia v kombinácii s riadiacimi systémami. Medzi podporované riešenia v zmysle konceptu Inteligentného priemyslu patria kyber-fyzikálne systémy (CPS), digitalizácia výrobného procesu, automatizácia výrobného procesu, robotizácia výrobného procesu, internet vecí (IoT), big data, či systémy riadenia životného cyklu výrobku (PLM).

Udržateľné produkty sa menia na nový štandard

Udržateľné produkty sa menia na nový štandard

Inteligentné zázemie možno mať so sebou kdekoľvek

Inteligentné zázemie možno mať so sebou kdekoľvek