Možnosti podpory firemného vývoja pribúdajú

Možnosti podpory firemného vývoja pribúdajú

Návrhy firemnej sféry s argumentáciou spoločnosti Deloitte priniesli nielen rozšírenie daňovej podpory vývoja cez superodpočet, ale aj nový nástroj pre inovátorov – patent box.

Zaujímavejšiu podporu inovácií prinášajú viaceré zo zmien daňovej legislatívy, najmä v oblasti uznávania výdavkov na účely daní. Štát si tak posilnil nástroj na daňovú podporu inovácií v podnikoch. Výsledkom komunikácie s vládou a účinnej argumentácie, medzi ktorej hlavnými nositeľmi bola aj konzultačná spoločnosť Deloitte, je funkčný nástroj na podporu inovácií.

Nové pravidlá čerpania dodatočného odpočtu na výskum a vývoj, známeho ako takzvaný superodpočet, zvyšujú možnosť uplatniť si inovačné náklady ako daňové výdavky. Dosiaľ mohli firmy znížiť svoj daňový základ o 25 percent výdavkov na výskum a vývoj. Nová miera odpočtu stúpla na sto percent. To podľa Martina Rybára, partnera spoločnosti Deloitte zodpovedného za oblasť podpory výskumu a vývoja, môže prilákať aj firmy, ktoré dosiaľ neprejavovali väčší záujem o výskum a vývoj.

rybar-martin-1x1.jpg

„Superodpočet je populárny a využívaný. V Českej republike dosahujú uplatnené odpočty zhruba pol miliardy eur,“ hovorí M. Rybár. Okolité krajiny Česko, Poľsko a Maďarsko ponúkajú firmám možnosť uplatniť si dodatočný odpočet na úrovni sto percent. Pobaltské krajiny Lotyšsko a Litva už podporu zvýšili na možnosť uplatniť si ako daňovo uznateľné výdavky dvesto percent nákladov na výskum a vývoj. Práve snaha zvýšiť konkurencieschopnosť podnikov viedla Deloitte k tomu, aby ešte dávnejšie iniciovala skupinu odborníkov, aby hľadali zmeny legislatívy zamerané na podporu výskumu a vývoja.

Deloitte spolu s vládnou agentúrou SARIO skúmal v roku 2016 názory podnikateľov na doterajší systém podpory. Firmy konštatovali, že im chýbajú informácie o využití superodpočtu v praxi, problémy robili aj menej jasné podmienky či spôsob preukazovania nákladov. Príkladom je otázka, ako naplniť definíciu výskumno-vývojových aktivít a ktoré náklady možno uplatniť.

Základný prvok, ktorý charakterizuje vývoj, je podľa M. Rybára technická neistota a novosť riešenia, nie bežne dostupného na trhu. „Preto prizývame technického experta, ktorého vyjadrenie je súčasť dokumentácie vývojového projektu a potvrdí správnosť uplatnenia výdavkov,“ spresňuje M. Rybár.

Ďalší nástroj, ktorý odporúča, je takzvaný patent box, ktorý umožňuje daň z príjmov znížiť o náklady spojené s právami a licenciami k vlastným patentom, využitým vo firemnom vývoji. „Ide o transparentný, spravodlivý a administratívne nenáročný spôsob podpory inovácií. Už roky ho využívajú najvyspelejšie ekonomiky sveta a je dobre, že bude fungovať aj na Slovensku,“ dodáva M. Rybár.

 

Deloitte_logo_CMYK (1).jpg

Deloitte

www.deloitte.sk

Deloitte poskytuje podnikom z rôznych odvetví služby v oblasti podnikového a transakčného poradenstva a práva, auditu a daní. Vďaka globálne prepojenej sieti členských firiem s približne 244-tisíc odborníkmi vo viac ako 150 krajinách má Deloitte globálne možnosti a dôkladnú znalosť miestneho prostredia, aby pomáhal svojim klientom dosahovať úspech v každej oblasti ich činnosti.

Inovatívnym firmám treba rozumieť

Inovatívnym firmám treba rozumieť

Investičné stimuly chcú pritiahnuť lepšie technológie

Investičné stimuly chcú pritiahnuť lepšie technológie