Inovatívnym firmám treba rozumieť

Inovatívnym firmám treba rozumieť

Ak banka vníma progresívne nápady podnikov, pribúdajú jej zaujímaví klienti.

Podnik musí vyvinúť takú vlastnosť produktu, akú zákazník očakáva. Ak výsledok skončí v sklade alebo v šuplíku, vývoj nemal zmysel. Top manažéri inovatívnych slovenských firiem poukazujú na nutnosť vnímať aj vývoj ako nástroj rozvoja biznisu podniku. Taký prístup akcentovalo podujatie „Ako zvýšiť hodnotu firmy cez inovácie“, ktoré v partnerstve usporiadali ČSOB Finančná skupina a magazín Revue priemyslu.

Pred rokmi sa stávalo, že prišiel zákazník s požiadavkou na konkrétny produkt, ak sme ho mali, ponúkli sme ho, ak nie vyvinuli sme ho podľa požiadaviek, prípadne modifikovali existujúci a pripravili ho pre zákazníka, znie popis obchodnej praxe priemyselného podniku z minulosti. V súčasnosti sa situácia mení a aj inovatívne firmy musia výsledky svojich zlepšení aktívne predávať. Vyhľadávajú informácie o trhu a cielene oslovujú zákazníka, aby mu ponúkli produkt s vlastnosťami alebo inováciou, ktorá jeho vlastnému produktu pomôže, aj keď ju ešte len využije vo vlastnom vývoji.

6Q5F0264.jpg

Banka musí mať rovnaký postup, hovorí Michal Magic, Senior Banker Structured Finance Československej obchodnej banky. „Tak ako priemyselná firma ocení zlepšenie vlastností produktu, banka vníma inovácie cez peniaze. To znamená, vie, že sa premietnu buď do podoby vyšších výnosov, ak firma prinesie na trh nový produkt, alebo do zníženia nákladov pri optimalizácii,“ vysvetľuje M. Magic.

Ak firma produkuje extrémne namáhané súčiastky pre zariadenia iných výrobcov, jej najväčšia konkurenčná výhoda spočíva v tom, že dokáže nájsť kombináciu materiálov, ktorá zabezpečí želané vlastnosti komponentu a jeho vysokú odolnosť. Pri štruktúrovaní financovania pre priemyselnú firmu postupuje banka rovnako. Ako zdôrazňuje M. Magic, snaží sa pripraviť takú zostavu produktov a ich parametrov, aby doslova obkreslili projekt klienta a odolali aj situácii, keď podnik musí reagovať na menej očakávanú situáciu.

To platí pri financovaní rozvoja firmy, ako aj pri štruktúrovanom riešení fúzie či akvizície. Zázemie ČSOB Finančnej skupiny umožňuje podľa M. Magica vyberať z širokého arzenálu vhodné produkty. Aj keď sú inovačné aktivity z pohľadu účtovníkov náklady, rozumný pohľad v nich vidí investíciu do konkurencieschopnosti. „Ak banka vie, že podnik využije inovácie v biznise a dokáže ich preniesť aj do budúceho finančného plánu, považuje to jednoznačný podporný argument schopností firmy, ktorý sa oplatí financovať,“ konštatuje M. Magic.

 

Banka_logo.png

Československá obchodná banka

www.csob.sk

Československá obchodná banka patrí medzi najsilnejších a najvýznamnejších hráčov na slovenskom bankovom trhu. Popredná slovenská banka s vyše štyridsaťročnou tradíciou je vďaka osobitného prístupu a znalosti každého klienta spoľahlivým partnerom pre významné podniky so slovenským aj medzinárodným kapitálom. Opiera sa o zázemie belgickej bankopoisťovacej skupiny KBC.

Dobrá odpoveď na vývoj trhu

Dobrá odpoveď na vývoj trhu

Možnosti podpory firemného vývoja pribúdajú

Možnosti podpory firemného vývoja pribúdajú