Riadenie súboru techniky začína dátami

Riadenie súboru techniky začína dátami

Správne nastavený monitoring dát umožňuje optimalizovať prevádzku aj naplánovať úspešný rozvoj.

Manipulačné zariadenia v podniku obsluhuje veľká skupina pracovníkov. Tých je ťažké efektívne riadiť, pracujú vo viaczmennej prevádzke v halách. Výsledok môže byť zbytočné spomaľovanie výroby a posuny dodávok zákazníkom. Zlepšenie núka integrácia riadenia celého súboru dvíhacej a manipulačnej techniky s vysokou mierou automatizácie. To by posunulo kontrolu do rúk výrazne menšieho tímu programátorov a údržby. „Podnik sa však len ťažko pustí do projektu a investícií, ktoré s ním súvisia, bez dostatku informácií. Najprv je potrebné preskúmať ako fungujú procesy. To umožňuje funkčný monitoring dát,“ hovorí výkonný riaditeľ spoločnosti GX Solutions Juraj Kozica.

Dáta možno zbierať napríklad cez tlačidlo na výrobnom či manipulačnom zariadení, senzory na strojoch alebo doslova oblepením haly špeciálnymi zberačmi dát. Ako prvý krok je však podľa J. Kozicu nutné definovať cieľový stav. To vymedzí, kam sa podnik potrebuje posunúť – v efektívnom používaní techniky, využití kapacít alebo dobre nastavenej investícií. Tá môže napríklad uvoľniť ľudí z činností, ktoré možno odovzdať strojom. „Zmapovanie logistických tokov alebo zber dát priamo zo strojov na výrobnej linke dá technológom nový obraz o procesoch. Na základe neho môžu zefektívňovať prevádzku,“ vysvetľuje J. Kozica.

Presné opísanie procesov dátami dáva manažérom niekoľko silných nástrojov pre ďalšiu optimalizáciu. Môžu tak určovať priority pri optimalizácii procesov tak, aby sa dosahovali čo najvýznamnejšie efekty. „Vo výrobnej praxi sa môže stať, že sa výrobný čas stroja vyladí na sekundy – a potom sa čaká minúty, kým sa paleta odvezie a odvoz zaberie ďalší čas. Komplexný pohľad na procesy naopak umožňuje synergizovať efekty optimalizácie,“ vysvetľuje J. Kozica.

Iný rozmer dátového riadenie prináša možnosť identifikovať rozličných členov obsluhy zariadení, ale aj prácu strojov a porovnávať výsledky. Tak sa zistí, či priebeh a výsledok procesu ovplyvňujú technické parametre zariadenia, jeho nastavenie, alebo spôsob, ako prácu s ním zvládli jednotliví pracovníci. Môže napríklad identifikovať, z ktorého zariadenia v strojnom hniezde vychádzajú produkty s chybou, alebo kde hrozí prestoj. „Pri poruche zrýchli okamžitá informácia nápravu už tým, že sa o nej obsluha aj údržba dozvie okamžite. Netreba čakať, kým niekto zavolá, aby prišli opraviť stroj,“ dopĺňa J. Kozica.

 

Logo-gx(R)-Claim-Blue-RGB.JPG

GX Solutions

www.gxsolutions.eu

GX Solutions poskytuje už vyše 20 rokov telematické riešenia pre flotily rozličného typu, zloženia a účelu používania. V ponuke má tiež dátové integrácie s rôznymi systémami a iné  technologické riešenia s optimálnym pomerom investícií a výhod používania. Rieši aj špecifické požiadavky na monitoring a má vlastný hardvérový a softvérový vývoj.

Podporujte digitálnych lídrov firiem

Podporujte digitálnych lídrov firiem

Kritériom úspechu vo výrobe bude flexibilita

Kritériom úspechu vo výrobe bude flexibilita