Podporujte digitálnych lídrov firiem

Podporujte digitálnych lídrov firiem

Potrebnú transformáciu podnikov podľa princípov Industry 4.0 neprinesú samotné technológie, ale spôsob, ako ich cieľavedome a flexibilne využijú odborníci.

Konkurenčný boj je čoraz tvrdší, zákazníkom pribúdajú kanály, cez ktoré môžu oznamovať požiadavky alebo výhrady, produktivita práce klesá rovnako ako morálka zamestnancov. Pokiaľ firma na takéto príznaky skúša reagovať, až keď sa prejavia naplno, podľa odborníkov jej hrozia vážne problémy. „Nutnosť reagovať na fenomén Industry 4.0 však medzi takéto príznaky nepatrí. Naopak, ide o megatrend, ktorý prispeje k zmene podoby priemyselných podnikov,“ hovorí predseda Predstavenstva Sova Digital Martin Morháč.

Prinajmenej niektoré firmy v slovenskom priemysle vnímajú Industry 4.0 ako vhodnú príležitosť na to, aby pripravili a uskutočnili vo svojom podnikaní zásadné zmeny, potvrdil nedávny prieskum platformy Industry 4UM. „Ide o nový prístup k riadeniu firiem s využitím moderných digitálnych technológií. Umožní zasahovať do fungovania procesov, tým zefektívniť výrobu a posunúť nahor produktivitu práce,“ dodáva M. Morháč. Ako zdôrazňuje, do takýchto zmien musia firmy vstupovať proaktívne.

Aby podniky uspeli, musia tí, ktorí ich vedú, uplatniť celkom nový spôsob strategického myslenia. Spôsob, ako využiť príležitosti a reagovať na hrozby, teda zvyšovať konkurencieschopnosť firmy, určia vrcholoví manažéri základne v podnikových stratégiách. Nesmú však podľahnúť ilúzii, že inteligentné technológia a automatické stroje budú schopné samy vyriešiť každý problém. „Manažér by nemal za Industry 4.0 vidieť len technológiu, ale aj stratégiu, biznis model, zákazníka a aj svojich vlastných ľudí,“ odporúča M. Morháč.

Rozvoj a využitie technológií zvyšuje nároky aj na kvalifikáciu a odbornosť zamestnancov, motivačné podmienky, no aj správne obsadenie úloh v podnikových digitálnych projektoch. Pozície naprieč firmou vrátane výroby musia čoraz viac obsahovať prvok kultúry nepretržitého učenia sa a kreatívneho rozvoja. „Preto je potrebné podporovať digitálnych lídrov vo firmách. To si vyžiada spoločnú snahu škôl, podnikových tréningových systémov a aj manažérov pri aplikácii princípov z digitálnych stratégií,“ opisuje M. Morháč neľahkú úlohu. Aby sa jej splnením zvýšila konkurencieschopnosť priemyslu, bude nevyhnutná intenzívna spolupráca firiem, vzdelávacieho systému, vedcov aj štátu.

 

stiahnuť (2).jpg
siemens.png

SOVA Digital, a.s.

www.sova.sk

SOVA Digital dodáva riešenia v zbere, aktualizácii a vyhodnocovaní dát o výrobku a príprave výroby. Implementuje softvérové riešenia na základe PLM platformy Siemensu, integráciu podnikových systémov, úpravu procesov, podporu, školenia a služby. O využití princípov Industry 4.0 na zvyšovanie konkurencieschopnosti slovenských firiem bude na podujatiach otvoreného fóra Industry4UM za účasti Revue priemyslu diskutovať s manažérmi aj v roku 2018.

Vznik digitálnej stratégie podniku

-  Zber skúseností – vybudujte znalosti pre úspešnú implementáciu

-  Nastavenie cesty – previažte firemnú víziu a stratégiu s digitálnou víziou a digitálnou stratégiou firmy

- Transformácia – transformujte podnik smerom k naplneniu vízie

-  Líderstvo – zmeňte biznis model a vytvorte novú konkurenčnú výnimočnosť

Zdroj: Sova Digital

Ako dať vývojárom čas na inovácie

Ako dať vývojárom čas na inovácie

Riadenie súboru techniky začína dátami

Riadenie súboru techniky začína dátami